Устойчив начин на живот

Осигуряване на плавен преход към устойчиви батерии

Businessman holding an hour glass, signifies the importance of being on time

Като основен компонент за много сектори в нашата икономика, устойчивостта на акумулаторите трябва да бъде насърчавана на всеки етап от жизнения им цикъл. Това е възможно само ако се предприемат съвместни действия на всички равнища за насърчаване на кръговата икономика на веригите за създаване на стойност в акумулаторната батерия и в крайна сметка благоприятстват успешния преход.

Виж повече

Дигитални интервюта на APPLiA: Кръгови уреди, от етапа на проектиране до края на жизнения цикъл

Четвъртият епизод от серията кратки цифрови интервюта на APPLiA е вече на разположение. Това е времето за кръгови уреди. Всичко, което трябва да знаете за основните постижения и принос на индустрията, за да постигнете кръговността.

Виж повече

Инициатива за устойчиви продукти: засилване на кръговрата

Вземете си за в къщи виртуалната кръгла маса на APPLiA “Инициатива за устойчиви продукти: Бъдещето на устойчивите кръгови домакински уреди” на 16 юни 2021 г.

Виж повече

Повишаване на устойчивостта на продуктите: определяне на пътя напред

APPLiA бе поканена да сподели мненията и опита на сектора на домакинските уреди на организирана от Lighting Europe онлайн конференцията относно устойчивите продукти и бъдещето на екопроектирането.

Виж повече

Кръгови уреди: път през всеки етап от жизнения цикъл на продуктите

APPLiA с удоволствие стартира своя website Circular Appliances, цифрова платформа, която води през всеки етап от жизнения цикъл на домакинските уреди, от проектирането до крайната употреба и е насочена към показване на постиженията на сектора и насърчаване на по-устойчива култура сред европейските граждани.

Виж повече

Директива за питейната вода (DWD)

Water fountain Illustration

Директивата беше приета на 16 декември 2020 г. и влезе в сила на 12 януари 2021 г.

Виж повече

Новият енергиен етикет на ЕС: много повече от енергийната ефективност

От този 1-ви март, съдомиялни машини, перални, перални, хладилници и фризери имат нов дизайн на енергийния етикет, видим в магазините и онлайн.

Виж повече

В градовете има жилища: устойчивостта започва там

Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA Europe, беше поканен да сподели опита на индустрията за домакински уреди в Третия бизнес форум на ООН за околната среда, високопоставен панел на UNEP на тема “Преосмисляне на градовете: Довеждане на природата в градската среда”.

Виж повече

Променя се етикета, а не консумацията на енергия

На 1 март в магазините и онлайн се появява нов енергиен етикет. Това е нов рестарт, което създава място за по-нататъшни иновации. Насладете се на анимационен видеоклип APPLiA, като кликнете върху “Виж повече”.

Вижте видеоклипа на APPLiA в YouTube

Постигане на по-широк достъп до енергийна ефективност

Concept creative idea and innovation. Hand flip over wooden cube block with head human symbol and light bulb icon

APPLiA бе поканена да се присъедини към международната конференция, организирана от Adiconsum Nazionale  за основните резултати, постигнати в рамките на проекта STEP-IN по линия на “Хоризонт 2020”, относно енергийната бедност.

Виж повече

Право на поправка или правилен ремонт – APPLiA на среща с Комисията за производителността на австралийското правителство

APPLiA отговаря на Комисията за продуктивност към австралийското правителство относно правото на ремонт в Европа.

Виж повече

Много пътища към кръговостта

Принос на APPLiA за Economiacircolare.com.

Виж повече

Директива на ЕС за водата, предназначена за консумация от човека

На 16 декември 2020 г. Европейският парламент официално прие преработената Директива за питейната вода.

Виж повече

Енергийният пазар за подобряване на нашето ежедневие

Приносът на APPLiA към бюлетина на SEEI (Société européenne des ingénieurs et des industriels).

Виж повече

Свят пълен с химия

APPLiA за стратегията на ЕС за химикалите за устойчиво развитие.

Виж повече

Базата данни на SCIP търси съответствие със собствените си правни основания

APPLiA и предизвикателствата, породени от текущото внедряване на базата данни за SCIP.

