Съдомиялни машини

Какво трябва да се направи преди да използвате автоматична миялна машина?

Когато купувате нова съдомиялна машина:

Сравнете енергийните етикети за да намерите уред с висока водна и енергийната ефективност. Тези уреди могат да струват повече и да имат по-дълги еко цикли от моделите с по-нисък клас, но са по-добри за околната среда.

Не забравяйте, че  с използването на еко цикъла в продължение на целия живот на съдомиялната ще спестите пари в  следствие на по-малкото потребление на вода и по ниските разходи за енергия.

Как да подготвите Вашите мръсни съдове:

 • Не измивайте или изплаквайте Вашите съдове предварително на ръка. Вместо това отстранете големите остатъци с прибори или хартиени салфетки и ги изхвърлете. При необходимост използвайте програма за предварително измиване (ако има такава) или изберете програма с фаза за предварително измиване.
 • Не е нужно да киснете силно замърсено съдове, ако сте избрали на съответната подходяща програма. Вижте в ръководството за потребителя.

Как да използвате автоматична съдомиялна машина?

Зареждане:

 • Заредите съдомиялната по възможност напълно, като използвате цялото пространство, рафтове или кошници.
 • Уверете се, че пръскащите рамене не са блокирани и могат да пръскат вода до всички повърхности на Вашите съдове.
 • Следвайте препоръките на за зареждане производителя.
 • Поставете силно замърсено съдове в долната кошница, там те ще бъдат обработени по-интензивно.
 • Порцелан и стъкло трябва да бъдат фиксирани и да не се докосват помежду си. Всички съдове с кухини трябва да бъдат поставени под ъгъл. Избягвайте поставянето на съдовете един в друг в кошниците. Приборите трябва да бъдат поставен с дръжката надолу, освен ако не е са особено остри. За по-бързо изваждане приборите могат да бъдат сортирани по типове в кошниците за прибори.

Работа:

 • За избора на подходяща програма в зависимост от степента и вида на замърсяванията вижте ръководството на потребителя.
 • Използвайте функцията Отложен старт за собственото си удобство или ако имате на разположение евтина или възобновяема енергия.
 • Използвайте помощни препарати за изплакване, сол и специално предназначени за автоматична съдомиялни машини препарати. За дозировка и настройки вижте ръководството на потребителя или инструкциите върху опаковката.
 • Много препоръчително е да използвате еко програмата при обикновено замърсяване, тъй като това може да спести енергия и вода. Еко програмата е най-ефикасната програмата по отношение на комбинираната консумацията на енергия и вода.
 • Леко замърсени съдове като чаши могат да се почистват с програма с ниска температура или цикъл за леко измиване.
 • За силно замърсени съдове може да се използва интензивната програма.
 • Имайте пред вид горещата пара при отваряне на съдомиялната машина по време на цикъл или веднага след края на цикъла.

Какво трябва да се направи, когато съдовете са измити?

 • Изключете Вашата съдомиялна машина веднага след завършване на цикъла
 • За подобряване на изсушаването вратата може да бъде отворена в края на цикъла.

Допълнителни съвети

 • Следните съдове и прибори не са подходящи за миялна машина:
  • Прибори с дървени, рогови, порцеланови или богато украсени части.
  • Пластмасови елементи, които не са устойчиви на топлина.
  • Стъкло оловен кристал
  • Стоманен прибори, склонни към ръждясване
  • Глазурата може да избледнява ако се мие често на машината.
  • Сребро и алуминиеви части имат склонност да потъмняват при миене.

За други артикули проверете дали са подходящи за съдомиялна машина.

 • Проверявайте и почиствайте редовно пръскащите рамена.
 • Проверявайте и почиствайте редовно филтрите.
 • Всеки път, когато зареждате съдомиялната машина със сол, пускайте програмата за пред-измиване за да се избегне корозия, причинена от разпръсната сол.
 • Калциеви отлагания във вътрешността на съдомиялната машина могат да бъдат отстранени с препарат за котлен камък.
 • Пазете детергента на недостъпно за деца място. Поставяйте в машината само необходимото количество непосредствено преди включването.

dishw lbl

От 2011 г. съдомиялните машини трябвало да имат енергиен етикет. Информация за етикета може да бъде намерени на този  website.