Устойчив начин на живот

Румъния има за цел да замени около 60 000 уреди с нови високоефективни

savings

Румънското правителство планира да подобри потреблението на енергия и вода на в домовете на гражданите си, като замени около 60 000 перални машини, климатици, хладилници и фризери с уреди, които са много високи показатели на етикета за енергийна ефективност.

Виж повече

 

 

 

 

 

 

Проучване на поведенческата ангажираност на потребителите в кръгова икономика

Durabl and reparbЦелта на проучването е да се установят нагласите и поведението на потребителите по отношение на трайността и възможността за ремонт на продуктите за да се информират възможните бъдещи политически инициативи за кръговата икономика.

Виж повече

 

 

 

 

 

 

APPLiA на първия Международен ден на електронните отпадъци в Дъблин

WEEE-Generation (2)Кръговото общество може да намери решение за 17-те процента малки домакински уреди, изхвърляни в кофата за боклук. Прочетете повече за това как APPLiA и други организации сe обръщат с лице към предизвикателствата.

Виж повече

 

 

 

 

 

 

Относно проекта за регламент за екодизайн за външни захранващи устройства

Battery-supply-PP-2Прочетете позицията на произвеждащата домакински електроуреди индустрия за хоризонталната информация за 10% ефективност, резервните части, за външните захранвания с много изходи, както и нашата молба по въпросите за стандартизацията и времето за прилагане на промените в изискванията.

Виж повече

 

 

 

 

 

Форум за иновации на земята: Всеки от нас трябва да има някаква роля в кръговото общество

Earth-Innovation-Forum

На 5-ти септември генералния директор на APPLiA Паоло Фалчиони представи как новаторските решения, идващи от сектора на домакинството, биха могли да дадат отговор при преминаването към устойчиво общество.

Виж повече

 

 

 

 

 

 

EEPLIANT

EEPLIANT

Основна цел на проектите EEPLIANT е да спомогнат за постигането на планираните икономически и екологични ползи от директивите на ЕС за енергийното етикетиране и екодизайна, като увеличи степента на съответствие с изискванията за енергийна ефективност.

Виж повече

 

 

 

 

 

Пазар на малки отоплителни уреди

Пазар на малки отоплителни уреди

Поради увеличаване на покупателната способност и увеличаване на броя на домакинствата се очаква през следващите години продажбите да се увеличат. Продуктовата група с най-високи продажби са локалните електрически нагреватели.

Виж повече

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонти на бяла техника от независими сервизи

ремонти

Дядо ми носи едни обувки 10 години, които обущаря бай Дончо редовно поправяше. Отдавна обаче  индустриално производство замени занаятчийството, повиши се и благосъстоянието на хората.

Виж повече

 

 

 

 

 

 

Изпитване на електродомакински уреди в съответствие с изискванията на потребителите

Consumer Relevant Product Testing

10.08.2018

Стандарти се използват за подкрепа на регламентите за екодизайн и енергийно етикетиране. Методите за измерване, описани в стандартите, имат за цел да предоставят възпроизводими резултати при разумни разходи. Ако резултатите не отразяват очакванията на потребителите, това може да не е достатъчно,.

Уместността на някои методи на изпитване е поставена под въпрос поради опасения, че не е обърнато достатъчно внимание на типичното използване от много потребители, така наречените “условия от реалния живот”. Понастоящем е широко признато, че типичното използване от потребителите е основен двигател за стандартите за оценка.

Виж повече

 

Продуктова база данни

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1369 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 юли 2017 година за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС предвижда доставчиците да предоставят изискваната информация относно съответствието в електронна форма в продуктовата база данни.

Виж повече

 

Индустрията се ангажира с нови символи маркировка, която ще улесни рециклиране

Индустрията се ангажира с нови символи маркировка

производителите на домашни уреди в Европа, представлявана от прилагане, са поели ангажимент за по-нататъшно повлияване на нуждите на рециклиращите продукти, като започват ясно да маркират някои големи уреди, съдържащи F-газове и вакуум изолационни панели.

Виж повече

 

 

 

 

 

 

EUSEW18: интелигентното използване на енергията е повече от енергийна ефективност

EUSEW18

Въпреки че седмицата на ЕС за устойчива енергия се превърна в традиционна възможност за Асоциацията да има думата, нейното издание в 2018 е първото за APPLiA.

Виж повече

 

 

 

 

 

Съветите на A.I.S.E., APPLiA & GINETEX могат да изкарат скрития майстор на прането от вас

съветите на А

Три отраслови асоциации, представляващи домакински уреди, детергенти и сектора за грижи за текстила, са решени да помогнат на потребителите да пестят вода, да намалят емисиите на CO2 и месечните си сметки. #BeTheMaster

Виж повече

 

 

 

 

 

Съвместно писмо на индустрията за Екодизайн

JointLetterEcodСъвместно писмо на индустрията от APPLiA и 5 други браншови асоциации по отношение на напредъка на рамката за Екодизайн беше изпратено до Европейската комисия

Виж повече

 

 

 

 

 

Как да направим Зелената седмица на Европейския съюз 2019 по-зелена?

eu green week 2018

30.05.2018

След цяла седмица проучване на начините, по които ЕС би могъл да помогне на градовете да станат по-добри места за живеене и работа, приключи Зелената седмица на ЕС (21-25 май 2018).

Виж повече

 

 

 

Ако всяко българско семейство имаше хладилник с енергиен клас А+++…

IMG-b70500fe96b455441a052590c190e15f-V

15.05.2018

Семинар на „Енергомонитор“

Виж повече

 

 

 

Дали жизненият стандарт на европейците би бил възможен без домакинските уреди?

Дали Жизненият стандарт на европейците

10.5.2018г

Последните поколения в Европа имаха щастието да живеят в един континент на мир и просперитет. Благодарение на предимствата, които предлага свободната търговия и свободното установяване на физически лица, растежът на Европа ескалира след втората половина на 20-ти век.

Виж повече