Целта на ЕС за енергийна ефективност за 2030 е определена на 32,5%

21.06.2018

В последната минута беше свикана тристранната среща, за да се финализират преговорите по Директивата за Енергийната Ефективност (ДЕЕ), която определя целта на ЕС за 2030.

Европейския парламент и Съвета, ръководен от българското председателство, биха могли да се споразумеят за цел за енергийна ефективност 32,5% за целия ЕС от 2030. Това много точно число е резултат от компромиса между първоначалното предложение на Комисията от 30% и предложеното от Европейския парламент 35%. През 2014. Съветът призова за цел 27%.

„Членовете на APPLiA са посветили значителни ресурси, за да се гарантира, че секторът на домакинските уредиe в Европа е първи в класа за постигане на подобрения в енергийната ефективност, което ще допринесе за почти половината за постигането на целта за 20% енергийна ефективност на ЕС за 2020.“  отбеляза Генералния директор Паоло Фалчиони. “В светлината на политиките 2030 на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата APPLiA потвърждава подкрепата си за амбициозна цел на ЕС”, добави той.

Докато ДЕЕ сделка се разглежда от комисаря по действията в областта на климата и енергетиката Канете като трамплин за “опростен, стабилен и прозрачен енергиен съюз”, коалицията за спестяване на енергия, на която APPLiA е член, подчерта, че ще бъдe необходимо да използва пълния икономически ефективен потенциал на продуктите и услугите за енергийна ефективност. Въпреки това се очаква завишената цел да създаде 840 000 допълнителни работни места в ЕС.

Преглед на целта е определен за 2023.

http://www.applia-europe.eu/