Форум за иновации на земята: Всеки от нас трябва да има някаква роля в кръговото общество

На 5-ти септември генералния директор на APPLiA Паоло Фалчиони представи как новаторските решения, идващи от сектора на домакинството, биха могли да дадат отговор при преминаването към устойчиво общество.

“Ние трябва да мислим не само за кръгова икономика, ние трябва да мислим и за кръговото общество. Предизвикателството пред нас е не само икономическото, но и общественото предизвикателство. ”

Това беше едно от посланията, което Генералният директор на APPLiA Паоло Фалчиони отправи към участниците на Международната конференция по околна среда на високо равнище “Earth Innovation Forum” проведе в Талин, Естония.

Изминала е вече почти година откакто с цел повишаване на осведомеността за устойчивото поведение на потребителите и демонстриране на някои от най-устойчивите проекти в световен мащаб беше лансирана инициативата Circular Society . Въпреки, че са инвестирани много усилия от много участници, включително и творческите умове на инженери от домакинската техника, “има още какво да се направи за обществото”, каза Фалчиони.

Последните констатации от проучването на материалните потоци Material Flows, възложено университета на ООН показват, че от 6Mt материали, пуснати на пазара, се генерира 5 МТ отпадък.

Говорейки за един от “най-малко използвани продукти”, миялна машина, Фалчиони посочи, че с помощта на миялна машина, вместо да мием съдовата на ръка можем да спестим до 10 пъти повече вода (#Dishwasher4All) и драстично да намалим енергийните сметки на хората. “Ако политиката е благоприятства на проникването на миялната машина, не е необходимо тя  да бъде още малко по-добра, както на Брюкселски жаргон се нарича екодизайна. При сравняване на използването на съдомиялната с миенето на чиниите на ръка имаме очевиден резултат: всеки трябва да го получи такава възможност”, обясни Генералният директор.

На иновационния форум на земята, Паоло Фалчиони не можа да не спомене и най-новите иновативни продукти, които секторът произвежда за домовете на европейците. С интелигентни уреди хората имат възможност да се съобразят с енергия от различни източници, като например възобновяемите и с променливото търсене. Фалчиони описва връзката между двете като “гореща точка за домакински уреди”.

Интелигентните решения позволяват на потребителите не само да добавят повече комфорт и свързаност към ежедневния си живот, но и да изберат по-устойчив начин на живот.

http://www.applia-europe.eu/