Ускоряване растежа в Европа

Един свят, един стандарт

Лица на стандартизацията – Опита на Домакинските уреди с думите на Паоло Фалчиони.

Виж повече

Европейска граница за въглерод, която работи за ЕС

Уточняване на въглеродниата граница на ЕС: как да се предотврати изтичането на въглеродни емисии и да се гарантира конкурентоспособността на промишлеността на ЕС? APPLiA участва в уебинар на кръглата маса.
Виж повече

Междинен доклад относно бойлерите и резервоарите за съхранение  на топла вода | Оценка на въздействието

Във връзка с планираната за 25. Юни 2020 web-среща екипа публикува „Междинен доклад относно бойлерите и резервоарите за съхранение  на топла вода | Оценка на въздействието” на Работна Група 4.

Виж повече

Публикуван е новия План за действие за Кръговата икономика

На 07.02.2020 CENELEC публикува EN 50614

Виж повече

Състоянието на “зеленото” в ЕС

В своя наскоро публикуван доклад относно действията за екопроектиране и енергийно етикетиране в Съюза Европейската сметна палата посочва неоспоримия принос на мерките за енергийна ефективност за устойчивото развитие на региона, като същевременно оценява сложността, която следва от подобен процес.

Виж повече

Европейските индустрии се обединяват, за да призоват за амбициозна промишлена стратегия на ЕС

2019-11-26_-_Industry4Europe

Industry4Europe, коалиция от 149 браншови сдружения, представляващи разнообразието на промишлената база на ЕС, днес публикува новия си съвместен документ “Дългосрочна стратегия за индустриалното бъдеще на Европа: от думи към действие”.

Виж повече

Направете ги стандартизирани за да станат кръгови

2019-29-10_Workshop_on_circular_economy1_2

Дискусията за #CircularStandards е жива и APPliA тя ще продължи да допринася за това.

Виж повече

 

 

 

Ползи за потребителите от свободната търговия в световен мащаб

2019-09_-_IRHMA_Free_trade

Девет асоциации на производители на домакински електроуреди, представляващи иновативната индустрия на няколко континента и обединена от кръглата маса IRHMA, са силни вярващи в предимствата на свободната търговия и се надяват на деескалация на всяко съществуващо търговско напрежение.

Виж повече

Съвместно изявление за амбициозна програма “Хоризонт Европа”

H2020

APPLiA и други 92 европейски сдружения призовават институциите на ЕС да направят научните изследвания, развойната дейност и иновациите (RD & I) приоритет в рамките на следващата многогодишна финансова рамка 2021-2027.

Виж повече

Как домакинските уреди и политиката оформят живота на 6 континента?

untitled-5c-20i_40680999_1

За да видят по-голямата картина за това как политическите реалности влияят върху ежедневния живот на домакинствата и проследи развитието на индустрията за домакински електроуреди представляващи сектора сдруженията от цял свят се събраха за шести път.

Виж повече

Производителите се ангажират с правила, които помагат на потребителите да изберат най-добрата ютия

Iron

APPLiA създаде кодекс за поведение, който определя общ подход за оценка, обявяване и съобщаване на цените на парното гладане. От 1 юли сравняването на парни продукти за гладене и тяхната пара ще бъде много по-лесно и по-всеобхватно.

Виж повече

Безопасността на потребителите е задължителна, но как да се гарантира без хармонизиран набор от стандарти?

2019-06-18_-_ANEC

Докато няколко години назад, липсата на публикация на списък с хармонизирани стандарти в Official Jurnal беше нещо изключително, тази практика рискува да се превърне в норма. Производителите на домакински уреди като блендери, хладилници, свързани продукти и най-голямата част от медицинските изделия днес не могат да се позовават напълно на определени стандарти, тъй като те не съществуват черно на бяло.

Виж повече

Вторият конгрес на домакинските уреди: една крачка напред в бъдещата работа на отрасъла, логистиката и околната среда

2019-05-24_-_AGD_Kongres

През май миналата година Полша организира първия по рода си Конгрес за домакински уреди в Европа и обяви ребрандиране на Асоциацията. Вторият Конгрес за домакински уреди се трансформира във форум, гледайки към бъдещето на бранша.

Виж повече

2020 вече не е далеч на хоризонта, Европейската промишленост гледа към 2030 и след това

56536190_352016215423154_5761570199471915008_n

По-добро регулиране, предвидимост, работни места и цифровизация. “Определяне на сцената за визия за промишлеността за 2030 и след това” беше името на събитието, организирано на 9 април от коалиция на 147 организации, посветени на кампанията за амбициозна промишлена стратегия на ЕС Industry4Europe, в която участва APPLiA.

Виж повече

Преди прилагането на Новия Договор е необходимо за потребителите да се осигури Добра Сделка

2019-03-05---ECU-event-on-New-Deal

Със започващите тази седмица тристранните преговори има голяма възможност да се актуализира и създаде друг набор от законодателни актове, предлагащи по-нататъшна защита на потребителите в ЕС. Прочетете повече какво каза Паоло Фалчиони на събитието на Европейския потребителски съюз относно укрепването на Европейския съюз за по-ефективна защита на потребителите.

