Ще ускори ли новият бюджет на ЕС растежа на Европа?

5.5.2018 г

След тежките изпитания за последните години ЕС със сигурност трябва да насочи вниманието си повече към научноизследователската и развойната дейност, ако иска да бъде лидер в иновациите в световен мащаб през следващите десетилетия.

За производството на домакински уреди иновацията е крайъгълния камък на растежа на ЕС и индустрията подкрепя всяка стъпка към тази посока.

Последните данни за икономически показват, че отрицателния тренд в Европа е обърнат. Поради тази причина е изключително важно бюджетът да се изразходва правилно, като се добави реална стойност за европейските граждани и икономики. Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер заяви: “икономическият вятър в нашите платна ни дава малко пространство за дишане, но не ни предпазва от това да се налага да правим икономии в някои области.”

За да се поддържа сегашният положителен климат, APPLiA е убеден, че многогодишната рамка за финансиране (МФР) 2021-2027 следва да се съсредоточи върху няколко ключови приоритета. Фондовете за изследване и развитие трябва да бъдат важна част от бюджета на ЕС. Положителна стъпка в това отношение е, че средствата ще се увеличат от 77 на 100bn EUR. Като се има предвид, че бюджет 2021-2027 на МФР ще бъде първият одобрен след приемането на Парижкото споразумение от 2015, той следва да наблегне допълнително върху енергийната ефективност. В този контекст следва да бъдат дадени по-големи финансови стимули за обновяване на сградите и подмяна на старите инфраструктури с ново, по-енергийно ефективно оборудване. Подобна трансформация ще позволи на интелигентните уреди да играят ключова роля и наистина да могат да предизвикат напредък в устойчивия живот на европейците.

Цифровизацията следва да бъде ключова приоритетна област за следващия бюджет на ЕС. Повишаването на възможностите на ИКТ сектора ще засегне различните индустрии, сред които и този на домакински уреди. По тази причина подчертаваме важността на киберсигурността, оперативната съвместимост и насърчаването на цифровите умения чрез новата програма “Digital Europe” и Механизма за Свързване на Европа (МСЕ).

Генералният директор на APPLiA Паоло Фалчиони подчерта важността на ускоряването на растежа на Европа, като заяви: “1.279 T EUR са значително количество и ако настоящите инструменти за финансиране (МСЕ, Хоризонт, Европейски структурен & инвестиционен фонд) са инвестирани в по правилния начин те ще окажат реално въздействие върху Европейския растеж и живота на европейските граждани. ”

http://www.applia-europe.eu/