За дългосрочната индустриална стратегия на ЕС

1.5.2018 г

Дебат за стратегията на ЕС за индустриална политика за конкурентоспособност, растеж и иновации

“Необходима е амбициозна и всеобхватна стратегия за вътрешния пазар: дългосрочна предсказуемост за сигурността на бизнеса, ефективно прилагане на правото на ЕС, по-силен надзор на пазара, хармонизирани стандарти и завършен единен пазар”, каза Директора за „Интелигентния живот, политика и конкурентоспособност” в APPLiA Michał Zakrzewski. На среща на Консултативна комисия по индустриални промени (CCMI) и Европейски икономически & социален комитет (ЕИСК), където той представляваше не само производителите на домакински уреди, но и работната група за вътрешния пазар на Industry4Europe’s, Zakrzewski призовава европейските институции да определят дългосрочна визия за единния европейски пазар през следващите 25 години.

Експертът по политиката от APPLiA също така не пропусна да спомене и предложението за пакета от стоки, за които все още са необходими някои подобрения, като например пропорционалността на правомощията за надзор на пазара и взаимодействието между предложението и действащото законодателство.