Време е да преосмислим е-неприкосновеността

Настоящото предложение за регламент за е-неприкосновеност доведе до голяма несигурност във всички тези отрасли, чиито усилия за спазване на общия регламент относно защитата на данните (GDPR) рискуват да бъдат застрашени от непоследователен текст в регламента за е-неприкосновеност.

Проектът за регламент за е-неприкосновеност беше предложен през януари 2017-та и остава в дневния ред на Съвета на ЕС след две години и половина на интензивни дискусии. Напредъкът по преписката обаче е ограничен. Въпреки че Съветът разгледа начини за подобряване на текста, все още не са разгледани твърде много важни въпроси и измененията продължават да създават повече объркване, отколкото яснота.

Новата Европейска комисия и Европейския парламент представляват възможност за ново начало в дебата, което може да се случи само ако предложението е основно преразгледано в светлината на многото нерешени въпрос, новите законодателни условия и технологичното развитие.

Нашите сдружения представляват различни интереси като ИКТ, автомобилостроене, медицинска технология, строителна техника, потребителската електроника, домакинските уреди, търговията на дребно, банковото дело и застраховане, издателите и комуникационните агенции. Настоящото предложение за регламент за е-неприкосновеност доведе до голяма несигурност във всички тези отрасли, чиито усилия за спазване на общия регламент относно защитата на данните (GDPR) рискуват да бъдат застрашени от непоследователен текст на регламента за е-неприкосновеност.

Към днешна дата остават без отговор въпроси относно съществените аспекти на предложението – неговия обхват на приложение, неговите дефиниции, неговите негъвкави правни основания и отношенията му с GDPR. Съветът положи усилия за справяне с опасенията на промишлеността в различните версии на текста. За съжаление, опитите за решаване на проблемите по същество намаляха, отсъстваха от по-задълбочено преразглеждане на предложението.

Без основно преразглеждане на текста, цифровата трансформация на Европа ще бъде силно затруднена в резултат на правната несигурност и твърдостта, произтичащи от регламент за е-неприкосновеност. Амбициите на Европа за изкуствен интелект също ще бъдат разочаровани в момент, когато се разглежда конкретно законодателство за ИИ. Преди значителения преглед за прилагането на GPRD през 2020-та, който влезе в сила през май миналата година, това е подходящо време за възстановяване на дискусиите за регламента за е- неприкосновеност и гарантиране на сигурност и съгласуваност както за промишлеността, така и за потребителите.

Затова призоваваме държавите-членки да поискат от Европейската комисия да преразгледа предложението си за регламент за регламента за е- неприкосновеност. Ние напълно подкрепяме достойните цели на предложението, но само новият опит ще послужи за целта регламента да е в съответствие с принципите за по-добро законотворчество. Ние сме готови да подкрепим Комисията и законодателите в тези усилия.

 

Изтеглете съвместното изявление.

 

http://www.applia-europe.eu/

Свързаните домове се умножават, но на кого ще служат?

” DESI (Digital Economy and Society Index – Индекс за дигиталната икономика и общество): Италия изистава”? Италианските специалисти, които работят по цифровите политики в Брюксел, наричайки се “Digit@lians”, алармираха, че родната им страна изостава по няколко показателя, които повишават конкурентоспособността, като например нивото на редовните интернет потребители, дигитални умения и услуги. Последните статистически данни обаче показват, че не само Италия, но и още 14 държави от ЕС са под средния за ЕС резултат от 52,5, които включват свързаност, човешки капитал, използване на интернет услуги, интегриране на цифровите технологии и цифрови обществени услуги. С новия Европейски парламент и Европейската комисия на експертите подчертаха няколко действия, които политиците на ЕС биха могли да имат за цел да гарантират, че предлагането отговаря на търсенето и че Европа е конкурентен участник на световния пазар. Фабрция Бенини, ръководител на отдел “Цифрова икономика и умения” към Европейската комисия, ГД “CONNECT” и отговаряща за DESI заяви: “Италия е направила много напоследък по отношение на подобряването на индекса за цифровото общество, икономиката и обществото. Но други държави членки бяха още по-добре “.

До следващата година, до 50 000 000 000 свързани устройства ще бъдат в домовете на хората по целия свят. В същото време, най-модерните технологии могат да бъдат толкова полезни, колкото техните потребители ги правят. “От една страна, алгоритми, изчисления в облак, онлайн продажби и услуги дизайн ясно показват, че индустрията е дигитална. От друга, само 1% от студентите в Италия завършват с ИКТ и малко работници преминават през обучения и преквалификация”, отбеляза Генералният директор на APPLiA, Паоло Фалциони. Той продължи, като заяви, че докато национални инициативи са в правомощията на местните правителства, членовете на Европейския парламент могат да направляват процеса чрез създаване на цифрова среда, на която европейците да могат да се доверяват и като се съсредоточат върху развитието на ИКТ в следващата изследователска програма, която е в изпълнение на “Плана за Действие за Цифрово Образование”, обещан от председателя на Комисията фон дер Лайен.

