Устойчив начин на живот

Повишаване на кръговата култура

2019-09-20_CirculaPlasticsAlliance

APPLiA е сред подписалите декларацията за кръговрат пластмасите, която събира ангажиментите на заинтересованите страни по веригата на стойността на пластмасите за рециклиране.

Виж повече

 

 

 

 

 

 

 

 

Гмуркане във футуристичното настояще

2019-IFA_Messe

Арена за най-новите технологични развития в потребителската електроника и домакинските уреди: IFA 2019.

Виж повече

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE маркировка

CE

Буквите “CE”, търгувани на удължения разширения единен пазар в Европейското икономическо пространство (ЕИП) означават, че продуктите, продавани в ЕИП, са оценени, за да отговарят на високите изисквания за безопасност, здраве и опазване на околната среда. Маркировката “СЕ” също така подкрепя лоялната конкуренция, като държи всички дружества отговорни към едни и същи правила.

Виж повече

 

 

 

 

 

 

Защо да пилеем храна, ако вече съществуват няколко лесни решения?

food_waste

Борбата с разхищаването на храни и изграждането на кръгова култура е обществена промяна, която включва всички нас в прехода към кръгова модел. 1/3 от доставяната храна се изхвърля или губи, което е свързано с икономически, социални и екологични разходи.

Виж повече

 

 

 

 

 

 

Съвместни коментари от индустрията за модулиране на таксите на производителите за ОЕЕО

2019-07-25_-_Modulated_fees_-_joint_statement“APPLiA” и 5 сдружения на индустрията от сектора електрическо и електронно оборудване поискаха от Европейската комисия да приеме правно обвързващи критерии, за да се гарантира еднаквото прилагане на екомодулацията на таксите в цяла Европа, за да се гарантира, че модулирани схеми за таксуване на държавите членки не се отклоняват от хармонизирана рамка на ЕС, както и да се осигури правилното прилагане.

Виж повече

 

 

 

 

 

 

Съживяване на изчезващите професии

2019-07-18_-_Repairmen

Опитните техници са се пенсионирали, а младото поколение има други кариери. Но какво ще стане, ако технологията се развива и монтьорите стават по-малко? Има недостиг на пазара, който някой трябва да запълни. APPLiA Унгария използва възможността и изгради експертен екип, който работи в продължение на две години за нов модел кариера.

Виж повече

Недостатъчното разбиране на връзките между поведението на потребителите и постигането на целите за енергийна ефективност

Photo_from_Anna

Симпозиум за енергийна ефективност за проучване на връзката между избора на потребителите и целите за енергийна ефективност.

Виж повече

 

 

 

 

 

 

 

Кога и къде да намерите APPLiA по време на седмицата на ЕС за устойчива енергия?

EUSEW_2019Най-голямото европейско събитие за възобновяемите енергийни източници и устойчивата енергия се провежда на 19-21 юни в Брюксел, по-малко от месец след изборите за ЕС. APPLiA, представляваща индустрията за домакински уреди, ще обсъди важни теми, като например енергийното етикетиране, екодизайна и стандартизацията, и ще разчупи формата, като даде думата на младежите.

Виж повече

 

 

 

 

 

APPLiA на живо в телевизионната програма Пати Чиари

RSI_Repair_50419Пригодността на продуктите за ремонт е от особен интерес на индустрията за домакински уреди и върви ръка за ръка с безопасността на потребителите. Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA, участва в дебата при Пати Чиари и показа колко много от гледна точка на правото на потребителите за ремонт е направила индустрията.

Виж повече

 

 

 

 

 

АПЛИА говори в ООН за #BetterLifestyles в Европа и извън нея

2019-03-14---UN

Няма един начин на живот, който може да бъде приложим в домакинствата на 7 000 000 000 души. Това е като да се сравняват хладилници в домовете в Кения, Холандия, САЩ, Бразилия и Индонезия. Така Генералният директор на APPLiA, Паоло Фалчиони започна речта си на форума на Организацията на обединените нации “наука-бизнес”.

