Силна промишленост за силен Европейски съюз

На 13. септември председателя на Европейската комисия, Жан Клод Юнкер произнесе реч за състоянието Европейския съюз и визия за бъдещето на Европа. Сдружението на производителите на битова техника в Европа CECED приветства обявяването на обновена индустриална стратегия за Европа, като по този начин признава съществената роля на промишлеността на ЕС. Производителите оценяваме призива на Юнкер за укрепване на промишлеността на ЕС в ерата на засилената глобализация, както и подкрепата на ЕС за адаптиране към новите предизвикателства, свързани с цифровизацията и устойчивост.

Разработване на иновативни и ефективни уреди, насърчаване на избора и устойчивото поведение, подобряване на комфорта на гражданите на ЕС в следствие на свързаност и находчивост са в основата на уредите за дома 2025 г. и визията на сектора за 2025 г. Свободата на бизнеса и иновациите в съчетание със съгласувана и стабилна регулаторна рамка са ключ за постигане на тези цели, което в крайна сметка ще доведе до икономически и социален растеж.

Генералният директор на CECED Паоло Фалчиони подчертава важността на подхода за балансиране на пазара и законодателството, когато става въпрос за генериране на устойчив растеж в Европа. “Трябва ни по-балансиран подход между приноса на пазарите и приносите на законодателството. Това са иновациите, насърчавани от пазарните сили, които ръководят индустрия. Създаване на условия, които насърчават иновациите е жизнено важно. Необходими са ясни сигнали от политиците за подпомогне на този процес”.

CECED ще продължи да настоява за по-голямо внимание и подкрепа на индустриалната стратегия за Европа в рамките на групата #Industry4Europe, която се бори индустрията да бъде поставена в центъра на вниманието в икономиката на Европа. Силна промишленост в ЕС ще бъде ключ към силен Европейски съюз.

Г-н Фалчиони продължава: “да вземем само нашите промишления сектор: Представете си 500 милиона граждани на ЕС, оборудвани с най-новите енергийно ефективни, ефективно използващи ресурсите и все по-интелигентни свързани уреди у дома. Всеки би се радвал на устойчив начин на живот и подпомагане на устойчивия растеж. Това е нашата визия, към която се стремим. Това заслужава подкрепа”.