Енергийна ефективност

Етикетите за енергийна ефективност и мерките за екодизайн могат да спестят на европейските потребители много пари, както и да помогнат на ЕС да намали емисиите си на парникови газове.

 

Новият енергиен етикет

New energy labelНовият рамков регламент за енергийното етикетиране ще внесе съществени промени в оформлението на енергийния етикет, като рискува да обърка потребителите, търговците на дребно и дори да обезкуражи домакинствата да закупят  нов продукт. Първите актуализирани енергийни етикети ще започнат да се появяват към края на 2020-та

Виж повече

 

 

Нови мерки за екопроектиране

index

 

Европейската Комисия прие новите мерки за екопроектиране на хладилници, перални машини, миялни устройства и телевизори, включително изискванията за ремонт и рециклиране, допринасящи за целите на кръговата икономика чрез подобряване на живота, поддръжката, повторната употреба, ъпгрейда, рециклирането и обработката на отпадъците.

Виж повече

 

 

Шаблони за съответствие от APPLiA

EPREL Templates

Чл. 4 и 12, както и Приложение I към Регламент 2017/1369 на ЕС за определяне на рамка за енергийното етикетиране създават задължения за доставчиците да предоставят известна информация в частта за съответствие на продуктовата база данни EPREL за моделите, които пускат на пазара.

Виж повече

 

Окончателен доклад по Проучването за прегледа на изискванията за екодизайн и енергийно етикиране на локални отоплители

Публикуван е окончателния доклад по Проучването за прегледа на изискванията за екодизайн и енергийно етикиране на локални отоплители.

Виж повече

 

Окончателен протокол от Втората среща на заинтересованите страни по Проучването за прегледа на изискванията за екодизайн и енергийно етикиране на бойлери за отопление и комбинирани отоплители

Публикуван е окончателния протокол от Втората среща на заинтересованите страни по Проучването за прегледа на изискванията за екодизайн и енергийно етикиране на бойлери за отопление и комбинирани отоплители

Виж повече

Окончателен протокол от Втората среща на заинтересованите страни по Проучването за прегледа на изискванията за екодизайн и енергийно етикиране на бойлери и резервоари за гореща вода

Публикуван е окончателния протокол от Втората среща на заинтересованите страни по Проучването за прегледа на изискванията за екодизайн и енергийно етикиране на бойлери и резервоари за гоеща вода

Виж повече

 

Нова версия на EPREL в ПРОИЗВОДСТВЕНАТА среда

Новата версия е достъпна на https://energy-label.ec.europa.eu

В тази версия са отстранени незначителни проблеми, сигнализирано от доставчици при качване на техните модели продукти в базата данни ръчно или използване на системна комуникация. Добавени са също някои нови функционалности и са направени козметични промени.

Виж повече

 

Европейската комисия прие първите делегирани регламенти за енергийно етикетиране

Европейската комисия прие делегираните регламенти за енергийно етикетиране на хладилни уреди, съдомиялни, перални, перални със сушилни и др. Те подлежат на проверка и одобрение от Парламента и Съвета и в този смисъл не са окончателни. В съобщението за пресата, което можете да намерите  ТУК са показани новите етикети и в края на материала има линкове към текстовете на новоприетите регламенти.

Виж повече

 

Европейски регистър на продуктите за енергийно етикетиране EPREL – Архитектура

Базата данни EPREL (European Product Registry for Energy Labeling) е съставена от две части в съответствие с изискванията на регламента

Виж повече

 

Шаблони за съответствие за EPREL

От 14-ти декември официалната и правно релевантна версия на EPREL е достъпна за доставчиците за ръчно качване на данни и файлове през потребителски интерфейс: https://energy-label.ec.europa.eu.
Изискванията за качване на информация за съответствието съгласно член 12.5 от Рамковия регламент за енергийното етикетиране 2017/1369 не са много добре специфицирани.

Виж повече