Данни за сектора

Индустрията за домакинските уреди в Европа за 2020—2021 г.

Този доклад е задълбочен поглед към устойчивостта, цифровизацията и Европейската конкурентоспособност, така както са стимулирани от сектора на домакинските уреди

Вижте доклада на този ЛИНК

В числа: Индустрията за домакински уреди в Европа 2018 – 2019

Публикуван е статистическият отчет на индустрията на домакинските уреди за 2018-2019 година. Информацията можете да намерите на страницата на APPLiA Europe.

“В числа” на APPLiA: кръгова култура, интелигентни домове и икономическия растеж

Третата по ред моментна снимка на “By the numbers” (“В числа”) на индустрията за домакински уреди в Европа 2017 – 2018 показва набор от важни тенденции, които имат потенциала да предизвикат промени в обществото. Производителите са направили конкретни стъпки по отношение на своите цели за 2025 – постигане на устойчив живот, живот в свързания дом и ускоряване на растежа в Европа.

Виж повече

Производството на домакински електроуреди в Европа, 2017-2016

в числа

Кратка версия на статистическия доклад на APPLiA можете да свалите от ТУК

Материални потоци в производството на домакинските електоруреди

Material Flows

Между 2011 и 2015 индустрията, произвеждаща електродомакински уреди успя да намали консумацията на вода за един продукт с около 30%, генерираните отпадъци и консумациата на енергия с 15%.

Целия доклад можете да видите ТУК