Виж повече

 

 

 

 

 

Дебатът за кръговата икономика за 2019. в Европа – по-зрял от всякога

2019-03-06---CES-conferenceСамо преди няколко години моделът на “кръговата икономика” не беше известен на никого, поне като термин. Тази седмица над 600 експерти в рамките на които различни институции, предприятия, think-thank-ове и академици бяха събрани от Европейската комисия, за да определят насоките, да слушат, да говорят и да обменят идеи.

Виж повече

 

 

 

 

 

Към рамка на ЕС за продуктовата политика, допринасяща за кръговата икономика

CircularAPPLiA Домакински уреди ЕU подкрепя работата на Европейската комисия за разглеждане на възможностите и действията за по-съгласувана рамка на различните свързани с кръговата икономика направления в работата по продуктовата политика, като същевременно се запазва единният пазар, конкуренцията и иновациите.

Виж повече

 

 

 

 

 

 

Поколението на хилядолетието застава за кръгова култура ако държави членки на ЕС не го направят

2019-02-08-WEEE-Forum-event---essayПослания, като например «промяна на системата, не на климата» или «предпочитате вашата планета синя или съвършена?» помогна на индустрията за домакински уреди да види, че производителите не са сами в мисията за създаване на кръгова култура. Прочетете повече как присъствието на APPLiA в случай на стандарти за третиране на ОЕЕО ни дава храна за размисъл.

Виж повече

 

 

 

 

 

 

Новостите в енергийното етикетиране и екопроектиране – въпроси и отговори преди тяхното приемане по-късно тази година

2019-02-06---ED-and-EL-questions-and-answersСлед години работа по пакета за екопроектиране и енергийно етикетиране 2019 Европейската комисия е почти на последния етап от подготовката на 11 мерки за екопроектиране и 6 енергийни етикета.

Виж повече

 

 

 

 

 

 

APPLiA в първия Алианс Кръгови Пластмаси с домакин комисар Катайнен

2019-02-05-Circular-Plastics-Alliance

Набавянето и подборът на материали е едно от най-важните бизнес решения и само сътрудничеството между всички участници ще направи Стратегия за пластмасите Кръговата култура е реалност.

Виж повече

 

 

 

 

 

 

Проект за регламент за екопроектиране на мотори

motorsAPPLiA, EHI и EPEE внимателно преразгледаха проекта за регламент за екопроектиране на мотори, който регулаторният комитет по екопроектиране ще обсъди на 14 януари 2019.

Виж повече

 

 

 

 

Румъния има за цел да замени около 60 000 уреди с нови високоефективни

savings

Румънското правителство планира да подобри потреблението на енергия и вода на в домовете на гражданите си, като замени около 60 000 перални машини, климатици, хладилници и фризери с уреди, които са много високи показатели на етикета за енергийна ефективност.

Виж повече

 

 

 

 

 

 

Проучване на поведенческата ангажираност на потребителите в кръгова икономика

Durabl and reparbЦелта на проучването е да се установят нагласите и поведението на потребителите по отношение на трайността и възможността за ремонт на продуктите за да се информират възможните бъдещи политически инициативи за кръговата икономика.

Виж повече

 

 

 

 

 

 

APPLiA на първия Международен ден на електронните отпадъци в Дъблин

WEEE-Generation (2)Кръговото общество може да намери решение за 17-те процента малки домакински уреди, изхвърляни в кофата за боклук. Прочетете повече за това как APPLiA и други организации сe обръщат с лице към предизвикателствата.

Виж повече

 

 

 

 

 

 

Относно проекта за регламент за екодизайн за външни захранващи устройства

Battery-supply-PP-2Прочетете позицията на произвеждащата домакински електроуреди индустрия за хоризонталната информация за 10% ефективност, резервните части, за външните захранвания с много изходи, както и нашата молба по въпросите за стандартизацията и времето за прилагане на промените в изискванията.

Виж повече

 

 

 

 

 

Форум за иновации на земята: Всеки от нас трябва да има някаква роля в кръговото общество

Earth-Innovation-Forum

На 5-ти септември генералния директор на APPLiA Паоло Фалчиони представи как новаторските решения, идващи от сектора на домакинството, биха могли да дадат отговор при преминаването към устойчиво общество.

