Механизмът за приспособяване на въглеродните граници: какви са последиците за промишлената конкурентоспособност на ЕС?

Изтеглете пълната презентация

Изтеглете презентацията “Ефектът от предложението CBAM и ЕTS върху производствената промишленост на ЕС за готови стоки” от Виктор Сундберг, Електролукс

Основен говорител

Влад-Мариус Ботос, евродепутат – Европейски парламент, член на Renew Europe

Панелисти

Виктор Сундберг, Electrolux – заместник-председател Околна среда & Европейски въпроси

Стефан Енглинг – Бизнес Европа, Съветник отдел по индустриални въпроси

Джоузеф М. Макгуайър – AHAM, председател & главен изпълнителен директор

Стефан Ардити – EEB, интеграция на политиката директор & кръгова икономика

ЕС е начело на международните усилия за борба с изменението на климата. Пакетът “Годни за 55”, в рамките на Зелената сделка на ЕС, е част от стратегията за допълнително подпечатане на усилията на ЕС като световен лидер в областта на климата. Като част от тези мерки Механизмът за приспособяване на въглеродните граници CBAM е едно от най-важните предложения, представени в подкрепа на ангажимента на Европейския съюз за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г.

Тъй като Европа увеличава амбициите си в областта на климата, “Механизмът за приспособяване на въглеродните граници дава възможност да се установят еднакви условия на конкуренция за производителите в цяла Европа”, даде началото евродепутата Влад-Мариус Ботос, Член на Renew Europe, във видео изложение, подчертавайки, че за да постигне крайната си цел, “трябва да се договори подобрен Механизъм, който намалява нивата на въглеродни емисии и намалява тежестта за крайните потребители на продукти, ” посочи той.

В стремежа си към определените екологични цели за достигане до 2050 г. на нулеви нетни емисии в ЕС справянето с нарастващата загриженост от изтичането на въглеродни емисии, като същевременно се запази промишлената конкурентоспособност на ЕС, е от изключително значение. “Всеки CBAM следва да квадратурата на кръга на конкурентоспособността и ефективността на климата”, коментира г-н Стефан Енглинг, съветник на отдел “Индустриални въпроси” в Бизнес Европа. Запазването на единния пазар, както и иновациите и конкурентоспособността на всички части на промишлеността на ЕС по време на усилията му за декарбонизация е от ключово значение в контекста на опазването на европейските работни места и просперираща европейска икономика. На оперативно равнище “считаме, че CBAM би могъл да съществува по-скоро като допълваща мярка, а не като алтернатива на безплатните квоти за СТЕ”, обясни г-н Енглинг, като очерта как подобна комбинация би спомогнала за осигуряването на еднакви условия на конкуренция за производителите от ЕС, докато все още се справяме с въпроса за декарбонизацията.

И така, какви биха били основните тежести, произтичащи от въвеждането на CBAM върху дружествата от ЕС? “В настоящата си итерация предложението за CBAM би подобрило конкурентните перспективи за базираната в ЕС производствена промишленост на готови стоки”, заяви г-н Виктор Сундберг, вицепрезидент по въпросите на околната среда и ЕС в Electrolux. След това беше обсъдена темата за непреките разходи, които не се отнасят за производителите извън Европейския съюз. “Непреките разходи за европейските производители, произвеждащи ресурси като стомана, биха могли потенциално да доведат до производство на повече емисии на въглерод, а не до целта на CBAM за намаляване на нивата на емисии на въглерод”, обясни той. Ако Механизмът трябва да бъде успешно приложен, Европейската комисия трябва внимателно да обмисли как разходите за вносни стоки биха могли да осигурят конкурентен ръб над стоките, произведени от производителите в Европа, и последващото въздействие върху нивата на въглеродните емисии.

