#StandarDays – 365 дни в годината

6.5.2018 г

Като традиция европейските органи за стандартизация CEN и CENELEC имат добър микс от експерти за обясняване на ролята и предимствата на европейските стандарти и как фирмите могат да се възползват от прилагането им. В двудневната сесия участниците успяха да видят как стандартизацията може да премахне търговските бариери и да насърчи привеждането в техническото съответствие с чужди държави.

За APPLiA, която представлява сектора на домакински уреди в Европа никога не е имало никакво съмнение. Стандартизацията е ясна предпоставка и Асоциацията непрекъснато набляга на важността на инструмента.

Стандартите трябва да бъдат изградени върху солидна основа за да се гарантира, че отразяват техническата реалност. Солидни доказателства за осъществимост, подходяща измеримост и повторяемост следва да бъдат взети предвид преди разработването на стандартите. Нещо повече, като знаем в какво се е превърнал глобализираният свят, експертите ще трябва да мислят все повече и повече в по-широка перспектива.

По време на представянето на ребрандирането си на 7 март, APPLiA получи ясно признание за приноса през годините от CEN и CENELEC. Производителите на домакински уреди със сигурност са посветени да допринасят за създаването на стандарти, заедно с всички заинтересовани страни.

Вижте повече за събитието на #StandarDays

http://www.applia-europe.eu/