Виж повече

 

 

 

 

 

 

EEPLIANT

EEPLIANT

Основна цел на проектите EEPLIANT е да спомогнат за постигането на планираните икономически и екологични ползи от директивите на ЕС за енергийното етикетиране и екодизайна, като увеличи степента на съответствие с изискванията за енергийна ефективност.

Виж повече

 

 

 

 

 

Пазар на малки отоплителни уреди

Пазар на малки отоплителни уреди

Поради увеличаване на покупателната способност и увеличаване на броя на домакинствата се очаква през следващите години продажбите да се увеличат. Продуктовата група с най-високи продажби са локалните електрически нагреватели.

Виж повече

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонти на бяла техника от независими сервизи

ремонти

Дядо ми носи едни обувки 10 години, които обущаря бай Дончо редовно поправяше. Отдавна обаче  индустриално производство замени занаятчийството, повиши се и благосъстоянието на хората.

Виж повече

 

 

 

 

 

 

Изпитване на електродомакински уреди в съответствие с изискванията на потребителите

Consumer Relevant Product Testing

10.08.2018

Стандарти се използват за подкрепа на регламентите за екодизайн и енергийно етикетиране. Методите за измерване, описани в стандартите, имат за цел да предоставят възпроизводими резултати при разумни разходи. Ако резултатите не отразяват очакванията на потребителите, това може да не е достатъчно,.

Уместността на някои методи на изпитване е поставена под въпрос поради опасения, че не е обърнато достатъчно внимание на типичното използване от много потребители, така наречените “условия от реалния живот”. Понастоящем е широко признато, че типичното използване от потребителите е основен двигател за стандартите за оценка.

Виж повече

 

Продуктова база данни

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1369 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 юли 2017 година за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС предвижда доставчиците да предоставят изискваната информация относно съответствието в електронна форма в продуктовата база данни.

Виж повече

 

Индустрията се ангажира с нови символи маркировка, която ще улесни рециклиране

Индустрията се ангажира с нови символи маркировка

производителите на домашни уреди в Европа, представлявана от прилагане, са поели ангажимент за по-нататъшно повлияване на нуждите на рециклиращите продукти, като започват ясно да маркират някои големи уреди, съдържащи F-газове и вакуум изолационни панели.

Виж повече

 

 

 

 

 

 

EUSEW18: интелигентното използване на енергията е повече от енергийна ефективност

EUSEW18

Въпреки че седмицата на ЕС за устойчива енергия се превърна в традиционна възможност за Асоциацията да има думата, нейното издание в 2018 е първото за APPLiA.

Виж повече

 

 

 

 

 

Съветите на A.I.S.E., APPLiA & GINETEX могат да изкарат скрития майстор на прането от вас

съветите на А

Три отраслови асоциации, представляващи домакински уреди, детергенти и сектора за грижи за текстила, са решени да помогнат на потребителите да пестят вода, да намалят емисиите на CO2 и месечните си сметки. #BeTheMaster

Виж повече

 

 

 

 

 

Съвместно писмо на индустрията за Екодизайн

JointLetterEcodСъвместно писмо на индустрията от APPLiA и 5 други браншови асоциации по отношение на напредъка на рамката за Екодизайн беше изпратено до Европейската комисия

Виж повече

 

 

 

 

 

Как да направим Зелената седмица на Европейския съюз 2019 по-зелена?

eu green week 2018

30.05.2018

След цяла седмица проучване на начините, по които ЕС би могъл да помогне на градовете да станат по-добри места за живеене и работа, приключи Зелената седмица на ЕС (21-25 май 2018).

Виж повече

 

 

 

Ако всяко българско семейство имаше хладилник с енергиен клас А+++…

IMG-b70500fe96b455441a052590c190e15f-V

15.05.2018

Семинар на „Енергомонитор“

Виж повече

 

 

 

Дали жизненият стандарт на европейците би бил възможен без домакинските уреди?

Дали Жизненият стандарт на европейците

10.5.2018г

Последните поколения в Европа имаха щастието да живеят в един континент на мир и просперитет. Благодарение на предимствата, които предлага свободната търговия и свободното установяване на физически лица, растежът на Европа ескалира след втората половина на 20-ти век.

Виж повече