Усилията на APPLiA за кръгово общество

Нова икономика, нови модели за управление и нови бизнес процеси: как те биха могли да окажат въздействие върху икономическото и социалното развитие в района на Северното измерение?

Нови бизнес процеси и идеи са били разглеждани от мнозина като решение на големи предизвикателства, като например постигането на кръговост в обществото. Ако продължаваме да правим едно и също нещо отново и отново, ще получим същите резултати, както е казал веднъж Айнщайн.

По тази причина на 9th Northern Dimension Business Forum, проведен на 5 април в Санкт Петербург, Русия се фокусира върху новите начини за стимулиране на икономическото и социалното развитие на района на Северното измерение.

Говорейки от името на производителите на домакински уреди в Европа, Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA представи няколко инициативи като Кръговото Общество, Информацията за Рециклиращите Организации (I4R) и неотдавнашното проучване неотдавнащното проучване на Асоциацията, което представя пълен преглед на материалните потоци в сектора.