Индустрията се ангажира с нови символи маркировка, която ще улесни рециклиране

5 юли 2018

Производителите на домашни уреди в Европа, представлявана от прилагане, са поели ангажимент за по-нататъшно повлияване на нуждите на рециклиращите продукти, като започват ясно да маркират някои големи уреди, съдържащи F-газове и вакуум изолационни панели.

Само няколко месеца след стартирането на платформата I4R (I4R platform) – уникалната платформа за обслужване на едно гише, предоставяща информация и насоки за това как да се борави с ОЕЕО – редица производители са подписали два Кодекса за поведение при маркирането на уредите за третиране в края на жизнения им цикъл.

Този проактивен ангажимент на индустрията за домакински уреди ще облекчи идентификацията на някои видове големи уреди в края на жизнения им цикъл за подпомагане на съоръженията за рециклиране, сортиране и събиране на уредите и за по-безопасно и екологосъобразно третиране.

Ново разработените маркировки, поставени на гърба на термопомпените барабанни сушилни машини, перални, сушилни и миялни машини, съдържащи F-газове, както и хладилници, построени с революционната технология за вакуумна изолация, ще предоставят ключова информация за важни материали в продуктите. Маркировките дават по-добра възможност за визуална идентификация за сортиране на някои видове големи уреди за подходящо третиране, както и индикации за бъдещи нужди на рециклиращите технологии, подходяща безопасност и сигурност на рециклиращите инсталации и работници.

“Двата Кодекса на поведение са ключов проект за Асоциацията и още една възможност да ни доближи до нашата идея за кръговото общество (Circular Society)”, заяви генералният директор на APPLiA, Паоло Фалчиони. “Нашите производители силно вярват в прогресивно продължаващия диалог с рециклаторите. Технологията непрекъснато се развива и ние сме в състояние да им предоставим правилната информация за правилното третиране”, отбеляза той.

Въпреки че кодексите на поведение току-що влязоха в сила и членовете на APPLiA се подготвят за въвеждането на новите маркировки, вратата остава отворена за други производители, които доброволно да приемат подхода на маркиране.

“Всяка компания, която пуска тези видове потребителски уреди, съдържащи F-газове или панели за вакуумна изолация на Европейския пазар, е добре дошла да се присъедини и подпише по всяко време”, каза Корина Хегарти, директор по политиката за околната среда.

APPLiA ще продължи да следи отблизо развитието и да предоставя актуализирана информация за процеса на внедряване на маркировката.

Запознайте се с Кодекса за поведение за F-газове  и вакуумни изолационни панели като се свържете с Диана Йорданова (diana.yordanova@applia-europe.eu)

Изтеглете съобщението за пресата от ТУК.

http://www.applia-europe.eu/