Виж повече

Постигане на напредък в енергийната ефективност чрез преодоляване на пропуските

APPLiA бе поканена да се присъедини към дебата “Енергийна ефективност: Асо в ръкава за енергийни преходи, организиран от IEA в сътрудничество с Чилийския министър на енергетиката и сподели опита на сектора, който осигурява енергийна ефективност.

Виж повече

ЕС от следващо поколение в процес на създаване

Председателят на Комисията на ЕС Урсула фон дер Лайен завърши първата си реч за състоянието на Съюза и представи визията си за ЕС от следващо поколение, което е в процес на създаване.

Виж повече

Колко добре познавате платформата I4R?

Виж повече

Различни домакинства, различни навици за миене на прибори

Проучване на потребителските навици за миене на прибори 2020. Това издание на проучването на потребителските навици за миене на съдове, поръчано от APPLiA и A.I.S.E – Международната асоциация за сапуни, перилни препарати и продукти за поддръжка пита анкетираните в 23 европейски страни за техните навици за миене на съдове.

Виж повече

Най-добра практика за рециклиране на домакински уреди

Кодексът за поведение, подкрепен от сектора на домакинските уреди в Европа, сега се подкрепя и от Homa Appliances, водещ производител на хладилни и охладителни уреди със седалище в Китай

Виж повече

APPLiA EU в 3D

Запознайте се с APPLiA EU.

Виж повече

Кръгова култура и домакинските уреди

Паоло Фалчиони: какво означава кръговата култура за сектора на домакинските уреди.

Виж повече

Предложение за регламент Батерии

Модернизиране на правилата на ЕС

Правото на ЕС има за цел да сведе до минимум вредните последици от батериите върху околната среда.

Виж повече

Задействайте живота след изолацията

APPLiA гледа към “размразяването” след изолацията.

Виж повече

RoHS оценка на веществата

В Öko-Institut e.V. е завършена Оценката на веществата за седем различни вещества и групи вещества и досиета са публикувани

Виж повече

Поглед върху пандемията от нашия дом

APPLiA представя поглед на сегашната пандемия от дома ни:

Виж повече

Новият енергиен етикет: цветна дъга от A до G

На страницата на Министерския съвет, в Портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците и мотивите към него.

Виж повече

Публикуван е EN 50614

На 07.02.2020 CENELEC публикува EN 50614

Виж повече

Пакета за енергийна ефективност за по-добра и по-зелена Европа

APPLIA, заедно с делегация на Коалицията за спестяване на енергия  представиха пакета за енергийна ефективност на комисаря по енергетика Kadri Simson и нейния кабинет.

Виж повече

База данни SCIP

В новата рамкова директива за управление на отпадъците (WFD) е предвидено Европейската Агенция по Химикалите ECHA да създаде нова база данни SCIP.

Виж повече

Уеднаквени условия за подходящо качествено третиране на ОЕЕО за целия ЕС

Европейската комисия обмисля изготвянето на възможни нормативни актове за определяне на минимални стандарти за качество за третиране на отпадъците от електронно и електрическо оборудване (ОЕЕО).

Виж повече

Създаване на по-зелен път – от фабриката до магазина


Най-новото издание на Форума за Търговия на Дребно за Устойчиво Развитие се състоя на 11 декември в Брюксел, в деня, когато председателят на Комисията Фон дер Лайен определи визията си за това как “да трансформира икономиката и обществото в ЕС, за да го постави на по-устойчив път”.
Виж повече

Оценяване на добра кауза

Отборите на #Score4Charity се състезаваха за добра кауза …

Виж повече

 

 

На кой език говорят суровините?

Large steel factory warehouse
Large steel factory warehouse

Проект ORAMA, инициативата за разработване на Европейска система за суровини.

Виж повече

Какво ново в любимите продукти на европейците през следващите 5 години?

2019-11-14_-_Our_favourite_products

Тайният свят зад продуктите, които използваме, може да бъде сложен, но едно е ясно, че законодателите и производителите на ЕС са работили денем и нощем, за да доставят енергийно ефективни, ремонтни и свързани с тях продукти.

Виж повече

Любимите продукти на европейците допринасят за кръговата икономика

2019-11-13_-_Our_Favourite_Products

На 13 ноември членът на Европейския парламент Maria Da Graça Carvalho организира събитие в Европейския парламент за обсъждане на възможностите за определяне на балансирана и ефективна политика в областта на продуктите.

