Посещение на лаборатории

СЕСЕД България винаги се е стремила да подобри комуникацията между бизнеса и институциите и да изгради атмосфера на взаимно доверие. По тази причина и във връзка с провеждането на предстоящата кръгла маса „Подобряване качеството на живот и устойчиво развитие чрез иновации и енергийна ефективност при електродомакинските уреди“ асоциацията организира на 10.10.2017 г срещи и посещения за запознаване на експерти от ДАМТН/ГД/НП и КЗП с работата на български производители за измервания и оценка на енергийната ефективност на произвежданите от тях уреди. Посетени бяха  лабораториите на ЛИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА ЕООД) и ТЕСИ ООД.

Г-н Дамянлиев (ЛИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА ЕООД) представи завода, неговия капаците и история. Запозна колегите с възможностите на лабораториите и измерванията, които специалистите на ЛИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА ЕООД правят от началото на разработката до внедряването на новия модел хладилник в  производството. Обсъден беше и пример за добро сътрудничество на специалистите на ЛИБХЕР в Германия и немските регулаторни органи при установяване на несъответстващи уреди и нелоялни търговски практики от стана на вносител на хладилници в Германия. На експертите беше дадена възможност пряко да наблюдават работата в лабораториите. Г-н Трендафилов (ЛИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА ЕООД) по време на обиколка на производствените халета показа и запозна колегите с производствените процеси и контрола на качеството.

В края на деня експертите посетиха и лабораторията на ТЕСИ ООД в София. Г-н Борисов (ТЕСИ ООД) показа апаратурата и запозна колегите с методиките за измерване и оценка на енергийната ефективност на битовите електрически бойлери. В последвалата дискусия бяха обсъдени случаи на нелоялна конкуренция в България и затруднения на регулаторите, дължащи се на липсата на акредитирани лаборатории в страната.