Ценообразуването на въглеродните емисии е въпрос от голям интерес на международно равнище. Имитирайки CBAM на ЕС, предложение за въвеждане на такса за внос на замърсители в САЩ също е внесено в Американския Сенат за обсъждане. “САЩ внимателно наблюдават подхода на ЕС”, подробно обстойно г-н Джоузеф Макгуайър, председател и изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на домакински уреди (AHAM), въпреки това “на този етап всеки CBAM би бил сложен, за да се справи с вътрешния и глобалния, ако не предприема солиден многостранен подход”, продължи той. Предложението за CBAM евентуално ще бъде крайъгълен камък на бъдещото законодателство за ценообразуването на въглеродните емисии, като се има предвид, че трябва да се реши глобално предизвикателство чрез глобално решение.

Ускоряването на подхода към декарбонизацията в Европа ще бъде неразделна част от евентуалното прилагане на предложението за CBAM. Имайки предвид това, “в сегашното си състояние на изкуството въздействието на CBAM би било изключително тясно върху декарбонизацията”, обяви г-н Стефан Ардити, директор “Интеграция на политиките и кръгова икономика” в Европейското бюро по околна среда (EEB). “Необходими са повече усилия, за да се гарантира, че тя може ефективно да изпълни обещанието си, най-вече като се има предвид систематично прилагане на продуктовия отпечатък”, добави той. За да смекчи рисковете на вътрешния пазар, завърши г-н Ардити, като предложи “въглеродният отпечатък да може да се използва върху продуктите, пуснати на пазара на ЕС, за да се възпират тези, които използват по-въглеродно интензивни продукти”.

Със споделена молба да направи CBAM икономически ефективен за Европа и по-широкия свят, Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA, закри кръглата маса и благодари на панелистите за техния приноса.

Пълния запис на събитието можете да гледате НА ТОЗИ ЛИНК.

http://www.applia-europe.eu/

Къде стои ЕС, когато става въпрос за енергийната ефективност на домакинските уреди?

Паоло Фалчиони, генералният директор на APPLIA и Джулия Зила, мениджърът по околна среда & Енергийна политика APPLiA бяха поканени да говорят на Конференцията за енергийно регулиране, с домакин AEB Русия и да споделят опита на ЕС относно постигнатия напредък по отношение на Регламента за енергийната ефективност в Европа.

Под по-широкия чадър на Зелената сделка на ЕС Европа е световен лидер по пътя към декарбонизация. С най-скорошния пакет Fit for 55, определящ ЕС по пътя към намаляване на емисиите на парникови газове (GHG) с 55 % през 2030 г., “никой да не остане назад” е основния наратив, което подчертава необходимостта от приобщаване, когато става въпрос за последиците от разпределението на енергийния преход. ” Установяването на устойчиви продукти като норма в ЕС е от ключово значение, за да се предоставят възможности на потребителите към по-кръгов и информиран избор”, заяви г-жа Зила, хвърляйки светлина върху значението на превръщането на циркулярността в култура за всички. Значителен напредък се осъществява, за да се гарантира, че енергийната ефективност се превръща в осезаема реалност в домовете в целия ЕС. За тази цел от основно значение е “европейските граждани да бъдат част от енергийния преход”, добави г-н Фалчиони.

Въвеждането на новия енергиен етикет за някои категории продукти считано от 1-ви март 2021 г. и съответстващата му база данни EPREL са крайъгълни камъни на плана на Европа към кръгова икономика. “EPREL е първата продуктова база данни, която предоставя подробна информация на потребителите за всички регистрирани продукти, подобрява прозрачността относно уредите, пуснати на пазара на ЕС, и подтиква хората към по-устойчиви и информирани решения”, обясни г-жа Зила.

При разглеждането на европейския път към икономически ефективен енергиен преход е от ключово значение законодателството и стандартизацията ефикасно да работят заедно. Накратко ” законодателството следва да определя изискванията и стандартите следва да описват как да се измерват тези изисквания”, посочи г-н Фалчиони, подчертавайки как солидни доказателства за осъществимост, правилна измеримост и повторяемост правят перфектната рецепта при разработването на адекватни стандарти.