Виж повече

Климатици и отоплителни уреди: сравняването може да е плашещо

2019-10-22_-_Local_space_heaters

Представете си, ако най-добрите студенти не са били в състояние да преминат към следващия клас, въпреки високите си оценки, само защото правилата са се променили. Какво би направил вашето дете, ако знае, че не може да има “А”? Може да стане по-малко мотивирано да учи усърдно, и това би било жалко.

Виж повече

“Пенсионен план за уредите” за по-добра и по-чиста Европа

72461530_2672978672746692_1284121524160167936_n

Краткият репортаж следва живота на един уред, който е оставен разочарован от начина, по който някои продукти се третират в края на живота си. Стартирала на Международния ден за електронни отпадъци (14 Октомври 2019.), видеото обяснява защо постигането на кръгова култура може да бъде правилната промяна към циркулярност и как европейското законодателство може да изведе този модел напред.

Виж повече

Повишаване на кръговата култура

2019-09-20_CirculaPlasticsAlliance

APPLiA е сред подписалите декларацията за кръговрат пластмасите, която събира ангажиментите на заинтересованите страни по веригата на стойността на пластмасите за рециклиране.

Виж повече

Гмуркане във футуристичното настояще

2019-IFA_Messe

Арена за най-новите технологични развития в потребителската електроника и домакинските уреди: IFA 2019.

Виж повече

CE маркировка

CE

Буквите “CE”, търгувани на удължения разширения единен пазар в Европейското икономическо пространство (ЕИП) означават, че продуктите, продавани в ЕИП, са оценени, за да отговарят на високите изисквания за безопасност, здраве и опазване на околната среда. Маркировката “СЕ” също така подкрепя лоялната конкуренция, като държи всички дружества отговорни към едни и същи правила.

Виж повече

Защо да пилеем храна, ако вече съществуват няколко лесни решения?

food_waste

Борбата с разхищаването на храни и изграждането на кръгова култура е обществена промяна, която включва всички нас в прехода към кръгова модел. 1/3 от доставяната храна се изхвърля или губи, което е свързано с икономически, социални и екологични разходи.

Виж повече

Съвместни коментари от индустрията за модулиране на таксите на производителите за ОЕЕО

2019-07-25_-_Modulated_fees_-_joint_statement

“APPLiA” и 5 сдружения на индустрията от сектора електрическо и електронно оборудване поискаха от Европейската комисия да приеме правно обвързващи критерии, за да се гарантира еднаквото прилагане на екомодулацията на таксите в цяла Европа, за да се гарантира, че модулирани схеми за таксуване на държавите членки не се отклоняват от хармонизирана рамка на ЕС, както и да се осигури правилното прилагане.

Виж повече

Съживяване на изчезващите професии

2019-07-18_-_Repairmen

Опитните техници са се пенсионирали, а младото поколение има други кариери. Но какво ще стане, ако технологията се развива и монтьорите стават по-малко? Има недостиг на пазара, който някой трябва да запълни. APPLiA Унгария използва възможността и изгради експертен екип, който работи в продължение на две години за нов модел кариера.

Виж повече

 

 

 

 

 

 

Недостатъчното разбиране на връзките между поведението на потребителите и постигането на целите за енергийна ефективност

Photo_from_Anna

Симпозиум за енергийна ефективност за проучване на връзката между избора на потребителите и целите за енергийна ефективност.

Виж повече

Кога и къде да намерите APPLiA по време на седмицата на ЕС за устойчива енергия?

EUSEW_2019

Най-голямото европейско събитие за възобновяемите енергийни източници и устойчивата енергия се провежда на 19-21 юни в Брюксел, по-малко от месец след изборите за ЕС. APPLiA, представляваща индустрията за домакински уреди, ще обсъди важни теми, като например енергийното етикетиране, екодизайна и стандартизацията, и ще разчупи формата, като даде думата на младежите.

Виж повече

APPLiA на живо в телевизионната програма Пати Чиари

RSI_Repair_50419

Пригодността на продуктите за ремонт е от особен интерес на индустрията за домакински уреди и върви ръка за ръка с безопасността на потребителите. Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA, участва в дебата при Пати Чиари и показа колко много от гледна точка на правото на потребителите за ремонт е направила индустрията.

