CENELEC изибра нови членове на Административния борд

На 21.06.2017 г. в Единбург се състоя Общо събрание на CENELEC (Европейската организация за стандартизация в областта на електротехниката). За член на борда беше предложен и избран Войтчех Конецки, Генерален директор на СЕСЕД Полша. В.Конецки е икономист, работил на високи позиции в международни компании (Уърлпул, Електролукс), както и в Националната търговска палата на Полша. Председател е на Техническия комитет за домакински електроуреди в Полския комитет за стандартизация и на Надзорния съвет на ЕлекроЕкоПолска, колективната схема за събиране на ОЕЕЕ. Мандатът на г-н Конецки започва на 01.01.2018 г. Има множество публикации във връзка с рециклиране на ОЕЕЕ, енергийна ефективност и развитие на пазара.

Асен Георгиев, председател на УС на СЕСЕД България, напуска Административния борд в края на 2017 г. поради изтичане на втория му мандат, но СЕСЕД остава силно представена в Европейската стандартизация.