Планирано остаряване

Белгийският министър на потребителските въпроси, Kris Peeters е възложил проучване относно планираното остаряване. Заключението на консултанта след първата фаза е, че планираното остаряване не може да се докаже, но не го изключва. Въпреки това проучването подчертава, че съмненията на потребителите са реални. Обхватът на проучването е разширен с възможни законодателни мерки за удължаване на живота на продуктите на национално ниво или на европейско равнище. Доклада на консултанта (за съжаление само на френски език) можете да прочете >>тук>>.

Резюме на доклада на английски език можете да прочете >>ТУК>>.