Всичко на всичко, индустрията за домакинск уреди подкрепя прилагането на нови регламенти за енергийна ефективност в Европа и се стреми да създаде по-устойчива, кръгова икономика за всички.

http://www.applia-europe.eu/

Устойчивост на практика: икономика, околна среда и общество

Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLIA, бе поканен да говори на третото издание на Конгреса за домакински уреди AGD, за да сподели европейската перспектива по отношение на постиженията на индустрията в поощряването на кръговостта.

Изменението на климата и влошаването на околната среда са екзистенциална заплаха за Европа и земното кълбо. В този смисъл “Зелената сделка на ЕС представлява реакция на променящия се свят, в който всеки един от нас трябва да направи всичко от себе си към устойчивостта”, започна г-н Фалчиони. За тази цел трябва да се вземат предвид всички измерения на дискусията: икономически, екологични и обществени. “През годините индустрията за домакински уреди работи за осигуряване на все по-високи стандарти за ефективност и за гарантиране на кръговостта през целия жизнен цикъл на продуктите”, продължи той. От проектирането до края на употребата всяка стъпка е внимателно проектирана така, че да постига като резултати по-устойчиви модели на производство и потребление, като благоприятства “Кръгова култура” сред европейските граждани.

За постигането на тази цел е от ключово значение да се гарантира, че материалите и ресурсите се поддържат в икономиката възможно най-дълго, че генерирането на отпадъци е сведено до минимум, както и че дълготрайните продукти, споделянето, цифровизацията, както и възстановяването на ресурсите се превръщат в стандарт. “Днес 90 % от материалите, идващи от официално събраните уреди, се възстановяват, рециклират и са готови да влязат отново в производствен кръговрат, но все още една трета от ресурсите остават без документи”, обясни г-н Фалчиони, като подчерта значението за държавите членки да се ангажират да затворят цикъла на материалните потоци. “Определянето на правилните изисквания, гарантиращи, че всички отпадъци са правилно събрани, докладвани и третирани, осигуряването на достатъчна конкурентна икономическа среда за всички участници е от ключово значение за смекчаване на въздействията върху обществото и околната среда”, отбеляза той.

Като цяло индустрията за домакински уреди обхваща предизвикателството да се стреми към по-устойчиви решения за проправяне на пътя към кръгова икономика.

http://www.applia-europe.eu/

Път към кръгова икономика

Корина Хегарти, директор “Политика за околната среда” на APPLiA, се срещна с Борда на Norsirk, за да предостави перспективата на индустрията за домакински уреди относно ролята на уредите за кръгово жилище в контекста на предстоящата инициатива на ЕС за устойчив продукт.

Къде стоим в еволюцията на устойчивостта и циркулярността на домакинските уреди през последните години? Г-жа Корина Хегарти, директор по Политиката в областта на околната среда на APPLiA, се срещна с Борда на Norsik, за да обсъди перспективата на индустрията за домакински уреди относно ролята на кръговите уреди в контекста на предстоящата инициатива на ЕС за устойчив продукт.

*Norsik е партньор на Разширена отговорност на производителя (EPR) в Норвегия, който работи с всички аспекти на продуктите, които касаят отговорността за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ИЕЕО), батерии и опаковки.

През годините домакинските уреди са удовлетворявали все по-високи стандарти за ефективност, не само на потребителската фаза. “Започвайки със суровините, до проектирането и производството на уреди, за да продължи с използването от потребителите, ремонта и рециклирането, индустрията за домакински уреди има дълга история на ангажиране с циркулярността”, започна г-жа Хегарти. Надграждайки конкретни данни и реални житейски сценарии, най-новият уебсайт на APPLiA за кръгови уреди Circular Appliances website насочва потребителите към създаването на “Кръгова култура” през цялата фаза на жизнения цикъл на продуктите,.

