Живот в свързания дом

Дигитално интервю на APPLiA: Колко сигурно от дизайна на уредите може да помогне за намаляване на рисковете за киберсигурността

Какво означава домакинсските уреди да бъдат “сигурни по дизайн”? И защо това е критично? Михал Закжевски, директор дигитална политика и политика за конкурентоспособност на APPLIA, разказва това и много повече в петнадесетия епизод от дигиталните интервюта на APPLiA.

Повече

Определяне на европейска визия за надежден  ИИ (Изкуствен Интелект)

Изкуственият интелект се е разраснал, за да се превърне в област със стратегическо значение и ключов двигател на икономическото развитие. Михал Закжевски, директор “Дигитална политика за конкурентоспособност” на APPLiA, беше поканен да участва в дискусията по предложения от ЕС Закон за изкуствения интелект, на Европейския форум за производство.

Повече

Колко безопасни са домакинските ни уреди?

В разгара на енергийния преход предоставянето на потребителите на прости решения за достъп до технологиите, като същевременно се насърчава устойчивият им живот, е от критично значение. Това е мястото, където свързаните, интелигентните домашни уреди имат потенциала да “преоткрият колелото” на браншовия пейзаж чрез технологични постижения.

Повече

Интелигентни домове: овластяване на потребителите за по-зелено бъдеще

Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA, беше поканен да сподели перспективата на индустрията за домашни уреди на събитието SPARK, в панел с участието на технология за възобновяема енергия.

Виж повече

ЕС в надпреварата към Изкуствения интелект: постигане на баланс между безопасността и иновациите

Информация от уебинар “Изкуствен интелект в дигиталната епоха”, състоял се на  21. април 2021 г.

Виж повечие

Дигитален идентификатор на сектора на домакинските уреди в Европа

Италианският изследователски център Osservatorio Digitale направи 3-месечна оценка на резултатите от дигиталното представяне на директните членове на APPLiA Europe.

Виж повече

Електронните права са нови и основни права

В контекста на отмяната на щита за неприкосновеност на личния живот в ЕС и САЩ и решението Schrems II Европейският комитет по защита на данните (European Data Protection Board  EDPB) публикува своите препоръки за дружествата. Отзивите от APPLiA.

Виж повече

Докъде сме с умните домове?

APPLiA говори на уебинара “Интелигентна автоматизация на дома и растеж на промишлеността, Предизвикателства и възможности до 2027 г.”

Виж повече

Ремонтирайте правилно

APPLiA на виртуален симпозиум за безопасност и устойчивост на потребителите в интернет на нещата.

Виж повече

Оформяне на интелигентни домове в интелигентни сгради

Building exterior with open windows and people inside their apartment. Neighbor women greeting each other, using laptops, reading book. Vector illustration for staying at home, leisure concept

Относно стратегията на ЕС за санирането на сгради.

Виж повече

Бъдещето на индустрията за битова техника е дигитално

Виж повече

Призива от Париж: да говорим за безопасно киберпространство

APPLiA подписа призива от Париж, чиято цел е да превърне интернет, бизнеса и обществото в едно по-безопасно място за навигация. Поканата от Париж е резултат от сътрудничество между държави, промишлени организации и организации на гражданското общество.

Виж повече

Ангажиране в разговора за киберсигурност

APPLiA бе избрана за един от членовете на Групата на заинтересованите страни за сертифициране на киберсигурността (SCCG) за консултиране и подпомагане на Комисията в работата й за осигуряване на последователното прилагане и прилагане на Закона за киберсигурността.

Виж повече

Време е да преосмислим е-неприкосновеността

2019-10-08_-_Eprivacy

Настоящото предложение за регламент за е-неприкосновеност доведе до голяма несигурност във всички тези отрасли, чиито усилия за спазване на общия регламент относно защитата на данните (GDPR) рискуват да бъдат застрашени от непоследователен текст в регламента за е-неприкосновеност.

Ввиж повече

Свързаните домове се умножават, но на кого ще служат?

2019-10-02_-_Digitalians

Италианците, работещи по цифровите политики в Брюксел, алармираха, че родната им страна изостава от индикаторите, като например нивото на редовните интернет потребители, цифровите умения и услуги. Последните статистически данни показват, че още 14 държави от ЕС също така са под средния индекс за ЕС 52,5.

Виж повече

Кибернетичната сигурност не познава граници и изисква действия на всички континенти

2019-09_IRHMA_cybersecurity

Обединени от нашата мисия да бъдем гласът на индустрията за домакинско оборудване на различни континенти и кръглата маса IRHMA, нашите 9 отраслови сдружения са поели ангажимент да си сътрудничат за хармонизиране на правилата и укрепване на защитата на киберсигурността, доколкото са осъществими при съществуващите технически и политически ограничения.

Виж повече

Преглед на интелигентните домашни екосистеми с акцент върху енергийните последици

smart home

Техническия доклад на Съвместния изследователски център (JRC), Службата на Европейската комисия за научни изследвания и знания предоставя основана на доказателства научна подкрепа за Европейския процес на формулиране на политики.

Виж повече

Стъпки напред за да станат сградите по-разбираеми

2019-07-16_-_SRI_Indicator

Очаква се показателят за готовност за интелигентност да представи предимствата, които интелигентните технологии биха могли да донесат за начина на живот на европейците. Секторът на домакински електроуреди подчертава един от ключовите фактори за прилагането му и това е оперативната съвместимост или способността на продуктите да “говорят на един и същ език”.

