Характеризиране на пожарите, причинени от батерии в ОЕЕО

Все повече електрически и електронни продукти в ежедневието съдържат батерии, което прави живота по-удобен или приятен. Въпреки това, същите тези батерии, когато са повредени, причиняват запалване на тези продукти.

През последните няколко месеца организациите, представляващи отрасъла, които управляват събирането и третирането на отработени батерии и електронни отпадъци (ОЕЕО), както и на производители на домакински уреди и потребителска електроника, се събраха, за да обменят мнения по този въпрос, който буди безпокойство, за да се изработят мерки за противодействие на честото възникване на пожари. Проучване сред рециклиращите предприятия доведе до по-добро разбиране на проблема с пожарите във веригата за управление на ОЕЕО. Докладът “Характеризиране на пожарите, причинени от батерии в ОЕЕО”, е изготвен от EuRIC  и Форума на  ОЕЕО  с активен принос на експерти от различни организации, включително съучастващите, а именн EERA, EUCOBAT, Municipal Waste Europe и WEEELABEX Organisation. Целта е да оценят заедно сериозността на проблема.

Проучването показва, че броят на пожарите във веригата за управление на ОЕЕО се покачва и че пожарите се срещат главно в смесените ОЕЕО. Отговорни за пожарите се считат повредените батерии.

“Пожарите в акумулаторите са един от най-важните проблеми, които се отразяват понастоящем на рециклиращите предприятия”, казва Емануел Каракис, генерален секретар на EuRIC, Европейската конфедерация на рециклиращите индустрии. “Този доклад, основан на фактите, потвърждава, че пожарите се случват на всеки етап от събирането и третирането на ОЕЕО, но ние виждаме по-висока честота по време на третирането и на етапите на логистика и предварителна обработка по време на съхранението”. Проучването показва, че за повечето пожари са свързани с чести, но малки термични събития, които не причиняват или са с малки щети. Най-тежките пожари, идентифицирани от респондентите, са били описани предимно като интензивни пожари и с продължителност между 1 и 6 часа. Повече от една трета от респондентите докладват за един от тези тежки пожари. В доклада се оценяват приблизително средните разходи, свързани с най-често срещаните пожари в 190 000 евро и 1,3 милиона евро за най-тежките пожари.

Докладът съдържа набор от препоръки за допълнително проучване на някои аспекти, които бяха разгледани в проучването, но за които задълбочения анализ е от ключово значение за по-доброто разбиране на проблема. Това включва например последиците за сектора на повторната употреба, ефективността на правилата относно международния автомобилен превоз на опасни товари (ADR) или подробната разбивка на разходите за щетите, причинени от пожари на акумулаторна батерия.

“Този доклад предоставя набор от факти и цифри”, казва Паскал Лерой, генерален директор на Форума на ОЕЕО, международният глас на организациите за отговорност на производителите на електронни отпадъци. “Изключително важно беше да се извърши тази работа колективно на кръгла маса, събирайки най-подходящите представителни организации, за да се развие споделено разбиране на въпросите, които будят безпокойство. В доклад за последващите действия ще бъдат анализирани най-добрите практики за справяне с пожарите, свързани с батериите”, добави той.

За всякакви запитвания по темата, моля, свържете се с euric@euric-aisbl.eu  и  info@weee-forum.org.

Документи за изтегляне:

26.05.2020 – Press Release – Characterisation of fires caused by batteries in WEEE

26.05.2020 – Report – Characterisation of fires caused by batteries in WEEE

Обществена консултация относно бъдещото преразглеждане на правилата на ЕС за превоз на отпадъци

Европейската Комисията започна обществена консултация относно бъдещото преразглеждане на правилата на ЕС за превоз на отпадъци и е с голямо значение да получи обратна информация до 30 юли 2020 г.

Допълнителна информация па общественото може да намерите ТУК

 Pdf версията на въпросника може да се намери на линка

WasteShipmentRegulationPublicConsultation_19_05_2020_EN.pdf

В числа: Индустрията за домакински уреди в Европа 2018 – 2019

Публикуван е статистическият отчет на индустрията на домакинските уреди за 2018-2019 година. Информацията можете да намерите на https://applia-europe.eu/statistical-report-2018-2019/introduction/index.html на старницата на APPLiA Europe.

Докладът показва постигнатото от нашия сектор по отношение на развитието на енергийната ефективност, насърчаването на свързаността и стимулирането на растежа в Европа. Данните показват, че индустрията на домакински уреди е от значение като отразяваща значителни тенденции в полза на целите на ЕС, неутрален по отношение на климата, и описва сектора като активен участник и заинтересована страна в този преход.

http://www.applia-europe.eu/

Задействайте живота след изолацията

Докато държавите в ЕС прилагат първите мерки за отпускане след изолацията, ние поглеждаме, когато всичко това започна. Ние броим дните, които ни разделят не само от началото, сега, но и особено от края му. Прозорецът, в който се взирахме, докато си представяхме как ще изглежда реалността след заключването и вратата, която се надяваме да се отворя по-често, скоро ще се върне да служи на основните си функции. В този момент, нормалността, както винаги сме я мислили, може да изглежда странно.