Съществуват разнообразни начини за стимулиране на ефективността на ресурсите и за производство на устойчиви продукти, които напредват в кръговата икономика: насочване към материалната ефективност при източника, повишаване на ефективността на продуктите по време на фазата на използване, влагане на по-устойчиви материали, проектиране за дълготрайност и ремонт, както и за възстановяване. Нещо повече, в ход е изцяло нов набор от устойчиви алтернативи като модели за продукт като услуга и цифрови решения и могат да допринесат за по-добро качество на живот, иновативни работни места и модернизирани знания и умения. Тези нови устойчиви стоки, услуги и предприятия, заедно с традиционните модели на продажби, могат да допринесат за насърчаване на по-устойчиви модели на потребление.

Независимо от това, на етапа на рециклиране все още има пропуски, които трябва да бъдат приключени. “Днес 90% от материалите, идващи от официално събраните уреди, когато са достигнали края си на живота, се възстановяват, рециклират и са готови да влязат отново в производствени контури”, обясни г-жа Хегарти. За да се случи това, всички отпадъци ще трябва да бъдат ефективно проследявани и докладвани. В действителност обаче две трети от скъпоценните ресурси остават без документи и не се връщат в материалните бримки като вторична суровина, което прави неясно как се събират тези отпадъци и след това се третират. “Пазарът на отпадъци следва да определи правилните изисквания, гарантиращи, че всички отпадъци са правилно събрани, Докладвана и третирана, осигуряваща достатъчна конкурентна икономическа среда за всички участващи участници”, продължи тя, подчертавайки значението за производителите да подхождат към цялостния екодизайн на продуктите от гледна точка на гъвкавост, за да гарантират в крайна сметка, че иновациите ще останат в основата на развитието на устойчиви продукти.

Като ключов участник в дискусията индустрията за домакински уреди подновява ангажимента си да продължи да прави продуктите, пуснати на пазара на ЕС, по-устойчиви.

http://www.applia-europe.eu/

Интелигентни домове: овластяване на потребителите за по-зелено бъдеще

Докъде сме с интелигентни домове и как е ролята на потребителите, когато става въпрос за гъвкавост от страна на търсенето? Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLIA, бе поканен да сподели перспективата на индустрията на събитието SPARK, конференция, свикана от Terrapin, в панел с участието на технология за възобновяема енергия.

Според Статистическия доклад на APPLiA до 2024 г. в Европа ще има 4 пъти повече интелигентни домове, отколкото седем години преди това. “Разработването на интелигентни домашни уреди би могло да доведе до икономии на енергия до над 15% според доклада на СИЦ за 2019 г. относно интелигентните домове и уреди”, започна г-н Фалчиони. Свързаните уреди работят в полза на интелигентните енергийни мрежи. На свой ред това засилено адаптиране на интелигентните уреди от страна на потребителите би могло да доведе до намалени сметки за енергия, както и до значителен комфорт за домакинствата, допринасяйки за улесняването на много ежедневни дейности.

“Мобилизирането на търсенето и създаването на стимули за потребителите да участват активно на енергийния пазар е от ключово значение за разгръщането на пълния потенциал на гъвкавостта от страна на търсенето”, обясни г-н Фалчиони, като подчерта значението за разработването на нови бизнес модели. “Като потребители и най-вече, като потребители, живеещи в облагодетелствана част на света, ние сме склонни да приемаме енергия за даденост”, продължи той, обяснявайки как; такъв нов подход би създал условия за нас да участваме активно в управлението на енергията от страна на търсенето. В този смисъл “гъвкавостта на страната на търсенето трябва да се разглежда като въпрос, свързан с устойчивостта”, коментира г-н Фалчиони.

Секторът на домакинските уреди напълно подкрепя ангажимента на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. и непрекъснато работи за оптимизиране на използването на енергия от неговите продукти. “Като индустрия ние сме готови да продължим да поемаме предизвикателството, и нещо повече, да разширим географския му обхват, така че да прегърнем по-слабо облагодетелстваните райони на света”, очерта г-н Фалчиони. С други думи, напредването на устойчивия начин на живот в Европа и в световен мащаб.

