Промяна в изискванията за екодизайн и етикетите за енергийна ефективност на водоподгреватели и топлоакумулиращи резервоари за топла вода

В чл. 4 на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 814/2013 НА КОМИСИЯТА от 2 август 2013 година за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране за водоподгреватели и топлоакумулиращи резервоари за гореща вода и чл. 3 на ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 812/2013 НА КОМИСИЯТА от 18 февруари 2013 година за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на водоподгреватели, топлоакумулиращи резервоари за гореща вода и комплекти от водоподгревател и слънчево съоръжение са указани графиците за потетапното повишаване на изискванията за екодизайн и съответстващата промяна на етикетите за енергийна ефективност.

От 26 септември 2017 г.:

Енергийна ефективност при подгряването на вода за водоподгревателите стават:

Обявен товаров профил 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Енергийна ефективност при подгряването на вода 32 % 32 % 32 % 32 % 36 % 37 % 37 % 37 % 37 % 38 %
Освен това за водоподгреватели, за които е обявено „1“ за съответствието с изискванията за интелигентно регулиране (smart): енергийната ефективност при подгряването на вода, изчислена за smart = 0, изпитана при обявения товаров профил 29 % 29 % 29 % 29 % 33 % 34 % 35 % 36 % 36 % 36 %

Топлинните загуби при нулев товар S на топлоакумулиращите резервоари за гореща вода с топлоакумулиращ обем V, изразен в литри, не трябва да надвишават следната пределна стойност:

form

От същата дата доставчиците трябва да осигурят етикети с класове на енергийна ефективност от А+ до F