В ЧИСЛА: Производството на домакински електроуреди в Европа, 2017-2016

16.05.2018

Публикуван е статистическия доклад на  APPLiA за 2017-2016

За 2016 година 3 429-те предприятия на индустрията за производство на домакински електроуреди в Европа е допринесла пряко и непряко 52.998 милиона евро към БВП и е реализирала е 4.639 милиона оборот. Пряко заети са 202 089-ма човека и непряко още 889 192-ма.

Стълб 1

Подобряване начина на живот

За постигане на дълготраен напредък по отношение на устойчивия начин на живот членовете на APPLiA са инвестирали значителни ресурси, за да гарантират, че секторът на домакинските електроуреди в Европа е първокласен за осигуряването на подобрения в енергийната ефективност, което ще допринесе с близо половина за постигането на целта за 20% енергийна ефективност на ЕС за 2020. В светлината на политиките на ЕС 2030 в областта на енергетиката и изменението на климата, индустрията отново потвърди своята подкрепа за целите на ЕС.

Стълб 2

Живот в свързания дом

Производителите на домакински уреди създават иновативни, свързани и интелигентни продукти, които възвръщат време и стойност на своите потребители.
Нещо повече, тези продукти предоставят значителни ползи за обществото като цяло: те помагат на потребителите активно да пестят енергия, да се интегрира използването на възобновяеми енергийни източници, да се проправи пътя за по-бързи и прецизни ремонти уреда, както и за намаляване на отпадъците и ненужни замени на уредите с нови – допринасят за едно ново, кръгово общество.

Стълб 3

Ускоряване растежа на Европа
Растежа на силната индустрия за домакински уреди в Европа е от решаващо значение за здравословния европейски пазар, устойчивия икономически растеж, глобалната конкурентоспособност и стабилно позициониране в дигиталната ера.
Нашата индустрия процъфтява в система, основана на свободна и справедлива търговия, както между държавите-членки на ЕС, така и с трети държави.

 

Кратка версия на статистическия доклад на APPLiA можете да свалите от ТУК

http://www.applia-europe.eu/