Виж повече

В подобряването на стандартите повече глави мислят по-добре от една

2019-02-07-PROSAFE

Когато се търси начин за справяне с несъответстващи на изискванията продукти на пазара, секторът на домакинските електроуреди счита, че надзорът на пазара трябва да се основава на измерими, повтарящи се и достъпни стандарти. Работата заедно по подобряване на стандартите EN 60335-2-9 и EN 60335-2-14 е от решаващо значение.

Виж повече

Съвместно изявление на промишлеността относно предложената директива за продажбите на потребителски стоки

sales-goods-directive

Асоциациите, подписали съвместно, представляват производители, софтуерни доставчици и продавачи, които се занимават с трансгранични продажби и се ангажират да предоставят високо качество на услугите и продуктите на потребителите в ЕС.

Виж повече

Европейските потребители на стомана протестират срещу необходимостта от защитни мерки

washing-machine-1301839_1920

Коалицията от потребители надолу по производствената верига е оспорила обосновката за налагането от Европейската комисия на окончателни защитни мерки за стомана.

Виж повече

Ролята на всеки е да гарантира справедливо продуктово законодателство,

казва APPLiA

ECOS-event

“Когато говорим за стандарти e важно да се разбере, че всички ние стоим от една и съща страна на масата”, така Паоло Фалчиони, Генерален директор на APPLiA, започна дискусията защо участието на НПО в процеса на стандартизация. Събитието бе организирано на 5 декември от Европейската организация за стандартизация на околната среда (ECOS) в Брюксел

Виж повече

Защо стандартизацията е стълб на качеството ни на живот?

stadardisation pilar

По повод Световния ден на стандартизацията на 14 октомври си струва да се спомене изключителното количество работа, извършена от властите и производителите, за да се ползват настоящите стандарти на домакинските уреди.

Виж повече

Европейският бизнес призовава за бързо ратифициране на Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония

new-piktochart-_33358940-3

28 бизнес организации призовават за бързо ратифициране на Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония в обща декларация.

Виж повече

Единният пазар следва да бъде единен и за отпадъка

Single-Market

20 септември 2018

Комисарят по въпросите на конкуренцията Маргрете Вестегер подчерта, че идеята за общ пазар надхвърля търговията със стоки, като влияе върху обществото като цяло. Основавайки се на съобщението на комисаря, генералния директор на APPLiA Паоло Фалчиони заяви: “Трябва да продължим, защото превръщането на кръговото общество в реалност не би било възможно без създаването на единен пазар за отпадъци”.

Виж повече

Пропорционалност вместо неограничени права

Proportionality

06 септември 2018

Гласуването в Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) на Европейския парламент на 3 септември е подобряване на начина, по който системата за пазарен надзор би могла да функционира в ЕС.

Виж повече

Руската федерация е на масата на Глобалния форум на индустрията на домакинските уреди IRHMA

IRHMA

Сътрудничеството между производителите на домакински уреди от цял свят се засилва допълнително с Асоциацията на Европейския Бизнес (AEB) в Русия, която се присъединява се към утвърдения форум на сдруженията на производителите на домакински уреди (IRHMA).

Виж повече

Общо писмо на промишлеността за експорта на предварително заредено оборудване

port-675539_1920

11 браншови асоциации съвместно подписаха общо писмо за относно текущото тълкуване на някои разпоредби за износ в регламента на ЕС за ФПГ (флуор съдържащи парникови газове).

Виж повече

Нов съвместен документ относно “Управленска структура за амбициозна промишлена стратегия на ЕС”

Нов съвместен документ относно

122 члена на коалиция Industry4Europe са подписали общ доклад за “Управленска структура за амбициозна промишлена стратегия на ЕС”.

Виж повече

Целта на ЕС за енергийна ефективност за 2030 е определена на 32,5%

Целт ана ЕС

В последната минута беше свикана тристранната среща, за да се финализират преговорите по Директивата за Енергийната Ефективност (ДЕЕ), която определя целта на ЕС за 2030.

Виж повече

#StandarDays – 365 дни в годината

2018-05-04-CEN-CENELEC-recognition

Като традиция европейските органи за стандартизация CEN и CENELEC имат добър микс от експерти за обясняване на ролята и предимствата на европейските стандарти и как фирмите могат да се възползват от прилагането им. В двудневната сесия участниците успяха да видят как стандартизацията може да премахне търговските бариери и да насърчи привеждането в техническото съответствие с чужди държави.

Виж повече

Ще ускори ли новият бюджет на ЕС растежа на Европа?

P0368790003H-364258

След тежките изпитания за последните години ЕС със сигурност трябва да насочи вниманието си повече към научноизследователската и развойната дейност, ако иска да бъде лидер в иновациите в световен мащаб през следващите десетилетия.

Виж повече

Направи ли пакетът за отпадъците на ЕС стъпка към кръговото общество?

circ

Всички търговски субекти, които обработват ОЕЕО, следва да докладват по същия начин като производителите и стандартите за третиране на ОЕЕО следва да бъдат задължителни за всички.

Виж повече

За дългосрочната индустриална стратегия на ЕС

mz

Дебат за стратегията на ЕС за индустриална политика за конкурентоспособност, растеж и иновации

Виж повече