Котлони

  • Уверете се, че капака затваря плътно съда за да пестите енергия. Ако използвате стъклен капак можете лесно да контролирате процеса на готвене.
  • Използвайте по възможност малко вода при готвене.
  • Използвайте тенджери и тигани с подходящи размери за храна. За малки количества използвайте тенджери и тигани, които са подходящи за количеството на храната. Например, ако ще готвите само 350 g от броколи, използвайте малки съдове (диаметър на дъното около 15 см).
  • Използвайте тенджери и тигани от топлопроводими материали; стоманени или емайлирани чугунени тигани и тенджери ще загряват по-бързо и консумират по-малко енергия, отколкото стъклени или керамични съдове за готвене.
  • Използвайте най-ниската степен, при която водата ври. Намалявайте мощността до степен колкото да поддържа необходимата температура.
  • Използвайте остатъчната топлина. Ако имате лъчисти (инфрачервени) котлони или плочи, изключете ги няколко минути преди да е завършен процеса на готвене.
  • Винаги използвайте готварски съдове, които да съответстват на диаметъра на излъчващата зона или плоча. От непокрити участъци на излъчващата зона се губи енергия.
  • Уверете се, че съда за готвене е центриран върху нагревателния елемент.