Аспиратори

Съвети за пестена на енергия – абсорбатори

 • Уверете се, че инсталирате в кухнята подходящия абсорбатор като имате пред вид въздушния поток и размерите му.
 • Проверете дали може да се използва рециркулиращ абсорбатор. Имайте предвид, че свързаните с отдушник абсорбатори не само консумират енергия с вентилатора и осветлението. Те също така изхвърлят топъл или климатизиран въздух от сградата, който ще трябва да бъде заменен.
 • Уверете се, че въздуховодите са възможно най-къси и се избягват изменения на посоката.
 • Използвайте въздуховод с най-големия възможен диаметър и най-големия възможен радиус за изменение на посоката в цялата инсталация.
 • Осигурете достатъчно въздух в кухнята. Плътната система не работи добре, по-малко ефективна е и е по-шумна. Важно е да следвате инструкциите за инсталиране на производителя.
 • Ако при готвене се отделя много пара, включете на по-висока степен (например усилен режим). По-добре е абсорбатора да работи на по-висока степен за кратък период от време, отколкото при по-ниска степен за по-дълго време.
 • Управлявайте степените на вашия абсорбатор. Често ниска степен е достатъчна. Превключвайте на висока само ако е необходимо.
 • Проверете дали осветлението е необходимо или дневната светлина е достатъчна.
 • Изключете абсорбатора, когато не е необходим.
 • Ако при готвене има по-малко пара, ще губите по-малко енергия за вентилация.
 • Почиствайте периодично филтъра от мръсотия според препоръките на производителя. Ако абсорбатора е с филтър за еднократна употреба трябва да го се сменяте редовно. Силно замърсен филтър намалява ефективността на уреда и може да доведе до по-високи рискове за хигиената и опасност от пожар.

аспиратори етикет

От януари 2015 абсобаторите трябва да имат енергиен етикет на ЕС. Информация за етикета може да бъде намерени на този website.