Нов съвместен документ относно “Управленска структура за амбициозна промишлена стратегия на ЕС”

09 юли 2018

122 члена на коалиция Industry4Europe са подписали общ доклад за “Управленска структура за амбициозна промишлена стратегия на ЕС”.

След двата предишни общи документа на Industry4Europe “За амбициозна промишлена стратегия на ЕС” (2017, октомври) и “Определяне на показатели за амбициозна промишлена стратегия на ЕС” (2018, март) този нов обща документ има за цел да предложи управленска структура, която да позволява изпълнението на амбициозна промишлена стратегия на ЕС, основана на информиран диалог между промишлеността, лицата, вземащи решения на ниво ЕС, национално, регионално и местно ниво и гражданското общество.

По-конкретно, една бъдеща структура за управление на индустриалната стратегия следва да се опира на следните два стълба:

  1. Осигуряване на информиран и постоянен диалог между лицата, вземащи решения в областта на промишлеността и политиците, в сътрудничество със заинтересованите страни от гражданското общество (профсъюзи, организации на потребителите, НПО, академични среди) и;
  2. Структура на европейските институции, която позволява промишлената стратегия да бъде насочвана и прилагана на най-високо равнище.

 

Общия документ може да бъде намерен тук.

 

http://www.applia-europe.eu/