Кръговата икономика в кръговото общество

Най добрия отговор на предизвикателството за европейска кръгова икономика ще бъде всички части на обществото да дадат своя принос.

Целта за намаляване на отпадъците и пълно гарантиране на циркулярността на икономиката отива отвъд това, което може да направят икономически субекти сами: тя обхваща всички в нашето общество и е предизвикателство за обществото. В този смисъл ние имаме нужда от кръгов подход за да се осигури кръгова икономика.

Секторът на домакински уреди и изпълняваше и продължава да изпълнява своята част. Той вече е с доказан опит в областта на енергийната и ресурсна ефективност, „кръгов“ е от самото начало. Секторът непрекъснато е предоставял значителен принос чрез проектиране и производство на иновативни продукти, с които се намалява използването на ресурси, особено на енергия и вода и освен домакинския труд, време и пари и допринася и за намаляване отпадъците. Производителите на домакински уреди постоянно подобряват продуктите с цел поддържане на тази добавена стойност, която обогатява живота на цялото общество.

Това е основната идея в изказването на Генералният директор на CECED Паоло Фалчиони по време на събитието “Италия – лидер в Европа в сектора за уреди на дома”, което се състоя в “Instituto Luigi Sturzo” в Рим на 18 юли.

Г-н Фалчиони, заедно с г-н Марко Импарато, генерален директор на CECED Италия представи, доклада Домакински уреди Европа 2015-6. Докладът съдържа подробности за приноса на сектора домакински уреди за Европейската икономика и дава насоки за бъдещите тенденции на устойчивия растеж и благосъстояние.

По време на дискусията г-н Фалчиони подчерта как уредите дават своя принос в икономиката като цяло. С пример необходимостта за справяне с хранителни отпадъци той обясни как хладилници и фризери помагат за икономия на ресурси и същевременно  на потребителите да се насладят на безопасна храна.

Той добави, че за да произвежда уреди, индустрия консумира ресурси като метали и пластмаси, които са рециклируеми и особено метали, които са били рециклирани във времето благодарение на техните присъщи икономическа стойност. През последните години това допълнително се насърчава с правни изисквания, въведени от законодателството на ЕС за отпадъците. Анализите на материалните потоци показват, че виртуално почти няма отпадъци и чрез иновации сектора прави устойчив по-нататъшен принос в икономиката на Европа.

Приноса към устойчив модерен живот ще продължи да се развива през следващите години, посочи той, не на последно място чрез въвеждане на смарт уреди. Използването на вашия хладилник и други уреди ще продължи да развива в потребителите устойчив начин на живот не само чрез енергийна ефективност, какъвто е традиционно случай, но и с използване на чиста енергия, когато достъпна.

Трудностите обаче остават. Поради високото съдържание на метал и присъщата икономическата стойност на големи уреди, както и наличието исторически на рециклиращата индустрия дълго преди законодателството на ЕС, пазарната динамика определя, че голям дял от всички електронни отпадъци се обработват извън управлявани от индустрията схеми за рециклиране. Със само една трета ефективно проследени в Европа (и само 22 % в Италия) електронни отпадъци за успех в прилагането на законодателството е необходимо пълно обществени усилие, а не само създаване на законите. За справяне с реалните проблеми е необходимо е усилие на обществото като цяло, като например избягването на контрола на електронни отпадъци.

През 2015-6 сектора има годишен оборот от €44 милиарда в Европа, 230 000 преки работни места (и почти един милион работни места като цяло) и 1.4 милиарда  инвестиции. Внася също така и €14 милиарда в хазната на страните членки.

 

Италия е голям играч в рамките на Европейския съюз с 8 €.5 милиарда от общия оборот и с качествени работни места за хиляди италианци.

“Накратко, този сектор предоставя решения за създаването на нова, модерна, по-устойчива икономика”, заключи той.