Писахме, че нашите домове са нашето безопасно място през този период и как тази карантина е предизвикала нашата мотивация да съживим някои ъгли и да променм други. Това време със сигурност промени нашите съчетания и ни даде нова перспектива да разгледаме нещата. Също така видяхме със собствените си очи колко много неща можем да направим, като просто останем у дома и как с едно докосване на въображението можем да дадем нов живот на почти всичко, което е тук.

Имаме не само демонстрация, но и пълна картина как животът ни може да бъде много различен от начина, по който е бил. Въпреки това, осъзнавайки колко много домовете ни са подготвени да преминат през такъв необикновен момент, ни даде облекчение. По време на работа, нашата пералня переше чаршафите ни; докато гледа филм, миялната машина миеше чинии за следващия ден; докато подготвяхме децата за дистанционно обучение, чайникът приготви вряла вода; докато почиствахме пода, прахосмукачката ни помагаше да правим това безупречно.

И когато се чувствахме малко обезкуражени, децата ни са построили крепост с възглавници на дивана, съседът започна да използва барбекюто в градината и родителите ни са ни изпратили видео, за да споделим тортата, която току-що са изпекли. Изведнъж усмивките ни се върнаха. Припомнихме си, че сме заедно в това и това прави бремето малко по-малко тежко за носене.

През тези дни много от нас все още са у дома, очаквайки да видят първите резултати от “размразяването”, докато други са една стъпка по-далеч и вече изпитват новата нормалност. Наистина се чувствахме като че това, с което бяхме свикнали, беше на пауза, но сега европейската промишленост е в движение, а също и гражданите. Важни са знаците, този период ще свърши, но по-голяма е необходимостта да се почувства размразяване.

И тъй като тези критични дни отминават, ние вече мислим как да направим новия старт най-свеж…

http://www.applia-europe.eu/

BSI PAS 4444:2020, Газови уреди, работещи с водород – Ръководство

BSI информира, че BSI PAS 4444:2020, Газови уреди, работещи с водород – Рръководство, е публикуван. Разработването на PAS 4444:2020 е спонсорирано от отдела на Обединеното кралство за бизнес, енергетика и индустриална стратегия (BEIS) като част от програмата Hy4Heat за научни изследвания и иновации, за да проучи прехода от природен газ към водород за готвене и отопление във Великобритания.

В допълнение към публикуването на самия документ, с цел да се събере обратна връзка на живо в първите шест месеца от публикуването, BSI е домакин на закрит преглед на текста на своя уебсайт за преглед на проекта на портала за развитие на стандартите до 24 октомври 2020 г.

Становище на производителите на домакински електроуреди в България относно Мерки за възстановяване от кризата, предизвикана от COVID-19

APPLiA България представлява интересите на производителите на домакински електроуреди в България.

На 16 март 2020 г. APPLiA България се обърна с призив към българското правителство да предприеме всички необходими мерки в подкрепа на българския бизнес, за да не позволи неговия колапс. Тогава подчертахме, че предприетите от правителството мерки трябва да обхващат всички сектори на икономиката. Те трябва да са спешни, ефективни, да се приложат на национално ниво и да защитят всички браншове и техните служители. Поддържаме тази позиция и насочваме вниманието на правителството към проблемите, с които секторът на домакинските електроуреди се бори в условията на кризата, която ще доведе до дългосрочни негативни последици за производството на домакински електроуреди, съпътстващата го търговска дейност и запазването на пазарите, на които нашият сектор реализира продукцията си.

Нашият бранш произвежда иновативни, енергийноефективни и ресурсноефективни продукти, които подобряват качеството на живот и спестяват ресурси като електричество и вода. Домакинствата разчитат на тях за съхраняване на хранителните продукти свежи и годни за консумация за дълъг период от време, вкл. съхраняване на лекарства; да приготвят храната си; да поддържат лична хигиена и хигиена в дома; да се отопляват; да подгряват вода; да осигуряват прочистване на въздуха и други.

Браншът осигурява над 15 000 хиляди преки и непреки работни места в страната, вкл. в търговията,  логистиката, следпродажбения сервиз, компании подизпълнители и други. Производителите на домакински електроуреди имат производствени предприятия в Пловдив, Варна и Шумен.

Браншът е инкубатор за развитие на модерни технологии и е създал  висококвалифициран инженерен и технически персонал, подготвен да бъде двигател на иновации в дигиталната сфера.

