CECED стартира своя инициатива/уебсайт #CircularSociety

Целта за намаляване на отпадъците пълното гарантиране на циркулярността на икономиката отива отвъд това, което могат да направят икономическите субекти сами: тя обхваща всички в нашето общество и е предизвикателство за обществото.

“Да обединим сили, да се изправим пред предизвикателството, което виждаме като важно за всички в нашето общество”. Това беше посланието на Генералният директор Паоло Фалчиони на CECED към политическите дейци на Европейския съюз и представителите на медиите на организирания от Европейската комисия семинар за медиите за кръгова икономика и екодизайн, проведен на 27 септември.

Г-н Фалчиони е бил поканен да участва в дискусията между заинтересованите страни за политиката на ЕС за екодизайн и енергийно етикетиране.

В последно време в CECED е разглеждано как асоциацията може най-добре да допринесе за по-нататъшното развитие на кръгова икономика в Европа, заявената от политиците цел на Европейския съюз. Асоциацията счита, че успешно посрещане на предизвикателствата на кръгова икономика ще най-добре обезпечено ако цялото общество дава своя принос. По същество на целите на намаляване на отпадъците и осигуряване на пълна цикличност на икономиката отива отвъд това, което всеки от икономическите субекти може да направи сам. Това е предизвикателство за обществото.

CECED наскоро стартира инициатива #CircularSociety в подкрепа на своята визия. Тя може да се види на www.circularsociety.eu.