Виж повече

Експертите по домакински уреди са готови да работят за печеливша политика за киберсигурност

2019-06-27_-_CybersecAct

Дългочакният закон на ЕС за киберсигурността влезе в сила на 27.06.2019 г и ще има ефект върху свързаните домакински уреди, като хладилници, климатици, перални машини и други уреди на интернет нещата. Обещанието – компаниите ще могат да използват сертификатите, признавани в целия съюз.

Виж повече

Потребление на енергия от европейците: реалистичен сценарий за по-добър живот

2019-06-24_-_Ancona_Symposium

“Трябва да разгледаме как да се стимулират европейците да променят моделите си на използване на енергията, както и да се гарантира, че са достатъчно информирани за гъвкавите ценови условия”, заяви Специалистът по политика за интелигентен живот и конкурентоспособност на APPLiA, Ленка Янкова по време на 23-тия на Международен IEEE симпозиум по потребителски технологии на 20-ти юни 2019.

Виж повече

5G: опростена свързаност за всички

2019-04-29_IBA_Conference_5G

Предстоящото въвеждане на 5G не е далеч в бъдещето и е основна тема за индустрията за домакински уреди, която активно поддържа развитието на сектора и работи за предоставяне на потребителите на най-доброто.

Виж повече

Съвместно писмо до Комитета по околна среда относно стратегията на ЕС за 2050

network-3537401_1280

С настоящото писмо долуподписаните бизнес асоциации биха искали да допринесат за обсъждането на резолюцията в рамките на Комисията по околна среда на Европейския парламент, като подчертаят потенциала на гъвкавостта на търсенето, цифровизацията и децентрализирани енергийни ресурси, за да се даде възможност за преход към чиста енергия.

Виж повече

Ще постигнат ли европейците по-добър живот толкова бързо, колкото хората в други части на света?

shanghai-paolo-jan19

В един динамичен свят, където технологията на различни континенти се развива със скоростта на светлината, глобалните събития изглежда са моментът за повторна проверка и сравнение на нашето място.

Виж повече

Интелигентният дом и стандартите вървят ръка за ръка, но кой трябва да ги развива?

Modern functional interior

Прочетете за еднодневната работна среща на “Стандарти за оперативна съвместимост и комуникация за интелигентни уреди”, организирана от AMDEA, APPLiA и BEAMA, в Лондон на 15 ноември.

Виж повече

Подготвително проучване на умни (smart) уреди, Част 7: Анализ на политики и сценарии

LogoSmartApps

Общата цел на Част 7 от Подготвителното проучване на умни (smart) уреди е да се идентифицират политическите подходи и ключовите елементи за потенциални мерки за екодизайн/енергийно етикетиране, които да подкрепят въвеждането, приемането и внедряването на енергийно умни уреди.

Виж повече

Съвместно писмо на индустрията за тристранните преговори по Закона за киберсигурността

Dps5NtDW0AI1MvD.jpg-large

Текущите преговори между Европейския парламент и Съвета за създаване на рамка за сертифициране на ЕС в областта на киберсигурността ще имат дълбоки последици за бъдещето на промишлената система на Европа, като европейските компании са първите, засегнати от окончателното дизайн на рамката.

Виж повече

Киберсигурността в дома започва със „сигурност по проект“, твърди APPLiA при откриването на първата лаборатория за киберсигурност

Cyber security testing-lab

Първата европейска лаборатория за киберсигурностт вече е реалност и ще се търси отблизо в продуктите на IoT в Европа.

Виж повече

Отворено писмо на асоциации производители и стандартизационни организации за рамковото предложение на ЕС за сертифициране на киберсигурността

отворено писмо киберсигурността

APPLiA и 7 други асоциации приканват европейските политици да гарантират, че рамката на ЕС за сертифициране на киберсигурността няма да бъде пагубна за конкурентоспособността на промишлеността на ЕС и ще подкрепи пригодна за бъдещето рамка.

Виж повече

Съвместно писмо на индустрията за бъдещето на Регламента за е-неприкосновеност ePR

ePR

Преди Съвета по телекомуникации и енергетика на 8-ми юни, настоятелно призоваваме държавите-членки да останат предпазливи при

разглеждането на проекта на регламента за е-неприкосновеност (ePR).

Виж повече

Отговор от APPLiA относно предложението за Европейска схема за сертифициране на продукти и ус`луги в областта на ИКТ

2018-05-07---European-Certification-System---Position-Paper

Тъй като все повече и повече домакински уреди се свързват, онлайн дейностите и услугите се увеличават и цифровизацията на индустрията на домакинските уреди се развива, киберсигурността е решаващ въпрос за приложимост.

Виж повече

Първа демонстрация на живо на Smart уреди в APPLiA

smart demo

Smart уреди с възможност за свързване с интернет влизат нашите домове

Виж повече

Умни (Smart) уреди за кръговото общество: Промяна на света започва от дома

mobile phone with living room in smart home

Примери за свързани, интелигентни домакински уреди и ползите, които тези уреди могат да осигурят за домакинство

Виж повече

Новата ера на домакински уреди – свързаност и изисквания за комфорт

RZ

Обръщение на Президента на CECED към IFA в Берлин

Виж повече