Общо писмо на промишлеността за експорта на предварително заредено оборудване

18 юли 2018

11 браншови асоциации съвместно подписаха общо писмо за относно текущото тълкуване на някои разпоредби за износ в регламента на ЕС за ФПГ (флуор съдържащи парникови газове).

 Конкретно, Регламент (ЕС 1191/2014) има отрицателно въздействие върху конкурентоспособността на производителите от ЕС, също така възпрепятства износа на иновационни технологии.

Асоциациите, сред тях и APPLiA, не са съгласни с Европейската комисия и призовават за преразглеждане на тълкуването на разпоредбата за износ за “предварително заредено” оборудване.

Съвместното писмо е достъпно чрез следния линк.

http://www.applia-europe.eu/