Единният пазар следва да бъде единен и за отпадъка

20 септември 2018

Комисарят по въпросите на конкуренцията Маргрете Вестегер подчерта, че идеята за общ пазар надхвърля търговията със стоки, като влияе върху обществото като цяло. Основавайки се на съобщението на комисаря, генералния директор на APPLiA Паоло Фалчиони заяви: “Трябва да продължим, защото превръщането на кръговото общество в реалност не би било възможно без създаването на единен пазар за отпадъци”.

“Единният пазар на ЕС е уникален и за 25 години имаме добър напредък. В същото време единният пазар изисква ежедневно, решително да се работи за неговото укрепване и добавяне на качество”, заяви комисарят по конкуренцията, Маргрете Вестегер на събитието “25 години Единен пазар”, организиран от POLITICO в Брюксел. Вестегер заяви, че запазването на четирите свободи: свободно движение на стоки, капитали, услуги и труд -заедно са най-голямото постижение на идеята за търговия в рамките на Европейския съюз без бариери.

Лидерът на ЕС подчерта, че идеята за общ пазар надхвърля търговията със стоки, като влияе върху обществото като цяло. Като се основава на съобщението на комисаря, генералния директор на APPLiA Паоло Фалчиони също вижда повече възможности за разбиране на единния пазар. Той каза: “През последните години индустрията за домакински уреди активно разработи схеми за обратно събиране в целия ЕС за да се гарантира, че отпадъците, събрани от общините и търговците на дребно се управляват правилно. Трябва да продължим напред, защото превръщането на кръговото общество в реалност не би било възможно без създаването на единен пазар за отпадъци “.

Сребърната годишнина бе отбелязана и с участието на бившия премиер на Италия Марио Монти, който посочи, че предстоящото напускане на Обединеното кралство “има огромни недостатъци” както за ЕС, така и за острова.

За сектора на домакинските уреди последното тримесечие е предложило на индустрията нови възможности за отключване на възможностите за търговия. И докато цялостното завършване на единния пазар може да изглежда като “илюзия” пред Европейската комисия, ЕС и новоизбраните през 2019 лидери ще трябва да имат предвид, че поради брекзит-а компаниите от двете страни рискуват значително да увеличат административните и митнически процедури, водещи до увеличени разходи и време за търговия.

Европа трябва също така да гарантира свободното движение на данни на вътрешния пазар, да се възползва пълноценно от дигиталната трансформация на единния европейски пазар и да се конкурира ефективно в световен мащаб.

“По-прост, по-добър и дигитализиран”, така комисарят би желал да види развитието на единния пазар. И ние също.

Проследете как се развива дискусията в социалните мрежи: #SingleMarket25

http://www.applia-europe.eu/