Искаме да обърнем внимание на факта, че нашият сектор ежедневно търпи загуби, които растат с всеки изминал ден. Нарушените доставките на суровини, компоненти и други необходими за производството изделия са сериозен проблем. Производителите на суровини и компоненти за нашия бранш в други държави затвориха производствените си мощности, за да ограничат разпространението на COVID-19. Спадът в поръчките се увеличава. Предприятията са пред спиране на производствената си дейност.

Загубата на квалифициран персонал ще има крайно негативни последици след кризата, като ще възпрепятства технологичното развитие и ще намали производителността и възможностите за иновации.

Търговският аспект е тясно обвързан с производството. Нарастването на загубите от спада в продажбите на домакински електроуреди и забавените плащания на наши партньори също изправя бранша пред трудни решения, т.к. ни лишават от приходи и ликвидни средства, с които да поддържаме дейността си и работните места. Само за месец април продажбите на домакински електроуреди са спаднали с над 30%. Очакваме този срив да продължи през следващите месеци вследствие на противоепидемичните мерки, увеличаващата се безработица и намаляването на доходите на домакинствата.

Същевременно предприятията в бранша не могат да се възползват от приетите до момента мерки от парламента и правителството, тъй като не са спрели дейността си в опит да подкрепят служителите си и да удължат заетостта им.

Браншът на домакинските електроуреди като отговорен работодател продължава да подкрепя персонала си и да търси начини за удължаване на заетостта, но неумолимата икономическа логика ще ни принуди да вземем тежки решения, ако не бъдем подкрепени адекватно от правителствени мерки.

Оценяваме работата на българското правителство в условията на кризата за ограничаване на отрицателното ѝ въздействие върху цялото общество, но считаме, че разработените до момента кризисни мерки не са ефективни и не са достатъчни. Те са недалновидни и не отразяват реалната икономическа картина на затрудненията на бизнеса. Фокусират се върху „запазване на заетостта“ без да се отчита фактът, че заетостта може да се запази само от работещ и печеливш бизнес. Също така, те са насочени само към част от реално засегнатите браншове. В действителност от тях са изключени предприятия, които имат нужда от финансова подкрепа за запазване на дейността си поради ограничаване на производствените мощности и срив в продажбите, но тъй като не са „преустановили дейността си“, не могат да се възползват от тях.

Считаме, че  спешно е необходима ефективна стратегия за справяне с кризата и преодоляване на последиците от нея, която да приложи  мерки за запазване на производствените възможности, персонала и възможността да се реализират продажби.

Мерките на правителството трябва ефективно да подкрепят цялата икономика като създават реална възможност за нейното оцеляване. Без адекватни мерки ще се окажем с още по-голяма безработица и сриващо се потребление. Бизнесът трябва да остане жизнен, за да продължи да създава заетост.

Необходими са мерки, които да осигурят свободен ресурс на предприятията, за да издържат по-дълго време на икономическия натиск и да запазят работните места.  

Стъпка в правилната посока би било предоставянето на бизнеса на безлихвени кредити с поне една година гратисен период.

Разсрочването на безлихвено плащане на данъците и осигуровките на фирмите също ще освободи ресурс, който ще бъде използван за запазване на дейността и работните места.

Също така, мярката 60/40 трябва да се разпростре върху всички нуждаещи се фирми с намален приход от продажби от поне 20% и да се увеличи делът на държавната помощ на поне 80%. Разглеждаме тази мярка като първа стъпка от страна на правителството, но тя не е достатъчна.

Краткосрочните мерки за доплащания по заплатите за няколко месеца няма да решат един от основните проблеми на българската икономика, а именно недостигът на квалифициран персонал. В тази връзка призоваваме държавата да приеме работеща стратегия за задържане на работната сила в България.

Искаме да обърнем внимание и на начина, по който се изразходват еврофондовете за иновации и конкурентноспособност. Средствата от тях трябва да се използват по предназначение, а не да се насочват към други дейности. Бенефициенти по тях трябва да са всички предприятия, независимо от размера им. Критерий трябва да бъде дейността на предприятията, чрез която се  постига иновативност и конкурентноспособност.

От съществена важност за оцеляването на икономиката е стимулирането на потреблението. Ниските доходи на населението и растящата безработица доведоха до срив в продажбите на домакински електроуреди от повече от 30% през месец април. Очакванията ни за резултатите през м.май са за още по-голям спад. Липсата на приходи изправя бранша и неговите партньори по веригата на доставки пред трудни решения по отношение на работните места.

Пример за подходяща мярка за стимулиране на потреблението е освобождаване на продажбите на домакински електроуреди от ДДС за определен период по време.

