ЕК настоява да гласуваме за прилагането на нов регламент на ЕС за етикета на енергия

23. юли 2018

Миналата година европейските институции постигнаха съгласие, че системата на ЕС за етикетиране на енергийната ефективност трябва да се върне обратно към по-ясна скала за енергийно ефективни оценки A-G и да замести актуалните към момента объркващи A + + + до G етикети за продуктите.

Решението на Европейската комисия да отложи гласуването на новия си пакет за екодизайн и енергиен етикет до декември или януари е изправено пред критика от заинтересованите страни.

Според изработения през 2017 календар за промяната, първия краен срок за хладилници, перални машини, съдомиялни, осветителни продукти и телевизори е 2 ноември 2018. Целта е етикета да бъде в магазините и онлайн 12 месеца след приемането на пакета. За да се спази срокът за ноември, Комисията беше насрочила гласуване през октомври.

Миналата седмица Комисията обяви пред своята експертна група Форум по екодизайн, че ще забави вота до декември или януари. Новината за забавянето на гласуването ще означава, че пакетът за енергиен етикет няма да бъде приет до февруари или март.

Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA беше критичен към закъснението на гласуването. Той каза, че отлагането на публикуването на регламентите, без отлагане на датата на влизане в сила на законовите задължения ще има разрушителни последици върху производителите.

Той обясни, че производителите на домакински уреди се нуждаят от достатъчно време, за да променят своето производство и да отговорят на “амбициозните изисквания, съдържащи се в регламентите, които досега са достъпни само като предварителен проект”. “Трябва да има най-малко две години между публикуването на регламента и влизането в сила на изискванията”, каза той.