Необходими са съвместни усилия както на равнище политика, така и на обществено равнище за най-добро справяне с практиките в областта на енергията от възобновяеми източници на европейските потребители, за установяване на печеливш сценарий, тъй като ЕС се стреми към изпълнение на своите “зелени цели” и гражданите са призовани да играят роля в полагането на основите на кръгова култура и в по-широк смисъл да подкрепят прехода към кръгов модел, който е от полза за икономиката,  околната среда и цялостното общество.

http://www.applia-europe.eu/

Базата данни SCIP на живо: възможности и предизвикателства

С базата данни SCIP, ECHA – Европейската агенция по химикалите предоставя днес “банка данни” от вещества, пораждащи сериозно безпокойство в изделията и продуктите, които ще бъдат пуснати на пазара на ЕС. Тя се предоставя на доставящите продуктите дружества. Данните, предоставени на операторите на отпадъци и потребителите при поискване, биха насърчили циклите на нетоксични материали в ЕС и биха повишили прозрачността през целия жизнен цикъл на изделията и продуктите, включително на етапа на отпадъците.

“Индустрията за домакински уреди напълно подкрепя целите на базата данни”, коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLIA. С това “нашите дружества членки имат и все още участват активно в специализирана група работа, ръководена от ECHA, оформяща процеса на изпълнение на такъв инструмент”, добави г-н Фалчиони.

Макар въвеждането на базата данни SCIP да представлява възможност за преодоляване на пропуските в информационния поток и като цяло да се улесни преходът към по-устойчиво управление на материалите, от първостепенно значение е прилагането на този инструмент да бъде правилно приведено в съответствие с нейните правни изисквания. “APPLiA работи в тясно сътрудничество с Европейската агенция по химикалите и Комисията, за да гарантира, че базата данни SCIP ще запази интелектуалната собственост на частните дружества”, обясни г-н Фалчиони, подчертавайки значението на SCIP като уникална фуния на масивни количества поверителна информация, да остане напълно в съответствие с правилата на конкурентното право. С това аспектът на правоприлагането на такива правни задължения към базата данни също е от решаващо значение. “Задължителните изисквания трябва да се прилагат, така че да се възпират на свободните импровизации и да се гарантира, че всички продукти на пазара на ЕС са съобразени със SCIP”, обясни Генералния директор на APPLiA.

Правилното прилагане на базата данни на SCIP трябва да бъде приведено в съответствие със своите правни основания и изцяло да зачита частната интелектуална собственост, както и да запазва поверителната бизнес информация, като строг минимум. “Ще бъдем в тесен контакт с ECHA и Комисията, за да гарантираме, че тези аспекти са защитени на всички етапи”, заключи г-н Фалчиони.

http://www.applia-europe.eu/

Съвместна дебатен раздел към шведския браншов вестник SvD: Противоречиви разпоредби относно екопроектирането

Източник: Svenska Dagbladet SvD на 31 август 2021 г.

Спешно е светът да се превърне в устойчив, но националните политици трябва да действат на европейско равнище, ако искаме да постигнем желания ефект – държавни дебати в сектора на белите уреди.

Вътрешният пазар на ЕС и общото ни постижение направиха Европейския съюз световен лидер в устойчивите продукти. Тази сила е от решаващо значение за прехода към по-устойчиво производство и потребление на уреди, което води до по-устойчив свят. Освен това повечето уреди и домакински уреди, продавани в ЕС, се произвеждат в рамките на Европейския съюз в съвременни и енергийно ефективни фабрики, което свежда до минимум въздействието върху околната среда от производството.

Но предложенията на отделните държави за по-строго законодателство, в духа на устойчивостта, могат да създадат проблеми, за функционирането на вътрешният пазар в бъдеще. Предложенията са направени със сигурност с добри намерения и нашата промишленост приветства по-строгото законодателство и по-високите изисквания относно устойчивостта по цялата производствена верига, но предложенията рискуват да създадат бъркотия от индивидуални разпоредби за продуктите в различните държави, което от своя страна засяга околната среда.

