Безопасност в домакинството

Лесно можете да изпълните изискванията за безопасност на домакинските уреди, като следвате тези съвети:

  • Инсталирайте най-малко по една аларма за пожар на всеки етаж на вашия дом и една близо до кухнята. Не забравяйте редовно да ги проверявате.
  • Газовите уреди трябва да бъдат безопасни, да се проверяват и обслужват редовно от компетентно лице.
  • Не претоварвайте удължителите. Проверете ампеража, с който могат да бъдат безопасно натоварвани. Максимума обикновено е 16 ампера. След това проверете включения уред – например хладилника/фризера може да консумира около 5 ампера, тостера 9 ампера.
  • Удължителите и разклонителите са много полезни, но те трябва да се използват като временна мярка или само за малки уреди.
  • Хладилниците и фризерите са предназначени да „живеят“ вътре – не се изкушавайте да ги инсталирате в гараж или в помещения, които са влажни или с необичайни температури.
  • При използване на електрическо оборудване в градината се уверете, че използвате контакт с дефектно токовата защита.
  • Ако уреда няма ключ за включване-изключване (както например ютията) не забравяйте да го изключете от контакта, когато сте приключили.
  • Никога не оставяйте деца сами близо до печки, котлони или тигани и не забравяйте, че децата се нуждаят от родителски контрол.
  • Прочетете брошурата с инструкции, с която е комплектуван всеики един уред – обикновено има и фирмен сайт с всички видове допълнителна информация как вашия уред да се съхранява и използва безопасно. Добра идея е в книжката да се запише серийния номер и датата на покупка за бърза справка.