Не се отчайвай!

Пригодността за поправка е тема, която е важна за всички нас и това, което в сектора на домашни уреди в Европа е най-стойностно е безопасността на хората и избора на потребителите. Индустрията търси по-добро разбиране как се ремонтират продуктите и крайните резултати са много положителни.

Доклад от проучването на поведението на потребителите за ангажираността им в кръговата икономика

През декември 2015 г Европейската комисия представи план за действие за кръговата икономика. В този контекст Европейската Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, земеделието и храните (CHAFEA) и ГД “Правосъдие” възложиха Проучване за ангажираността на потребителите с цел за предоставяне на информация, имаща отношение към политиката и за подпомагане изпълнението на плана за действие на ЕС за кръговата икономика.

Виж повече

 

81% от запитванията за ремонт водят до извършване на действителен ремонт

Повече от 80% от запитванията на европейците за ремонт на на домакински уред са довели до извършване на действителен ремонт. Ремонтите са възможни само защото европейските производители на домакински електроуреди поддържат резервни части на склад за актуални и стари модели.

Виж повече