Някои примери:

Индустрията за бели уреди иска активно да допринесе за повишаване на устойчивостта във всички тези области. За да може да го направи по ефикасен и икономически ефективен начин с възможно най-голяма полза за околната среда, то трябва да стане с помощта на общи правила на равнище ЕС. Дори привидно малките мерки, като например етикетите на продуктите, специфични за всяка държава, водят до сложност и допълнителни разходи в развитието, производството и разпространението. Спешно е цял свят да се превърне в устойчив, но националните политици трябва да действат на европейско равнище, ако искаме да постигнем желания ефект по цялата продуктова верига. В противен случай разработването на продукти, което е от решаващо значение за разработването на устойчиви бъдещи решения, производствени процеси и дистрибуция, страда за сметка на околната среда.

Благодарение на вътрешния пазар стоките, услугите, хората и капиталите могат да се движат през границите между 27-те държави — членки на ЕС. Свободното движение на стоки означаваше, че дружествата имат значително по-голям пазар за своите продукти. Резултатът е, че продуктите могат да бъдат разработени и произведени в по-големи количества от преди. Резултатът е бил по-енергийно ефективни продукти, по-високо качество, и по-добра производителност на по-ниска цена. Нашата индустрия е ясен пример за това. Разполагаме с общи правила на ЕС за енергийна ефективност, енергийно етикетиране, рециклиране, химично съдържание и безопасност на продуктите, за да назовем няколко. Това означава, че производителите непрекъснато са инвестирали за намаляване на потреблението на енергия и вода и са разпределяли разходите за тези развития на повече продукти.

Един от най-големите успехи на Съюза е вътрешният пазар. Сега повече от всякога тя трябва да бъде защитена, за да може преходът да върви бързо и да се прилага за всички държави членки и техните предприятия. Сега повече от всякога изглежда обаче, че е подложен на натиск, което води до обратното.

Kent Oderud

Президент, APPLIA Home Appliances Швеция

Matts Spångberg

Мениджър индустрия, APPLIA Home Appliances Швеция

Jhonny Bergman

Вицепрезидент, BSH Home Appliances AB

Adnan Dervisevic

Nordic Мениджър, De’Longhi Group Scandinavia AB

Alexander Pierrou

Nordic Мениджър, Electrolux Hemprodukter AB

Maria Berglund

Мениджър продажби, Electrolux Hemprodukter AB

Niklas Mair

Изпълнителен директор, Miele AB Fredrik

Strand Gyllefjord

Търговски мениджър Швеция, Samsung Electronics Nordic AB

Johan Eklind

Country мениджър Швеция, Tefal – OBH Nordica Group AB

Paul Segerström

Мениджър Nordic, Whirlpool Nordic AB

http://www.applia-europe.eu/

Дигиталните интервюта на APPLiA: Батерии, които запазват безопасността на потребителите, докато задвижват иновациите

Шести епизод от поредицата кратки дигитални интервюта на APPLiA вече е на разположение. Нашият експерт обхваща батериите и някои основни аспекти в процеса на преразглеждане на Директивата на ЕС за батериите.

Гледайте шестото дигитално интервю на APPLiA ТУК.

В контекста на поредицата от кратки дигитални интервюта, стартирани наскоро от APPLiA, шести епизод относно батерии включва Наоми Марк, Специалист по политиката за околната среда в APPLiA.

Първо, каква роля трябва да играят батериите в сектора на домашните уреди? “Батериите представляват важна част за някои от нашите продукти”, твърди г-жа Марк. Примери за тях включват ръчни прахосмукачки, прахосмукачки за роботи, самобръсначки и дори четки за зъби. “Важно е ясно да се диференцират новите изисквания относно самите батерии и изискванията за продукти с вградени батерии”, обясни тя. В този смисъл преразглеждането на действащото законодателство на ЕС за батериите проправя пътя към по-добра хармонизация на общите правила във всички държави членки, като в крайна сметка запазва единния пазар на ЕС.

