Новата ера на домакински уреди – свързаност и изисквания за комфорт

Енергийна ефективност и от скоро свързаността на уредите са двете доминиращи тенденции, които са се развили през последното десетилетие в сектора на домакинските уреди, подчерта президента на CECED д-р Райнхард Цинкан (Miele) по време на обръщението си към IFA на 30 август 2017 г.

IFA е ежегодния панаир за потребителска електроника в Берлин, предоставящ на индустрията и потребителите възможност да открият и последните иновации и тенденции в сферата на домакински уреди.

Д-р Цинкан подчерта многозначително необходимостта да се увеличи използването на миялни машини от европейците с цел осигуряване на важни икономии на енергия и вода. “Има огромен потенциал за икономии”, подчерта той, позовавайки се на големите разлики в употребата на миялни машини в континента и само 45 % средно.

Увеличение на 65 % ще осигури годишно спестяване на 28 терават часа, десет пъти повече от очакванията на Европейската комисия ефект от следващия Регламент за етикиране  и еко-дизайна на миялни машини, продължи той.

При свързаните уреди, подчерта д-р Цинкан, големи усилия са били направени за насърчаване на отворените системи, възможностите за интегриране на уеб базирани услуги и устройства от различни марки. Ключът е в съвместимостта. Уреди от различни компании трябва да могат да комуникират помежду си. Енергийно управление и оптимизиране на потреблението на енергия с използването на тарифи или от възобновяема или самостоятелно генерирана енергия ще бъде от очевидна полза за  потребителите.

Свързаните големи уреди са приблизително удвоили продажбите през първите шест месеца на годината и са с 5 % дял от общия пазар.