Новите италиански евродепутати заявиха необходимостта от насърчаване на цифровизацията на всички равнища. Андреа Кароппо (Група за Идентичност и Демокрация, Италия) потвърди, че все още предстои да бъде изграден единен цифров пазар и едно от основните усилия на новия парламент ще бъде да го реализира. “Ползите за потребителите от цифровите иновации са пропорционални на тяхната полезност и простота”, добави допълнително и Марко Зуло (независим, Италия). Групата S&D, представлявана от Брандо Бенифей, каза, че ще се съсредоточи върху предоставянето на “доверен дигитален свят” по време на втория си мандат като евродепутат.

“За да предложим по-добър живот на европейците, производителите на домашни електроуреди трябва да могат да разчитат на ясни определения и отговорност. Като има ясни правила и граници, съществува справедлива търговска среда за всички иновативни предприятия за. Време е за еволюция”, заключи Паоло Фалчиони.

 

http://www.applia-europe.eu/

Нови мерки за екопроектиране

Европейската Комисия прие 10 регламента (мерки) за прилагане на екодизайн в който се определят енергийната ефективност и други изисквания (ремонт и рециклиране, допринасящи за целите на кръговата икономика чрез подобряване на живота, поддръжката, повторната употреба, ъпгрейда, рециклирането и обработката на отпадъците на уреди) за продуктовитe групи Хладилници, Перални машини, Съдомиялни машини, Електронни дисплеи (включително телевизори), Източници на светлина,, Външни токозахранвания, Електрически мотори, Хладилници с търговско приложение (например хладилници в супермаркети, вендинг автомати за студени напитки), Силови трансформатори и Заваръчно оборудване.

Текстовете ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз през следващите седмици и ще влязат в сила 20 дни по-късно.

В прессъобщението е цитиран Генералния директор на АПЛИА Паоло Фалчиони: “Новите, амбициозни изисквания за екопроектиране и за подобряване на ресурсната ефективност са инструмент, който гарантира, че всички участници играят по едни и същи правила и усъвършенстват концепцията за кръгова култура. При условие че органите за надзор на пазара биха могли да разполагат с достатъчно ресурси и координация, за да се изправят пред нови трудности при проверката на спазването на закона. ”

Комисията публикува и информационна ИНФОРМАЦИЯ, в която обясняват новите мерки за екопроектиране.

Пълния текст на съобщените за пресата можете да намерите ТУК

 

Ползи за потребителите от свободната търговия в световен мащаб

Девет асоциации на производители на домакински електроуреди, представляващи иновативната индустрия на няколко континента и обединена от кръглата маса IRHMA, са силни вярващи в предимствата на свободната търговия и се надяват на деескалация на всяко съществуващо търговско напрежение.

Индустрията за домашно оборудване е глобална – производителите правят и продават продукти – от хладилници до тостери – в целия свят. Потребителите се радват на избор в тухли и хоросан или онлайн магазини, а този избор е едно от най-големите предимства на технологичния свят, в който живеем. Затова 9 домашни електроуреди асоциации, представляващи иновативна индустрия на няколко континента и обединена от IRHMA кръгла маса, са силни вярващи в предимствата на свободната търговия и се надяват да деескалират всяко съществуващо търговско напрежение.

На първо място, резултатът от тарифите е, че гражданите и потребителите губят достъп до или могат да изпитат увеличени разходи за авангардна технология, която е засилела живота им и са ги сближили с близките си, което ги прави по-взаимосвързани през последните десетилетия. В решаващ момент за засилването на цифровите способности гражданите и правителствата могат да имат намален достъп до постиженията в областта на технологиите, които предпазват инфраструктурата и институциите срещу различни заплахи. Едновременно с това, за да се проучат алтернативните източници на технологии и компоненти, производителите трябва да отклонят своите ресурси от разработването на иновативни продукти за своите клиенти. Освен това домашните работни места са изложени на риск.

Производителите на домашни електроуреди IRHMA подкрепят свободната търговия — тя има положително въздействие върху гражданите и промишлеността в световен мащаб. Стойностите на свободната търговия са ценности на индустрията. В момент, когато свободната търговия е под нарастваща заплаха в световен мащаб, секторът остава горд бастион на принципите на свободната и справедлива търговия и вярващ в предимствата, които тези принципи дават на гражданите, потребителите, бизнеса и правителствата.

IRHMA (The International Roundtable of Household Appliance Manufacturer Associations) е “Международната кръгла маса на производителите на домакински уреди”. Кръглата маса обединява представители на сектора на домашния уред от целия свят.

