APPLiA на първия Международен ден на електронните отпадъци в Дъблин

Кръговото общество може да намери решение за 17-те процента малки домакински уреди, изхвърляни в кофата за боклук. Прочетете повече за това как APPLiA и други организации сe обръщат с лице към предизвикателствата.

“Големите уреди се рециклират в много висока степен, но все още има място за подобрение в събирането и рециклирането на малките уреди. Днес 17% от малките домакински уреди отиват в кофата за боклук “, заяви директорът по политиката за околната среда на Корина Хегарти на “Конференцията за производство на ОЕЕО “, проведена в Дъблин на 8-ми октомври. Като използва Международен ден на електронните отпадъци, организацията на производителите WEEE Ireland събра ирландските производители, търговците на дребно, местните власти и други заинтересовани страни, имащи отношение към проблема.

Корина Хегарти обясни, че в секторните схеми за рециклиране се събират значителни количества ОЕЕО, но извън тях се обработват по-големи количества. Тя посочи, че инициативата Circular Society, подкрепяна от APPLiA е един от начините да се повиши информираността на потребителите и да се помогне на гражданите да се приближат една стъпка към кръговостта. WEEE Ireland намери иновативен начин да се изправи пред предизвикателството с проекта си Small Things Matter, като за всеки домакински електроуред, върнат за рециклиране в ирландски център за рециклиране или на търговец на дребно на електроуреди, WEEE Ireland ще направи дарение на хосписа за деца LauraLynn. WEEE Ireland е един от лидерите в Европа във водещите инициативи за насърчаване на потребителите да се оползотворяват ОЕЕО чрез различни дейности и кампании за събиране.

Дискусията се фокусира и върху ролята на стандартизацията за гарантиране на равнопоставеност за дейностите по обработка на ОЕЕО в целия ЕС. Това е от решаващо значение за осигуряване на широкото приемане и изпълнение в допълнение към разработването на стандарти, подчерта Корина Хегарти подчерта. Тя продължи, като заяви, че “използването на приложимите стандарти и на национално равнище ще спомогне за гарантиране на динамиката на пазара и за предотвратяване на отклоняването на потоците от официалната система към нестандартно тертиране или незаконни дейности”. Значението на задължителните законови стандарти за боравене с ОЕЕО беше подчертано също така и от Паскал Лерой, генерален секретар на WEEE Forum.

http://www.applia-europe.eu/