Защо стандартизацията е стълб на качеството ни на живот?

По повод Световния ден на стандартизацията на 14 октомври си струва да се спомене изключителното количество работа, извършена от властите и производителите, за да се ползват настоящите стандарти на домакинските уреди.

Стандартите са навсякъде. В нашето хранене, в транспорта, които използваме, в нашите домакинства. Без тях, нашето удобство и по-важното, нашата безопасност би била заложена на карта.

За производството на домакински уреди най-голямата добавена стойност на европейските стандарти е, че препратките към даден стандарт са посочени в съответното законодателство и осигуряват на производителя, който използва този стандарт, така наречената презумпция за съответствие. Без това се губи целия принцип на нова законодателна рамка.

Зад многофункционална перална машина, енергийно-ефективен хладилник, пестящата вода съдомиялна машина за или фурната с иновативни функции има огромно научно познание на експерти и безкрайни часове на тестване и експериментиране в лаборатории.

Стандартите трябва да  съответстват на  изискванията на пазара

Установяването на стандарти е важен процес, при който всички заинтересовани страни трябва да бъдат поканени да споделят знанията си и да предоставят своя експертен опит и ноу-хау. Освен това ясната законодателна рамка за участието на индустрията в определянето на нови стандарти следва винаги да бъде предпоставка за гарантиране на равнопоставеност за представителството на заинтересованите страни.

В тази връзка, за да се разработят правилно стандартите, трябва да се вземат предвид и солидни доказателства за осъществимост, подходяща измеримост и повторяемост. Като част от глобализирания свят и свободния пазар, Европейската стандартизация трябва да бъде изготвена с ясно позоваване на международните стандарти.

APPLiA многократно е изтъквала фокуса си върху стандартизацията в миналото. Пример е организацията на семинарите за тестване на домашни уреди (видео 1видео 2видео 3) предоставящи чудесна възможност за производителите, политиците, експертите, органите за надзор на пазара и потребителските асоциации да сенат на една и съща маса и да увеличат знанията си по методологията.

Качеството има значение. Защото в края на краищата чрез определяне на стандарти в домакински уреди, ние поставяме стандарти в живота ни.

 

http://www.applia-europe.eu/