Също така, подходяща мярка би било предоставянето на финансова помощ от държавата на домакинствата за подмяна на остарелите домакински електроуреди с уреди, отговарящи на съвременните стандарти за енергийна ефективност. Понастоящем само 2-3% от уредите в българските домакинства са от най-ефективните енергийни класове, позволяващи най-големи икономии на електрическа енергия. Помощта може да бъде предоставена под формата на ваучери. Подобни успешни програми са реализирани в страните от Европейския съюз, сред които са Унгария и Румъния.

Осъществяването на предложените от нас мерки ще даде положителен сигнал за работата на институциите в полза на обществото за излизане от причинената от COVID-19 криза и ще намали социалното напрежение от загубата на работа и доходи.

Необходимо е създаването на Икономически съвет с участието на бизнеса за изработване на цялостна стратегия за справяне с кризата и с последиците от нея, вкл. на план за организирано излизане от извънредното положение и курс към възстановяване на икономиката.

Надяваме се, че този път гласът на бранша на домакинските електроуреди ще бъде чут. Готови сме да си сътрудничим с институциите за превръщането на всички нужни действия за подкрепа в реалност.

С уважение,

Габриела Чифличка

Генерален секретар

APPLiA България

APPLiA България представлява производителите на домакински електроуреди в България. Чрез насърчаване на иновативни и устойчиви политики и решения за българските домове, APPLiA България помага за развитието на сектора като значим икономически фактор с годишен оборот от около 700 милиона лева, с инвестиции в иновации около 20 милиона лева и създаващ над 15 000 преки и непреки работни места в производството, търговията, логистиката, следпродажбения сервиз, компании подизпълнители и други.

Съвместно изявление относно възобновяване на работата на магазините за технически потребителски стоки

APPLiA и Съветът EuCER призовават за интелигентно заключване: европейските потребители трябва да получат правото да получават подходящ избор и помощ при закупуването на технически потребителски стоки.

Не всички страни от ЕС са установили едни и същи правила относно продажбата на домакински уреди и потребителска електроника: в някои страни такива продукти са били считани за “първични стоки и услуги”, така че продажбите в специализираните потребителските магазини да продължат при определени условия, докато в повечето страни магазините са били затворени.

Повечето от тези продукти са съществена част от ежедневието на хората, като позволяват както на отделните граждани, така и на професионалисти да съхраняват и приготвят храна, да се чувстват на топло, да измият съдове и изперат дрехи, да осигурят хигиена, но също така и да работят от дома и да участват в учебните часове от разстояние.

Физическите магазини остават гръбнакът за продажбата и консултирането на техническите потребителски стоки за потребителите. Те представляват средно над две трети от продажбите на уреди. Не е възможно да се обслужва и отговаря своевременно на всички заявки на потребителите само чрез канала за онлайн продажби.

Със стриктно  изпълнение на всички разпоредби за здравословни и безопасни условия на труд за всички служители по цялата верига на доставки и потребителите, Съветът на ЕuCER, член на Eurocommerce, и APPLiA – Home – Europe призовават националните органи да разрешат продажбата и услугите на такива продукти от търговците на дребно на физическа потребителска електроника при необходимите условия за осигуряване на здраве и безопасност.

За да се гарантира сигурността на всички, ще се спазват редица строги мерки: наред с другото, предоставяне на маски и санитарни услуги на персонала и клиентите, ограничен брой клиенти, които посещават едновременно магазините в съответствие с размера на магазина, маркировката на пода, обучен персонал, който е на разположение да поддържа необходимото разстояние за сигурност, дезинфекциране на платежните терминали след всяка транзакция и др. Функцията “клик и събиране” (с доставени стоки от персонала извън магазина или поставено директно в багажника на автомобила на клиента, евентуално и с плащане на мястото на продажба) също следва да бъде разрешено в определените за целта магазини.

На равнище верига на доставки, включително в центровете за логистика и дистрибуция, ще бъде взет подобен набор от мерки: например информация за служителите относно значението на хигиената на ръцете и социалното дистанциране за намаляване на предаването на вируса, дезинфекция на силно посещавани площи и повърхности, мониторинг на здравните условия на персонала и др.

Бихме искали съответните органи да се свържат с търговците на дребно и производителите на местно равнище, за да определят заедно практическите аспекти на това повторно отваряне, за да се гарантира, че всички мерки за безопасност и санитарните условия са изпълнени.

Призоваваме органите във всяка държава-членка на ЕС да установят условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да се позволи отварянето на магазини, продаващи уреди по безопасен начин. Местните асоциации на търговците на дребно и производители са на разположение, за да спомогнат за съвместното определяне на практическите аспекти на такива отвори.

Освен това приканваме Европейската комисия да окаже съдействие, като предоставя насоки и координация за държавите членки.

Изтеглете пълния текст на документа