Виж повече

АПЛИА говори в ООН за #BetterLifestyles в Европа и извън нея

2019-03-14---UN

Няма един начин на живот, който може да бъде приложим в домакинствата на 7 000 000 000 души. Това е като да се сравняват хладилници в домовете в Кения, Холандия, САЩ, Бразилия и Индонезия. Така Генералният директор на APPLiA, Паоло Фалчиони започна речта си на форума на Организацията на обединените нации “наука-бизнес”.

Виж повече

Дебатът за кръговата икономика за 2019. в Европа – по-зрял от всякога

2019-03-06---CES-conference

Само преди няколко години моделът на “кръговата икономика” не беше известен на никого, поне като термин. Тази седмица над 600 експерти в рамките на които различни институции, предприятия, think-thank-ове и академици бяха събрани от Европейската комисия, за да определят насоките, да слушат, да говорят и да обменят идеи.

Виж повече

Към рамка на ЕС за продуктовата политика, допринасяща за кръговата икономика

Circular

APPLiA Домакински уреди ЕU подкрепя работата на Европейската комисия за разглеждане на възможностите и действията за по-съгласувана рамка на различните свързани с кръговата икономика направления в работата по продуктовата политика, като същевременно се запазва единният пазар, конкуренцията и иновациите.

Виж повече

Поколението на хилядолетието застава за кръгова култура ако държави членки на ЕС не го направят

2019-02-08-WEEE-Forum-event---essay

Послания, като например «промяна на системата, не на климата» или «предпочитате вашата планета синя или съвършена?» помогна на индустрията за домакински уреди да види, че производителите не са сами в мисията за създаване на кръгова култура. Прочетете повече как присъствието на APPLiA в случай на стандарти за третиране на ОЕЕО ни дава храна за размисъл.

Виж повече

Новостите в енергийното етикетиране и екопроектиране – въпроси и отговори преди тяхното приемане по-късно тази година

2019-02-06---ED-and-EL-questions-and-answers

След години работа по пакета за екопроектиране и енергийно етикетиране 2019 Европейската комисия е почти на последния етап от подготовката на 11 мерки за екопроектиране и 6 енергийни етикета.

Виж повече

APPLiA в първия Алианс Кръгови Пластмаси с домакин комисар Катайнен

2019-02-05-Circular-Plastics-Alliance

Набавянето и подборът на материали е едно от най-важните бизнес решения и само сътрудничеството между всички участници ще направи Стратегия за пластмасите Кръговата култура е реалност.

Виж повече

Проект за регламент за екопроектиране на мотори

motors

APPLiA, EHI и EPEE внимателно преразгледаха проекта за регламент за екопроектиране на мотори, който регулаторният комитет по екопроектиране ще обсъди на 14 януари 2019.

Виж повече

Румъния има за цел да замени около 60 000 уреди с нови високоефективни

savings

Румънското правителство планира да подобри потреблението на енергия и вода на в домовете на гражданите си, като замени около 60 000 перални машини, климатици, хладилници и фризери с уреди, които са много високи показатели на етикета за енергийна ефективност.

Виж повече

Проучване на поведенческата ангажираност на потребителите в кръгова икономика

Durabl and reparb

Целта на проучването е да се установят нагласите и поведението на потребителите по отношение на трайността и възможността за ремонт на продуктите за да се информират възможните бъдещи политически инициативи за кръговата икономика.

Виж повече

APPLiA на първия Международен ден на електронните отпадъци в Дъблин

WEEE-Generation (2)

Кръговото общество може да намери решение за 17-те процента малки домакински уреди, изхвърляни в кофата за боклук. Прочетете повече за това как APPLiA и други организации сe обръщат с лице към предизвикателствата.

Виж повече

Относно проекта за регламент за екодизайн за външни захранващи устройства

Battery-supply-PP-2

Прочетете позицията на произвеждащата домакински електроуреди индустрия за хоризонталната информация за 10% ефективност, резервните части, за външните захранвания с много изходи, както и нашата молба по въпросите за стандартизацията и времето за прилагане на промените в изискванията.

