Пазар на малки отоплителни уреди

22.8.2018

Поради увеличаване на покупателната способност и увеличаване на броя на домакинствата се очаква през следващите години продажбите да се увеличат. Продуктовата група с най-високи продажби са локалните електрически нагреватели.

Пазарните тенденции

Като цяло всички електрически продукти се движат към по-съвършени управления и увеличен брой функции, както и с повече и повече продукти, свързани чрез WiFi или други типове връзки.

Разпределяне на продажбите и пазарен дял

Като цяло, електрически локални нагреватели са най-продавани тип на нагреватели уреди с очаквана продажба на над 16 000 000 единици в 2020. За сравнение, очакваните продажби на газови нагреватели в 2020 е около 1 000 000 единици. Електрическите нагреватели се продават във всички страни на Европа, докато газовите нагреватели са най-популярни в Обединеното кралство, Холандия и Унгария. Най-продавани тип нагревател (по отношение на продадени единици) е електрически преносим нагревател с прогнозна продажба на 7 700 000 единици в 2020 или около 50% от общите продажби на електрически нагреватели. Поради широкия достъп до електрическа енергия като цяло продажбите на електрически нагреватели ще се увеличат въпреки, че в някои страни има забрана за електрически нагреватели в нови сгради. Двата важни фактори за определяне на ръста на продажбите в бъдеще са увеличаването на покупателната способност и увеличаването на броя на жилищата (за страните без ограничение на използването на електрически нагреватели).

Пазарни тенденции

Пазарни канали и производствена структура

Поради разнообразието на продуктите, обхванати от Регламент 2015/1188, пазарните канали и производствените структури са много разнообразни. Изборът на отоплителна технология, използвана за вътрешно отопление, е силно зависим от различни климатични, национални, регионални и местни условия, култура и история на отоплението избор на технологии във всяка държава-членка. Например, държави-членки като Латвия, Дания, Естония и Литва имат силно развита инфраструктура за централно отопление, обхващащо около 60% от гражданите. Други страни, като Норвегия, имат евтина електроенергия (поради големия добив на енергия от реките), което прави електрически локални нагреватели широко популярни. Освен това, търсенето на топлина се влияе и от естеството на източника на топлина. В държавите-членки с топъл климат като цяло (напр. Италия, Франция и Испания), като топлинни източници често се използват климатици и допълнителни локални нагреватели са в много случаи ненужни. Общо казано, локалните отоплителни уреди са много разнообразна продуктова група с много модели и варианти на технологии, които са специфични за дадена страна или регион в ЕС. Производителите имат много видове продукти и относително ниски продажби на всеки модел.

Електрически

Преобладаващият тип локални отоплителни са електрически, обща около 19 000 000 единици в ЕС (включително Норвегия). Добре развитата инфраструктура и висока сигурност на доставките на електроенергия, прави уредите лесни за инсталиране.

Стационарни електрически нагреватели

Продажбите на стационарни (фиксирани) електрически нагреватели в ЕС са общо около 5 500 000 единици годишно. Най много (около 4 000 000) се продават във Франция, което е до голяма степен поради голямата част от ядрена енергия в мрежата. Великобритания, Норвегия и Испания са относително големи пазари за тези видове продукти. Повечето от производителите на стационарни електрически нагреватели са големи компании, които произвеждат по-голямата част от продуктите си в Европа. Основният канал за стационарни нагреватели е чрез професионални инсталатори, като само много малка част се продава в търговията на дребно, например чрез DIY пазари. Тъй като Франция е най-големият пазар за фиксирани нагреватели, това е и пазарът, където съществува и най-подробна информация. Във Франция има 10 000 000 къщи, отоплявани с електричество, съответстващо на приблизително 80 000 000 инсталирани фиксирани панели нагревател. Везни в ЕС, въз основа на продажбите, това съответства на почти 14 000 000 домакинства и 110 000 000 панели. Разпространението на технологии на фиксирани нагреватели се променя от Конвектори тип към съвременните от радиатори тип, които обикновено са комбинация от лъчиста и конвектори технологии и са оборудвани с по-усъвършенствани и точни управления.

Преносими електрически нагреватели

Преносимите електрически нагреватели са най-голямата единична категория продукти, определена в регламента, с обем на продажбите от 7 400 000 единици на година. Пазарните канали са почти изключително чрез пазара на дребно.

Продуктови тенденции

Електрически стационарни нагреватели

Като цяло тенденцията за електрически локални нагреватели е към по-усъвършенствани продукти с по-добри възможности за управление и с все повече и повече продукти, свързан към друго устройство за упрвалние и планиране на отоплението. Висок клас продукти “по-умни”, в смисъл, че те се научават да разпознават моделите на употреба и съответно планират отоплението в отделните помещения. Регламентът за екодизайн играе голяма роля за ускоряването на развитието, тъй като много продукти не отговарят на старите изискванията и общото решение за подобряване на ефективността е подобряването на управлението. Един груб преглед на производството на стационарни нагреватели показва, че преди Регламентът за екодизайна да влезе в сила, нито един от конвекторите не съответстваше на изискваниятя, само 10% от лъчиста нагреватели, 20% от радиаторите и 50% от кърпа нагреватели бяха съвместими. На най-голямата промяна по този начин се случи за лъчистите панели, където около 60% от пазара е с цифрово управление в резултат на регламента за екодизайн. В някои области развитието на управлението надхвърля това, което се изисква като ефективност в регламента за екодизайн (т. е. чрез корекционните коефициенти). Това включва разработването на все по-точна температурна регулация (точността не се взема предвид при в регламента за екодизайна) поради използването на електронни вместо механични термостати, авто-програмиране за помещението въз основа на записани модели на употреба (седмичния таймер е предвиден в регламента за екодизайн, но автоматизацията на този таймер не е); адаптация към заобикалящата среда: присъствие/откриване на хора, отваряне на прозореца.

Източник: Draft interim report_Local Space heaters (https://drive.google.com/open?id=1Mj-zO2mqk_v1_jDyOWVvgwN_aXNbhkNd)