Пропорционалност вместо неограничени права

06 септември 2018

Гласуването в Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) на Европейския парламент на 3 септември е подобряване на начина, по който системата за пазарен надзор би могла да функционира в ЕС.

Когато още през декември миналата година APPLiA представи производството на домакински уреди в Европа, подчерта, че вместо даването на неограничени суперправа на националните органи за надзор на пазара, правилния фокус и финансовите ресурси са решение за постигане на пълноправен пакет. Нашата индустрия вижда това като положителна надстройка.

“APPLiA е особено удовлетворена да види подчертаните принципи на пропорционалност”, заяви генералният директор Паоло Фалчиони и добави, че създаването еднакви условия за всички участници на единния европейски пазар е от съществено значение.
Производителите на домакински уреди подчертават, че физическите проверки, освен  обикновените проверки по документи най-добре ще гарантират съответствието на продуктите със законодателството на ЕС. Комитетът IMCO посочва правилно, че “административните и автоматизираните проверки не могат да служат като заместител на физическите проверки, които гарантират същественото съответствие на даден продукт със съответното законодателство на Съюза”.

“Когато става въпрос за възможността за сътрудничество между органите за надзор на пазара и икономическите оператори, както знаем от опита с Проекта ATLETE, този подход работи на практика. Да го видим предвидено в правния текст е много добър напредък”, обясни Фалчиони.

Процесът на лабораторно тестване също започва да бъде по-добре съобразен с реалната нужда на експертите от надзора на пазара и индустрията. Създаването на възможности на Съюза за тестване не следва да ограничава органите свободния избор на лаборатория, която да може да извършва тестване с високо качество като на официално избраните.

На този етап очакваме с нетърпение следващите законодателни стъпки, които ще насърчат Европейския пазар към по-добър надзор на пазара.

Изтеглете прессъобщението от Тук.