Association of European Businesses (AEB – Russia)
Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM – United States of America and Canada)
Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos A.C. (ANFAD – Mexico)
APPLiA, Home Appliance Europe (APPLiA)
Consumer Electronics Suppliers Association (CESA – Australia)
China Household Electrical Appliances Association (CHEAA – China)
Japanese Electrical Manufacturers’ Association (JEMA – Japan)
Korea Electronics Association (KEA – Korea)
South African Domestic Appliance Association (SADA – South Africa)

Изтеглете съвместното изявление.

 

http://www.applia-europe.eu/

 

Повишаване на кръговата култура

APPLiA е сред подписалите декларацията за кръговрат пластмасите, която събира ангажиментите на заинтересованите страни по веригата на стойността на пластмасите за рециклиране.

Днес ангажиментът е черно на бяло. APPLiA, заедно с повече от други 100 поддръжници от дружества, сдружения, национални органи и НПО по веригата за стойност на пластмасите, подписа декларацията на Алианса за кръговрат на пластмасата за намаляване на пластмасовите отпадъци и насърчаване на рециклирането на пластмаси. “Имаме възможността да направим промишлеността на ЕС световен лидер в рециклираните пластмаси, да подобрим околната среда и да помогнем на ЕС да се конкурира глобално. Считам, че целта за 10 000 000 тона рециклирани пластмаси е в постижима”, заяви Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на единния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, като коментира целта, която трябва да бъде достигната през 2025.

Потенциалът на Алианса наистина се състои в участието на всички ключови заинтересовани страни в отрасъла във веригата на стойността, като се използва кръговата икономика като модел за постигане на значителни резултати. Необходимостта от увеличаване на рециклирането и повторната употреба на пластмасите в Европа не е нещо, което може да бъде постигнато изцяло, но то изисква мобилизирането на заинтересованите страни на всички равнища и сектори. С подписването на тази декларация APPLiA, представляваща производителите на домакински уреди в Европа, се ангажира да подкрепи приобщаващата стратегия на ЕС за пластмасите, включваща всички участници във веригата на стойността на пластмасата. Целта е “кръгова култура” и ние сме вътре.

Прочетете повече за срещата на високо равнище в прессъобщението на Европейската комисия ТУК.

http://www.applia-europe.eu/

 

Кибернетичната сигурност не познава граници и изисква действия на всички континенти

Новите технологии се превърнаха в съществена част от нашия живот и домовете ни, помагайки на хората да спестят ценни ресурси, като например енергия, вода и време, като същевременно носят утеха и радост в ежедневието ни. Свързани продукти са част от това технологично развитие и те са тук, за да останат. До следващата година ще има 50 000 000 000 свързани устройства в световен мащаб, представящи неограничени и безпрецедентни възможности. С този пазарен потенциал идват и по-големи отговорности и предизвикателства за производителите на продукти.

Обединени от нашата мисия да бъдем гласът на индустрията за домакинско оборудване на различни континенти и кръглата маса IRHMA, нашите 9 отраслови асоциации се ангажираха да си сътрудничат за хармонизиране на правилата и укрепване на защитата на киберсигурността доколкото е възможно при дадените технологични и политически ограничения. Секторът също така остава готов да помогне на правителствата да сведат до минимум рисковете от нарушаване на поверителността на данните и кибератаки.

За да доставят кибернетични защитени устройства, производителите проектират и тестват уреди с високо ниво на прецизност. От другата страна на монетата политиците и експертите могат допълнително да гарантират безопасността, като избягват мозайката от регламенти, разнородни стандарти и избягват да предписват решения, които отнемат гъвкавостта, от която имат нужда производителите в областта на киберсигурността.

Сигурността на домовете ни зависи от кооперацията и сътрудничеството между правителствата, промишлеността и гражданите от цял свят, а потенциалните ползи, които произтичат от интернет на нещата, ще направят това усилие ценно.

IRHMA (The International Roundtable of Household Appliance Manufacturer Associations”) означава “Международната кръгла маса на производителите на домакински уреди”
Кръглата маса обединява представители на сектора на домашния уред от целия свят.

 

Association of European Businesses (AEB – Russia)
Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM – United States of America and Canada)
Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos A.C. (ANFAD – Mexico)
APPLiA, Home Appliance Europe (APPLiA)
Consumer Electronics Suppliers Association (CESA – Australia)
China Household Electrical Appliances Association (CHEAA – China)
Japanese Electrical Manufacturers’ Association (JEMA – Japan)
Korea Electronics Association (KEA – Korea)
South African Domestic Appliance Association (SADA – South Africa)

Изтеглете съвместното изявление.

