Ускоряване растежа в Европа

Ролята на всеки е да гарантира справедливо продуктово законодателство, казва APPLiA

ECOS-event

“Когато говорим за стандарти e важно да се разбере, че всички ние стоим от една и съща страна на масата”, така Паоло Фалчиони, Генерален директор на APPLiA, започна дискусията защо участието на НПО в процеса на стандартизация. Събитието бе организирано на 5 декември от Европейската организация за стандартизация на околната среда (ECOS) в Брюксел

Виж повече

 

 

 

 

 

 

Защо стандартизацията е стълб на качеството ни на живот?

stadardisation pilar

По повод Световния ден на стандартизацията на 14 октомври си струва да се спомене изключителното количество работа, извършена от властите и производителите, за да се ползват настоящите стандарти на домакинските уреди.

Виж повече

 

 

 

 

 

Европейският бизнес призовава за бързо ратифициране на Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония

new-piktochart-_33358940-328 бизнес организации призовават за бързо ратифициране на Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония в обща декларация.

Виж повече

 

 

 

 

 

 

Единният пазар следва да бъде единен и за отпадъка

Single-Market

20 септември 2018

Комисарят по въпросите на конкуренцията Маргрете Вестегер подчерта, че идеята за общ пазар надхвърля търговията със стоки, като влияе върху обществото като цяло. Основавайки се на съобщението на комисаря, генералния директор на APPLiA Паоло Фалчиони заяви: “Трябва да продължим, защото превръщането на кръговото общество в реалност не би било възможно без създаването на единен пазар за отпадъци”.

Виж повече

 

 

 

 

Пропорционалност вместо неограничени права

Proportionality

06 септември 2018

Гласуването в Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) на Европейския парламент на 3 септември е подобряване на начина, по който системата за пазарен надзор би могла да функционира в ЕС.

Виж повече

 

 

 

 

 

Руската федерация е на масата на Глобалния форум на индустрията на домакинските уреди IRHMA

IRHMA

Сътрудничеството между производителите на домакински уреди от цял свят се засилва допълнително с Асоциацията на Европейския Бизнес (AEB) в Русия, която се присъединява се към утвърдения форум на сдруженията на производителите на домакински уреди (IRHMA).

Виж повече

 

 

 

 

 

 

 

Общо писмо на промишлеността за експорта на предварително заредено оборудване

port-675539_1920

11 браншови асоциации съвместно подписаха общо писмо за относно текущото тълкуване на някои разпоредби за износ в регламента на ЕС за ФПГ (флуор съдържащи парникови газове).

Виж повече

 

 

 

 

Нов съвместен документ относно “Управленска структура за амбициозна промишлена стратегия на ЕС”

Нов съвместен документ относно

122 члена на коалиция Industry4Europe са подписали общ доклад за “Управленска структура за амбициозна промишлена стратегия на ЕС”.

Виж повече

 

 

 

 

 

 

 

Целта на ЕС за енергийна ефективност за 2030 е определена на 32,5%

Целт ана ЕС

В последната минута беше свикана тристранната среща, за да се финализират преговорите по Директивата за Енергийната Ефективност (ДЕЕ), която определя целта на ЕС за 2030.

Виж повече

 

 

 

 

 

#StandarDays – 365 дни в годината

2018-05-04-CEN-CENELEC-recognition

Като традиция европейските органи за стандартизация CEN и CENELEC имат добър микс от експерти за обясняване на ролята и предимствата на европейските стандарти и как фирмите могат да се възползват от прилагането им. В двудневната сесия участниците успяха да видят как стандартизацията може да премахне търговските бариери и да насърчи привеждането в техническото съответствие с чужди държави.

Виж повече

 

 

 

Ще ускори ли новият бюджет на ЕС растежа на Европа?

P0368790003H-364258

След тежките изпитания за последните години ЕС със сигурност трябва да насочи вниманието си повече към научноизследователската и развойната дейност, ако иска да бъде лидер в иновациите в световен мащаб през следващите десетилетия.

Виж повече

 

 

 

 

 

Направи ли пакетът за отпадъците на ЕС стъпка към кръговото общество?

circ

Всички търговски субекти, които обработват ОЕЕО, следва да докладват по същия начин като производителите и стандартите за третиране на ОЕЕО следва да бъдат задължителни за всички.

Виж повече

 

 

 

За дългосрочната индустриална стратегия на ЕС

mz

Дебат за стратегията на ЕС за индустриална политика за конкурентоспособност, растеж и иновации

Виж повече