“Гарантирането на безопасността на потребителите по всяко време е приоритет номер едно за нашата индустрия, от фазата на проектиране до края на жизнения цикъл на уредите” посочи г-жа Марк. Докато батериите в някои приложения може да са подходящи за отстраняване от крайния потребител, не всички батерии в приложенията трябва непременно да бъдат лесно отстраними. Такъв е случаят с вътрешните акумулаторни батерии, където отстраняването се извършва най-добре от професионалистите. Наистина безопасната отстранимост и заменяемостта на използваните и дефектните батерии в домашните уреди е от ключово значение за подобряване на ремонтопригодността, трайността и повторната употреба на продуктите и като последствие потенциала на правилното рециклиране на батериите.

В контекста на преразглеждането на Директивата на ЕС за батериите и преминаването регламент APPLiA приветства прехода и призовава за новия набор от правила за определяне на приоритета на безопасността на потребителите, докато продължават да стимулират иновациите. “Подходящите изисквания за батериите и продуктите, съдържащи батерии, следва да определят правилните инструменти и условия за осигуряване на правилна работа с използваните батерии, както и да осигурят подходящ срок, който да позволи на производителите на продукти да ги преработят и адаптират към сложните глобални вериги на доставка и производствени процеси”, заключи г-жа Марк.

Това и много повече в шестото цифрово интервю на APPLiA, достъпно на този линк

http://www.applia-europe.eu/

Webinar по заявка: От престой у дома до интелигентен дом: Въздействието на пандемията върху интелигентния живот

Какво е означавала една година от Covid за сектора на интелигентния дом в Обединеното кралство?  Гледайте пълната ни презентация по заявка сега!

Ще отговорим на ключовите Ви въпроси, включващи:

  • Под контрол: Интелигентните високоговорители ли са центърът за интелигентния дом?
  • Бъдещето: Кои категории най-много се интересуват от закупуването на следващия?
  • Под кожата: Защо потребителите избират интелигентни устройства?
  • Тъй като локдауна облекчава, започваме ли да виждаме връщане към тенденциите за пазаруване преди COVID?

Моля, кликнете тук, за да изтеглите презентацията >>

Съвместно изявление относно необходимостта от преходен период за прилагането на Регламента за батериите

Долуподписаните организации подкрепят целта на Комисията на ЕС за подобряване на устойчивостта на батериите, като същевременно защитават конкурентоспособността на единния пазар. Предвид степента на промените призоваваме съзаконодателите да предоставят на икономическите оператори необходимото време за надлежно прилагане на изискванията.

Макар че предстои да започнат междуинституционални преговори, вече е ясно, че новият Регламент за батериите ще има далечни въздействия върху проектирането, етикетирането и излезлите от употреба и боравене с батериите на захранваните с батерии уреди. Като се има предвид степента на промените и значителната несигурност по отношение на окончателния текст на регламента, призоваваме съзаконодателите да предоставят на икономическите оператори необходимото време за надлежно прилагане на изискванията. Това е особено уместно за всички тях за достъпа до пазара, съответните разпоредби на CE-маркировката с въздействия върху проектирането или етикетирането, които понастоящем се предвижда да се прилагат към влизането в сила (напр. чл. 11, 20). Препоръчваме да:

  • Да се въведе преходен период, за да се гарантира, че отделните разпоредби са приложими не по-рано от 24 месеца след приемането на съответното Ръководство, делегиран акт или акт за изпълнение и
  • Въвеждане на 24 месечен преходен период (чл. 79 или 78 от предложението) между влизането в сила на регламента и неговото прилагане, чрез замяна на текущата дата на прилагане, която е определена за 1 януари 2022 г.

Свалете съвместното изявление от тук