EEPLIANT

29. август 2018 г

Основна цел на проектите EEPLIANT е да спомогнат за постигането на планираните икономически и екологични ползи от директивите на ЕС за енергийното етикетиране и екодизайна, като увеличи степента на съответствие с изискванията за енергийна ефективност. Това се постига чрез съвместните дейности по мониторинг, проверка и изпълнение на четиринадесет органи за надзор на пазара (MSAs) и една национална агенция. Действието е с транснационално въздействие в рамките на единния пазар на ЕС. Проектът, координиран от PROSAFE и финансиран от Европейския съюз в рамките на рамката Horizon 2020, включва: Австрия, Белгия, България, Дания, Германия, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Словения, Швеция и Обединено кралство. Първата част на проекта, известна като EEPLIANT1, се състоя в периода 2015-2017.

Участниците в първия проект тестваха енергийните характеристики на Светодиодни лампиОборудване за създаване на изображения (принтери) и нагреватели за помещения и комбинирани нагреватели.

EEPLIANT2 е втория проект, координиран от PROSAFE и финансиран от Европейския съюз в рамките на рамката Horizon 2020. Той започна през септември 2017 и ще продължи 30 месеца.

Основната цел на EEPLIANT2 (http://eepliant.eu/index.php), както и на първия проект е да спомогне за постигането на очакваните икономически и екологични ползи от директивите на  ЕС за енергийно етикетиране и екодизайн и повишаване на степента на съответствие с изискванията за енергийна ефективност. Седемнадесет органи за надзор на пазара (MSAs) и национална агенция от петнадесет държави-членки работят съвместно, за да координират своите действия за мониторинг, проверка и правоприлагане. В тази връзка Проектът се очаква да има транснационално въздействие в рамките на единния пазар на ЕС.

В периода от септември 2017 до декември 2019, консорциумът от EEPLIANT2 (17 национални органа за надзор на пазара, една национална агенция по енергетика и безопасност) разработва, провежда и оценява ефекта от координирани действия за надзор на пазара в три различни продуктови сектора. Участниците ще направят преглед и тестване на енергийните характеристики на битови хладилни уреди, професионални хладилни продукти и потреблението на енергия на устройствата в режим на готовност на мрежата. Проби от продуктите на пазара се вземат на подход основан на оценка на риска. В случай на констатирани несъответствия органите за надзор на пазара ще предприемат подходящи мерки за принудително изпълнение на техните национални пазари.

EEPLIANT2 предоставя също така и подкрепа и в сътрудничество на други заинтересовани страни (отраслови асоциации, гражданско общество, правителства и др.) за постигане на по-високи нива на информираност и на цялостно съответствие на продуктите със законодателството на ЕС. Консорциумът работи в тясно сътрудничество с други не участващи в консорциума органи за надзор на пазара в Европейското икономическо пространство (ЕИП). В работата е привлечен консултативен съвет, състоящ се от бизнес, потребителски и екологични неправителствени организации за да се използват техните знания и опит, както и да се осигури по-широка видимост на EEPLIANT2.