Енергийна ефективност

Етикетите за енергийна ефективност и мерките за екодизайн могат да спестят на европейските потребители много пари, както и да помогнат на ЕС да намали емисиите си на парникови газове.

Проучване на Обединеното кралство на политиката за свързани с енергопотреблението продукти (ErP)

След излизането на Обединеното кралство от ЕС, новите мерки на ЕС за екодизайн и енергийното етикетиране няма да се прилагат автоматично във Великобритания от 2021 г.

Виж повече

Оценка и преглед на Директива на ЕС за енергийната ефективност (EED)

Обществени консултации по оценката и прегледа на Директива на ЕС за енергийната ефективност (EED)

Виж повече

Енергийната ефективност на домакинските уреди от 2008  до 2018

През последното десетилетие секторът на домакинските уреди повиши енергийната ефективност в Европа, като прави забележителни стъпки към устойчивост.

Виж повече

Енергийно етикиране: Измерените и Декларирани стойности

APPLiA забеляза несъответствие на новите продуктовите регламенти за енергийно етикетиране с рамковия регламент по отношение на измерените и декларирани стойности, а също така и между отделните делегирани актове.

Виж повече

Преглед на проучванията за екодизайн и етикетиране на водоподгреватели за отопление и вода

PowerPoint Presentation

На страницата на ЕК за преглед на проучванията за екодизайн и етикетиране на водоподгреватели за отопление и вода е публикувана презентацията за срещата на работна група WG4 „Водоподгреватели за отопление и вода“.

Виж повече

Проект на Регламент за енергийната ефективност на Евразийската икономическа комисия (ЕИК)

Евразийската икономическа комисия (ЕИК) към ЕврАзийския Икономически Съюз (ЕАИС) предлага Регламент за енергийната ефективност на Евразийския икономически съюз.

Виж повече

Новия енергиен етикет на пазара на ЕС

ЕС ще преобразува остарелите класове, вариращи от A + + + до D. От 2021-та година някои продукти, свързани с енергопотреблението, ще имат нов етикет, актуализиран и с по-ясен мащаб от A (най-ефикасния) до G (най-малко ефикасен).

Виж повече

Европейската комисия публикува регламентите за екодизайн и енергийно етикетиране на уредите от първата вълна

EU stars

Европейската комисия публикува на 5.12.2019 г в Official Journal of the European Union регламентите за екодизайн и енергийно етикетиране на уредите от първата вълна.

Виж повече

Нови мерки за екопроектиране

index

Европейската Комисия прие новите мерки за екопроектиране на хладилници, перални машини, миялни устройства и телевизори, включително изискванията за ремонт и рециклиране, допринасящи за целите на кръговата икономика чрез подобряване на живота, поддръжката, повторната употреба, ъпгрейда, рециклирането и обработката на отпадъците.

Виж повече

Шаблони за съответствие от APPLiA

EPREL Templates

Чл. 4 и 12, както и Приложение I към Регламент 2017/1369 на ЕС за определяне на рамка за енергийното етикетиране създават задължения за доставчиците да предоставят известна информация в частта за съответствие на продуктовата база данни EPREL за моделите, които пускат на пазара.

Виж повече

Окончателен доклад по Проучването за прегледа на изискванията за екодизайн и енергийно етикиране на локални отоплители

Публикуван е окончателния доклад по Проучването за прегледа на изискванията за екодизайн и енергийно етикиране на локални отоплители.

Виж повече

Окончателен протокол от Втората среща на заинтересованите страни по Проучването за прегледа на изискванията за екодизайн и енергийно етикиране на бойлери за отопление и комбинирани отоплители

Публикуван е окончателния протокол от Втората среща на заинтересованите страни по Проучването за прегледа на изискванията за екодизайн и енергийно етикиране на бойлери за отопление и комбинирани отоплители

Виж повече

Окончателен протокол от Втората среща на заинтересованите страни по Проучването за прегледа на изискванията за екодизайн и енергийно етикиране на бойлери и резервоари за гореща вода

Публикуван е окончателния протокол от Втората среща на заинтересованите страни по Проучването за прегледа на изискванията за екодизайн и енергийно етикиране на бойлери и резервоари за гоеща вода

Виж повече

Нова версия на EPREL в ПРОИЗВОДСТВЕНАТА среда

Новата версия е достъпна на https://energy-label.ec.europa.eu

В тази версия са отстранени незначителни проблеми, сигнализирано от доставчици при качване на техните модели продукти в базата данни ръчно или използване на системна комуникация. Добавени са също някои нови функционалности и са направени козметични промени.

Виж повече

Европейската комисия прие първите делегирани регламенти за енергийно етикетиране

Европейската комисия прие делегираните регламенти за енергийно етикетиране на хладилни уреди, съдомиялни, перални, перални със сушилни и др. Те подлежат на проверка и одобрение от Парламента и Съвета и в този смисъл не са окончателни. В съобщението за пресата, което можете да намерите  ТУК са показани новите етикети и в края на материала има линкове към текстовете на новоприетите регламенти.

Виж повече

Европейски регистър на продуктите за енергийно етикетиране EPREL – Архитектура

Базата данни EPREL (European Product Registry for Energy Labeling) е съставена от две части в съответствие с изискванията на регламента

Виж повече

Шаблони за съответствие за EPREL

От 14-ти декември официалната и правно релевантна версия на EPREL е достъпна за доставчиците за ръчно качване на данни и файлове през потребителски интерфейс: https://energy-label.ec.europa.eu.
Изискванията за качване на информация за съответствието съгласно член 12.5 от Рамковия регламент за енергийното етикетиране 2017/1369 не са много добре специфицирани.

Виж повече