Не се отчайвай!

Френски индекс за ремонтопригодност

Франция уведоми СТО за въвеждането на индекс за ремонтопригодност

Виж повече

Ремонтирайте правилно

APPLiA на виртуален симпозиум за безопасност и устойчивост на потребителите в интернет на нещата.

Виж повече

Пригодността за поправка е тема, която е важна за всички нас

3D принтиране на резервни части за битова техника: безопасност и правни последици

Оценка на въпросите, свързани с безопасността и правните въпроси, свързани с производството, продажбата и инсталирането на 3D принтирани резервни части, направени от неоторизирани производители за използване в битовата техника.

Виж повече

Система за оценяване на възможността за възстановяване и модернизация

repairЕвропейската комисия проведе проучване за анализа и разработването на евентуална система за оценяване за пригодността  на продуктите за ремонт и модернизация като част от изпълнението на плана за действие на ЕС за кръговата икономика.

Виж повече

Трайност и ремонтопригодност – система за оценяване

repair 1 runИзискванията за аспектите на материалната ефективност, като например ремонтопригодност, възможност за повторно използване и подобряване са добавени в инструментите на политиката за продуктите като Регламентите за Екопроектиране и Енергийно етикетиране

Виж повече

APPLiA на живо в телевизионната програма Пати Чиари

RSI_Repair_50419

Пригодността на продуктите за ремонт е от особен интерес на индустрията за домакински уреди и върви ръка за ръка с безопасността на потребителите. Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA, участва в дебата при Пати Чиари и показа колко много от гледна точка на правото на потребителите за ремонт е направила индустрията.

Виж повече

Точкова система за оценка на възможността за поправка и надграждане на продуктите

JRC rep upgr

Както знаете, Европейската Комисия стартира през 2018 проучване, насочено към разработването на точкова система за оценка на възможността за поправка и надграждане на продуктите. Съвместен изследователски център на Европейската комисия (СИЦ) уведоми, че вече са пуснали окончателния доклад.

Виж повече

Доклад от проучването на поведението на потребителите за ангажираността им в кръговата икономика

През декември 2015 г Европейската комисия представи план за действие за кръговата икономика. В този контекст Европейската Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, земеделието и храните (CHAFEA) и ГД “Правосъдие” възложиха Проучване за ангажираността на потребителите с цел за предоставяне на информация, имаща отношение към политиката и за подпомагане изпълнението на плана за действие на ЕС за кръговата икономика.

Виж повече

81% от запитванията за ремонт водят до извършване на действителен ремонт

Повече от 80% от запитванията на европейците за ремонт на на домакински уред са довели до извършване на действителен ремонт. Ремонтите са възможни само защото европейските производители на домакински електроуреди поддържат резервни части на склад за актуални и стари модели.

Виж повече