Европейската индустрия стартира нова онлайн платформа за това как най-добре да рециклираме електронните отпадъци

1.5.2018 г

В опит да се отговори на търсенето на информация за рециклиране относно наличието на материали и компоненти в електронните отпадъци, които изискват отделно третиране, производителите и организациите за отговорност на производителя се обединиха, за да създадат “Информация за Рециклиращи организации – I4R”, уникална платформа на едно гише, насочена към предоставяне на цяла гама от информация и насоки за това как да обработват ОЕЕО: http://www.i4r-platform.eu

CECED и DIGITALEUROPE, заедно с WEEE Forum, международна асоциация на организациите за отговорност на производителите и център на компетентност стартираха обща онлайн платформа – информация за рециклиране (I4R). Тази нова платформа ще позволи на рециклиращите организации за получат достъп до информация за наличието и местоположението на материали и компоненти, които се нуждаят от отделно третиране. WEEE Forum ще хоства и поддържа платформата.

“Желаем да намерим решения на този проблем, а платформата I4R е от ключово значение за по-доброто информиране на мениджърите в рециклиращата индустрия и за обучаване на работници по въпроси на безопасността”, каза Сесилия Бонефелд-Дал, генерален директор на DIGITALEUROPE. “Платформата I4R ще помогне на рециклиращите да оптимизират сортирането, където е приложимо чрез предоставяне на информация на ниво група продукти”, добави тя.

“Добавената стойност на платформата I4R ще облагодетелства не само рециклиращите организации и индустрията, а и всички европейски граждани. Това е още един пример на индустрии, които работят заедно, за да допринесат за кръговото общество, този път чрез подпомагане на рециклирането и възстановяването на вторичната суровина, подчерта Паоло Фалчиони.

“Платформата I4R е важна стъпка напред в подобряването на процесите на третиране и на съответствието като цяло”, казва Паскал Лерой, генерален секретар на WEEE Forum. “Лесно достъпна информация за наличието на батерии, печатни платки или пластмаси, съдържащи бромирани забавители на пламъка в електронните отпадъци е това, което изисква рециклиране”.

Контекст

В член 15 от Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) се изисква производителите на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) да предоставят безплатно информация за подготовката за повторна употреба и третиране за всеки вид ЕЕО, пуснато на пазара. През 2005 г. CECED и DIGITALEUROPE, говорейки от името на производителите на домакински уреди и ИКТ/потребителска електроника и асоциацията на индустрията за рециклиране в EERA постигна споразумение за формата на тази информация. От тогава производителите  предотавят информация в хармонизиран формат за всеки продукт на своя уебсайт. Днес те стартират обща онлайн платформа.

 

Можете да свалите съобщението за пресата от ТУК.