Киберсигурността в дома започва със „сигурност по проект“, твърди APPLiA при откриването на първата лаборатория за киберсигурност

25. септември 2018

Първата европейска лаборатория за киберсигурностт вече е реалност и ще се търси отблизо в продуктите на IoT в Европа.  С впечатляващата оценка на 50 000 000 000 свързани устройства глобално, с които APPLiA представлява сектора домакински уреди в Европа, определено имаше какво да споделя по време на форума след откриването на лабораторията.

Все повече и повече домакински уреди стават ежедневно свързани с интернет, като и законодателната рамка за тези продукти се променя бързо. С впечатляващата оценка на 50 000 000 000 свързани устройства глобално, APPLiA, която представлява сектора домакински уреди в Европа, определено имаше какво да споделя по време на форума след откриването на лабораторията.

Мотото ни е да бъдем “киберсигурност по дизайн”, започна дискусията Михал Закржевски,  директор на APPLiA за политиката за дълготрайност и  конкурентоспособност с акцент върху сектора. Освен това той добави, че Асоциацията работи с политици от ЕС за създаване на акт за киберсигурността, който може да защити европейските потребители и подчерта, че предложената рамка трябва да има предвид различни групи продукти и услуги. “Международно признание трябва да се има пред вид и един-универсален-всички не може да бъде решение на предизвикателството”, каза Закржевски.

Като силен поддръжник от години на извършването на физически проверки на продукти, APPLiA обяснява, че стандартната схема на ЕС, изготвена с помощта на експертизата на промишлеността, би била предпоставка за създаването на среда на киберсигурност. Несъмнено, това би вървяло ръка за ръка с ефективната оценка на продуктите на киберсигурността от органите за надзор на пазара. “Оценяването на киберсигурността изисква изчерпателни и задълбочени познания, както и ефективни процедури за тестване. Постигането на тези основни цели обаче ще бъде възможно само с по-солиден бюджет и инвестиции в човешки ресурси “, каза Михал Закржевски.

http://www.applia-europe.eu/