Как да направим Зелената седмица на Европейския съюз 2019 по-зелена?

30.05.2018

След цяла седмица проучване на начините, по които ЕС би могъл да помогне на градовете да станат по-добри места за живеене и работа, приключи Зелената седмица на ЕС (21-25 май 2018).

 

Заедно с впечатляващите подходи към градското развитие, мрежовите схеми, инструментите за обмен на най-добри практики, ангажирането на местните власти и гражданите, APPLiA поставя акцент и върху кръговото общество – направено от нас и от вас – за което всеки има съществена роля.

Кръговото общество е нещо повече от икономически модел. Това е понятие, което включва всички. Отразява се на начина, по който ние мислим, начина, по който действат и се държат всички. От индустрията до обществото, на местно, национално и глобално ниво ние всички трябва да си сътрудничим и заедно сме изправени пред всички екологични предизвикателства.

Превенция на отпадъци от хранителни продукти, рециклиране, ресурсна ефективност и много повече – каним ви да споделите вашия проект с нас и заедно да направи Европейската седмица на 2019 по-зелена.

https://www.circularsociety.eu/contact-us/  

http://www.applia-europe.eu/