Европейският бизнес призовава за бързо ратифициране на Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония

28 бизнес организации призовават за бързо ратифициране на Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония в обща декларация.

Европейските бизнес организации, подписали тази декларация, потвърждават отново силната си подкрепа за Споразумението за икономическо партньорство ЕС-Япония (СИП) и призовават Европейския парламент да пристъпи към бърз процес на ратификация, следващо подписването на Споразумението на 17. юли 2018. Това ще позволи на предприятията и потребителите като цяло да извлекат ползи от това модерно, всеобхватно и балансирано споразумение.

Япония и ЕС са съмишленици и силно развити икономики с подобен подход към днешните предизвикателства (застаряването на населението, сигурността, околната среда) и дългогодишни търговски и инвестиционни връзки. Търговията със стоки и услуги между Япония и ЕС надхвърля 160 000 000 000 евро годишно, а двустранният износ се очаква да нарасне с 29% за Япония и 34% за ЕС.

Докато международната общност е свидетел на нарастване на протекционистични мерки по целия свят, ЕС и Япония многократно са изпращали положителни сигнали, с които потвърждават силната си ангажираност за свободна и честна търговия както на многостранната и на двустранна основа.

Нашите европейски бизнес организации, представени тук, са убедени, че ратифицирането на настоящото споразумение ще укрепи допълнително съществуващото стратегическо сътрудничество, по-специално чрез създаване на търговска зона от 600 000 000 души, покриващи една трета от световния БВП и чрез това да проправят пътя за да формират утрешните международни правила.

Ние стоим твърдо зад това споразумение, тъй като ще доведе до много ползи, като например:

  • допринасяне за както на социален, така и на икономически напредък, като по този начин се подобрява качеството на живот на хората в ЕС и в Япония;
  • гарантиране на икономическа предсказуемост, ценен инструмент от особено стратегическо значение във времена, когато се оспорва търговията основана на правила и сътрудничеството;
  • осигуряване на условия на равнопоставеност между двамата партньори, с изцяло нов набор от търговски възможности за потребителите и компаниите от Европа и Япония;
  • премахване на почти всички тарифи за стоки, отваряне на услуги и пазари на обществени поръчки и създаване на общи правила за двустранната търговия;
  • гарантиране и защита на географските наименования и правата на интелектуална собственост;
  • улесняване на услугите и инвестиционните потоци;
  • поощряване на сътрудничеството чрез общи R&D, нови канали за регулаторно сътрудничество, съгласуваност и стандартизация.

Споразумението за икономическо партньорство ЕС-Япония (СИП) е едно цялостно споразумение, отразяващо споделения интерес и високите стандарти на две добре развити и базирани на стойност икономики. Призоваваме Европейския парламент да подкрепи това високо-стандартно споразумение, за да се даде възможност за бързото му окончателно ратифициране. Призоваваме също така Европейския парламент внимателно да наблюдава изпълнението на Споразумението, за да гарантира, че той изпълнява обещанията и че дългосрочните въпроси са решени.

 

The full document can be found here.

 

Signatories:

Пълният текст на документа може да бъде намерен тук.

Подписали:

AMFORI
APPLiA
CEC
CECE
CEEV
CEFIC
CELCAA
CERAME-UNIE
COCIR
Copa-Cogeca
Cosmetics Europe
DIGITALEUROPE
ECCIA
EFIC
EFPIA
EHPA
EPIC
ESF
ESIA
EURATEX
EuroCommerce
FoodDrinkEurope
Fur Europe
ICMP
IFPI
MedTech Europe
spiritsEUROPE
UNIFE

 

http://www.applia-europe.eu/