 

http://www.applia-europe.eu/

Съвместно изявление за амбициозна програма “Хоризонт Европа”

APPLiA и други 92 европейски сдружения призовават институциите на ЕС да направят научните изследвания, развойната дейност и иновациите (RD & I) приоритет в рамките на следващата многогодишна финансова рамка 2021-2027.

Ние, долуподписаните 93 европейски сдружения, представляващи ключови европейски заинтересовани страни в областта изследванията и на иновациите, призоваваме институциите на ЕС да направят научните изследвания, развитието и иновациите (RD & I) приоритет на следващата многогодишна финансова рамка 2021-2027. Ние призоваваме Съвета на ЕС да увеличи бюджета, разпределен за програмата “Хоризонт Европа”, до поне €120 000 000 000 (по цени 2018), от които най-малко 60% следва да бъдат посветени на стълба “Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на Европейската промишленост”.

Ние много силно приветстваме усилията на институциите на ЕС за постигане на частично споразумение за “Хоризонт Европа”. Това позволи да се започне подготовката за изпълнението на програмата навреме. Европейската иновационна общност се ангажира да участва активно в конкретен процес на съвместно създаване и успешното изпълнение на програмата “Хоризонт Европа”. Въпреки това, програмата ще се нуждае от адекватен бюджет на равнището на амбициите си. Европейският парламент вече предприе приоритети за приоритетно определяне на RD & I в бюджета на ЕС. По същия начин насърчаваме държавите членки да подкрепят бюджет от поне €120 000 000 000 (по цени 2018). Това ще гарантира, че “Хоризонт Европа” изпълнява обещанията си:

  • Насърчаване на бъдещия растеж, заетостта и конкурентоспособността на Европа. Както е признато в Европейската промишлена стратегия, RD & I е истинският двигател на растежа. Получаването на достатъчен бюджет за “Хоризонт Европа” не само ще означава създаването на до 100 000 работни места в дейностите по RD & I между 2021-2027, но и €11 от БВП в замяна на всеки €1, инвестиран за 25 години.
  • Осигури на Европа място сред водещите в технологичната революция. Макар че международната конкуренция за иновативни решения ескалира, разходите на Европа за RD & I остават относително ниски в сравнение с глобалните ни конкуренти. Целта от 3% от БВП, инвестиран в R & D, сега трябва да се превърне в реалност.
  • Разработване и мащабиране на технологиите, които ще създадат сила на нашия континент в 21-ви век. “Хоризонт Европа” трябва да надгражда успехите на “Хоризонт 2020” и да ускори инвестициите, направени до момента. Както бе заявено от групата ламти, ние се нуждаем от бюджет, който да даде възможност на Европа да изпълни основните обществени предизвикателства на днешния ден и да предвиди тези на утрешния ден.

За да бъдат изпълнени тези обещания, в “Хоризонт Европа” трябва да се даде приоритет на отлично трансгранично сътрудничество в RD & I. Държавите — членки на ЕС, следва да разпределят бюджетен дял от поне 60% от общия бюджет на “Хоризонт Европа” до своя стълб II — Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на Европа в областта на промишлеността. Този стълб е наистина обща част на “Хоризонт Европа”, която нарушава пречките за насърчаване на потока от знания между публичните изследвания и промишлеността. Този стълб II на “Хоризонт Европа” е от решаващо значение за:

  • Изграждане на дългосрочни партньорства, основани на доверие, сред голямото разнообразие от европейски участници в RD & I, което е незаменим елемент за укрепването на екосистемите на Европа за RD & I и промишлените вериги за създаване на стойност. Това ще гарантира възприемането на новите технологии от промишлеността и засилването на новите решения, продукти и услуги, подобряването на благосъстоянието и качеството на живот на хората и повишаването на европейската конкурентоспособност.
  • Намаляване на риска и несигурността и стимулиране на бизнес инвестициите в Европа чрез демонстриране на подкрепата на ЕС за енергоемките сектори (включително основните базови технологии). Това ще даде правилния стимул на частните иноватори да инвестират в Европа, а не в чужбина.
  • Обединяване на силите на ниво ЕС, за да се справят по-добре с големите предизвикателства на днешния ден и да постигнат целите за устойчиво развитие. Стълб II на “Хоризонт Европа”, съдържащ мисии и партньорства, е особено насочен към тази амбициозна цел и следователно трябва да бъде подкрепен от адекватен бюджет.

Ние, долуподписаният сдружения, сме готови да обсъдим допълнително тези препоръки с институциите на ЕС. Напълно сме убедени, че Европа има потенциала да ръководи глобалната надпревара за иновации и да остане модел на икономическо и социално благоденствие. За тази цел Европа трябва силно да инвестира в общоевропейски сътрудничество RD & I.

Изтеглете съвместната декларация от ТУК

 

http://www.applia-europe.eu/