Интелигентни уреди в Европейската седмица за устойчива енергия 2017 (#SmartAtHome)

  • Демонстрира как оперативната съвместимост ще работи с интелигентните уреди
  • EEBUS и Energy@home разработват отворен език за оперативна съвместимост за умните домакински уреди, който ще помогне за доставяне на решения за енергиен мениджмънт на потребителите
  • Демонстрация на живо в CECED – Европейската асоциация на производителите на домакински уреди

Smart уреди, поддържащи връзка през интернет навлизат в нашите домове и движат живота ни към все по-голяма свързаност. Как да гарантираме, че това свързване няма да увеличи сложността на домакинските уреди за потребителите, които търсят прости решения? По време на Европейска седмица за устойчива енергия 2017, EEBUS, Energy@home и няколко водещи европейски производители на домакински уреди показват отговора: уреди, които говорят на един и същ език и общуват с енергийни мениджъри, системи за умен дом и помежду си в интегрирана домашно екосистема, която носи ползи за потребителите от умния енергиен мениджмънт.

>>Съобщение за пресата>>