Бизнес и институции обсъдиха промените в енергийното етикетиране при домакинските електроуреди

СЕСЕД България 17.10.2017 г., София – Днес в София се състоя кръгла маса, организирана от сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (Асоциация СЕСЕД България), за подобряване качеството на живот и устойчиво развитие чрез иновации и енергийна ефективност при електродомакинските уреди. В срещата, която се проведе под патронажа на министъра на икономиката Емил Караниколов, взеха участие представители на компании производители и вносители на домакински електроуреди, на Министерство на икономиката, на Комисията за защита на потребителите, както и представители на Главна дирекция „Надзор на пазара“ към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, на работодателски и браншови организации.

По време на събитието основен акцент бяха измененията, които ще настъпят в сектора с въвеждането новия регламент за енергийно етикетиране, който налага променена скала за енергийната ефективност на домакинските електроуреди. „На 1 август 2017 г.  влезе в сила новият регламент за енергийно етикетиране (ЕС) 2017/1369, който включва промяна на досегашната скала А+++ -D с еднотипна скала от A-G за домакинските електроуреди, които попадат под регулацията на ЕС“, припомни генералният секретар на СЕСЕД България Габриела Чифличка. По думите й, предоставянето на точна и ясна информация за консумацията на електроенергия от домакинските електроуреди дава възможност на потребителя за информиран избор, който да бъде в полза на онези уреди, които са по-икономични.

„На потребителите трябва да стане ясно, че се променя етикетът, но уредите не стават по-малко ефективни“, подчерта Чифличка. Тя обясни, че новото законодателство ще създаде условия за уреди, класифицирани с клас В, С или по-нисък по новата скала A –G да са с по-висока енергийна ефективност от уредите от най-високите класове А+++ по старата скала.

Новият европейски регламент предвижда поетапно въвеждане на новите етикети с преобразуваната скала за различните продуктови групи. У нас електродомакинските уреди – хладилници, перални, съдомиялни, телевизори и осветителни тела, ще се появят на пазара с нови етикети и изменена скала за енергийна ефективност най-рано в края на 2019 г.

По време на дискусията представителите на бранша и на държавните институции се обединиха около тезата, че най-сериозното предизвикателство, което предстои, ще бъде да се разясни на потребителите, че се променя етикетът, но ефективността на уредите не намалява, въпреки че буквеното означение на класа на енергийна ефективност на скалата ще се понижи. „За да бъде ефективна и успешна употребата на етикета, той следва да бъде лесно разпознаваем за крайните ползватели, опростен и кратък“, обясни Константин Райков, член на Комисията за защита на потребителите. Той представи и няколко полезни съвета за потребителите, на които предстои да изберат нов домакински електроуред: „При закупуване на домакински уреди търсете информацията от енергийните етикети, за да ги сравните лесно и точно по отношение на тяхното потребление на енергия и тяхната производителност. Това ще ви позволи да направите информиран избор, както и да разпознаете колко енергийно ефективен всъщност е даден продукт и да оцените потенциала му, както и най-важното – да оптимизирате разходите си за консумация на електроенергия и вода“.

„Ние извършваме регулярни проверки на пуснатите на пазара продукти по отношение на енергийната ефективност на уредите, за да гарантираме, че до потребителите достигат единствено уреди, отговарящи на законовите норми за екопроектиране и безопасност“, подчерта Маргарита Пейкова-Юлиянова, заместник- председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Енергийната ефективност на уредите зависи пряко от техния дизайн, който допринася за намаляването на разходите, увеличаването на ефективността и удължаването на жизнения цикъл на продукта, стана ясно от неговите думи. „Правилата за екодизайн задават минимални изисквания за енергийната ефективност на уредите, които производителите трябва да спазват“, допълни г-жа Пейкова-Юлиянова.

Участниците в кръглата маса бяха единодушни в убеждението си, че е необходимо въвеждането на новата скала за енергийна ефективност да бъде съпътствано от информационни кампании, които да посочват ясно нововъведенията в етикетирането. „Потребителите трябва да са наясно, че уредите с нови етикети ще отговарят на още по-високи изисквания и стандарти за енергийна ефективност. Промените в етикетирането реално създават условия за повишаване ефективността на продуктите – за крайния потребител това означава реализиране на сериозни икономии в домакинството“, изтъкна председателят на СЕСЕД България Асен Георгиев.