Виж повече

Форум за иновации на земята: Всеки от нас трябва да има някаква роля в кръговото общество

Earth-Innovation-Forum

На 5-ти септември генералния директор на APPLiA Паоло Фалчиони представи как новаторските решения, идващи от сектора на домакинството, биха могли да дадат отговор при преминаването към устойчиво общество.

Виж повече

EEPLIANT

EEPLIANT

Основна цел на проектите EEPLIANT е да спомогнат за постигането на планираните икономически и екологични ползи от директивите на ЕС за енергийното етикетиране и екодизайна, като увеличи степента на съответствие с изискванията за енергийна ефективност.

Виж повече

Пазар на малки отоплителни уреди

Пазар на малки отоплителни уреди

Поради увеличаване на покупателната способност и увеличаване на броя на домакинствата се очаква през следващите години продажбите да се увеличат. Продуктовата група с най-високи продажби са локалните електрически нагреватели.

Виж повече

Ремонти на бяла техника от независими сервизи

ремонти

Дядо ми носи едни обувки 10 години, които обущаря бай Дончо редовно поправяше. Отдавна обаче  индустриално производство замени занаятчийството, повиши се и благосъстоянието на хората.

Виж повече

Изпитване на електродомакински уреди в съответствие с изискванията на потребителите

Consumer Relevant Product Testing

10.08.2018

Стандарти се използват за подкрепа на регламентите за екодизайн и енергийно етикетиране. Методите за измерване, описани в стандартите, имат за цел да предоставят възпроизводими резултати при разумни разходи. Ако резултатите не отразяват очакванията на потребителите, това може да не е достатъчно,.

Уместността на някои методи на изпитване е поставена под въпрос поради опасения, че не е обърнато достатъчно внимание на типичното използване от много потребители, така наречените “условия от реалния живот”. Понастоящем е широко признато, че типичното използване от потребителите е основен двигател за стандартите за оценка.

Виж повече

Продуктова база данни

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1369 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 юли 2017 година за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС предвижда доставчиците да предоставят изискваната информация относно съответствието в електронна форма в продуктовата база данни.

Виж повече

Индустрията се ангажира с нови символи маркировка, която ще улесни рециклиране

Индустрията се ангажира с нови символи маркировка

производителите на домашни уреди в Европа, представлявана от прилагане, са поели ангажимент за по-нататъшно повлияване на нуждите на рециклиращите продукти, като започват ясно да маркират някои големи уреди, съдържащи F-газове и вакуум изолационни панели.

Виж повече

EUSEW18: интелигентното използване на енергията е повече от енергийна ефективност

EUSEW18

Въпреки че седмицата на ЕС за устойчива енергия се превърна в традиционна възможност за Асоциацията да има думата, нейното издание в 2018 е първото за APPLiA.

Виж повече

Съветите на A.I.S.E., APPLiA & GINETEX могат да изкарат скрития майстор на прането от вас

съветите на А

Три отраслови асоциации, представляващи домакински уреди, детергенти и сектора за грижи за текстила, са решени да помогнат на потребителите да пестят вода, да намалят емисиите на CO2 и месечните си сметки. #BeTheMaster

Виж повече

Съвместно писмо на индустрията за Екодизайн

JointLetterEcod

Съвместно писмо на индустрията от APPLiA и 5 други браншови асоциации по отношение на напредъка на рамката за Екодизайн беше изпратено до Европейската комисия

Виж повече

Как да направим Зелената седмица на Европейския съюз 2019 по-зелена?

eu green week 2018

30.05.2018

След цяла седмица проучване на начините, по които ЕС би могъл да помогне на градовете да станат по-добри места за живеене и работа, приключи Зелената седмица на ЕС (21-25 май 2018).

Виж повече

Ако всяко българско семейство имаше хладилник с енергиен клас А+++…

IMG-b70500fe96b455441a052590c190e15f-V

15.05.2018

Семинар на „Енергомонитор“

Виж повече

Дали жизненият стандарт на европейците би бил възможен без домакинските уреди?

Дали Жизненият стандарт на европейците

10.5.2018г

Последните поколения в Европа имаха щастието да живеят в един континент на мир и просперитет. Благодарение на предимствата, които предлага свободната търговия и свободното установяване на физически лица, растежът на Европа ескалира след втората половина на 20-ти век.

Виж повече